Budapest     2020-09-23   Csatlakozz hozzánk facebookon
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek 
2019

január 1

óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat

Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken, de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek

A telepen lakók attól félnek, nem lesznek képesek kigazdálkodni az alapesetben több mint háromszoros áremelkedést

Másfelől értetlenül állnak a tény előtt, hogy az ócsai önkormányzat a válság közepén egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálna az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból

Egy fa sincs a lakótelepszéli játszótéren, ami megnőtt már akkorára, hogy árnyékot adhatna

Így jobb híján a tűző nap alatt gyűlt össze az ócsai „devizahiteles lakótelep” néhány lakója péntek késő délután

Noha a tucatnyi megjelent között bőven akadtak közvetlenül a telep megépülése után beköltöző devizahitel-károsultak, olyanok is eljöttek, akiknek már a devizások megürült bérlakásait adta ki a lakótelep fenntartója: 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő, azóta Ócsa város önkormányzata

Mindegyiküket érinti ugyanis a fenntartó legújabb döntése: 2021-től főszabály szerint minden lakás bérleti díját több mint háromszorosára emelik a lakótelepen

Kivéve azokét, ahol a lakók rászorultsági alapon sikeresen kérvényezik a bérleti díj mérséklését

De erről később még bővebben szót ejtünk

Mindez azt jelentené, hogy a bérlőknek mostani 16-21 ezer forint helyett a ház méretétől függően a legrosszabb esetben 60-84 ezer forint között kellene fizetniük a lakhatásukért

Ez újra nehéz helyzetbe hozná az ócsai telepen lakó legtöbb családot, sőt, sokan már most biztosan kijelentik: nem lesznek képesek kigazdálkodni a megemelt bérleti díjat

Kétségbeesés és értetlenség A kétségbeesés és a dühös értetlenség közötti skálán mozognak a lakótelepiek reakciói az önkormányzat egy hete, augusztus 4-én bejelentett lépésére

Senki sem érti, hogyan lehetséges, hogy az ócsai városvezetés most egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálhat az eredetileg szociális alapon épült lakótelepi ingatlanokból

Az ócsai devizahiteles lakópark megépítéséről még 2011-ben döntött az Orbán-kormány: a Szociális Családiház-építési Program néven futó projekt a kormány devizahiteles-mentő csomagjának egyik fontos eleme volt

Azaz inkább csak lett volna: az eredetileg tervezett 500 házas ócsai lakópark helyett 2013-ig csak 80 ház épült fel az M5-ös autópálya közvetlen szomszédságában elterülő területen

A lakótelep házai egészen 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt

fenntartásában állami tulajdont képeztek

A lakópark épületei mellett ennek a szervezetnek a kezelésébe helyezte még a kormány azokat az ingatlanokat, amiket a fizetésképtelen hitelesektől vásárolt meg az állam, hogy ne a bankok vigyék el őket

2018-ban azonban a NET Zrt

felszámolásáról döntött a kormány

Az erről szóló törvény szövegéből kiderült, az eszközkezelő bérlői programjában részt vevők (azaz az állam által felvásárolt ingatlanokban élők) az addig bérleti díjként befizetett összegek beszámításával visszavásárolhatják az ingatlanjaikat

Az ócsai lakópark pedig teljes egészében a helyi önkormányzat tulajdonába kerül majd

A lakótelep 80 háza ingyenesen, de „a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten”, tehát a bérlőkkel együtt, az ebből eredő „jogosultságok és kötelezettségek átszállásával” vándorolt az önkormányzathoz 2019 januárjában

Vállalniuk kellett azonban, hogy a tulajdonba kerülésüktől számított két éven belül nem módosítanak a lakások bérlésének feltételein (legalábbis a nem a bérlők hátrányára)

A két éves moratórium 2021

január 1-jén telik le, az önkormányzat pedig nem teketóriázik: már másnaptól teljesen átírná a feltételeket

Az új rendszer szerint az ócsai lakótelep minden házát piaci alapon, a méretüktől függően 60-84 ezer forint közötti összegért lehetne bérelni

Azok a lakók, akik idén szeptember 31-ig jövedelem- és vagyonigazolásokkal együtt kérvényt nyújtanak be a bérleti díj mérséklésére, a rászorultság mértékétől függően „költségelven” 35-49 ezer forintért, vagy „szociális alapon” 25-35 ezer forintért bérelhetik tovább az ingatlanokat

Már épp sikerült volna lábra állniuk A helyiek közül azonban többen úgy látják, a díjszabási kategóriák alapján csak nagyon kevesen lesznek jogosultak a bérletidíj-mérséklésre

Ha egy négyfős családnál a keresőképes szülők összjövedelme meghaladja a 230 ezer forintot, a háztartás már kiesnek a „szociális” bérlői kategóriából

Ha pedig a közös jövedelmük több, mint 340 ezer forint, már a „költségelvűnek” nevezett középkategóriából is

„Az új feltételrendszer nem veszi figyelembe a kiadásaimat: hogy a jövedelmem egyharmada kapásból hiteltörlesztésre megy el” - magyarázta egy neve elhallgatását kérő asszony, aki fiával él az ócsai lakótelepen

Hét éve költöztek ide, a lakótelep felépülése utáni első betelepülési ütemben, miután a bank elárverezte jelzálog sújtotta dél-dunántúli házukat

„Azt mondom, hogy fél éve tudunk egy kicsit normálisabban élni, nem hónapról hónapra

Ha januártól a mostani összeg 3,5-szeresét kellene fizetnünk a lakhatásra, az ezt az eredményt nullázná le pillanatok alatt” - kesergett interjúalanyunk

Egy másik sorstársát, a szintén devizahitel-károsult Ilonát az ócsai telepen bérelt háza udvarán látogathattuk meg

A 49 éves asszony is 2013-ban költözött Ócsára

Szüleiktől testvérével közösen örökölt lakását vitte el a bank, miután Ilonáék devizaalapú hitele az árfolyammozgások miatt törleszthetetlenné vált

A másik lakótelepi asszonnyal ellentétben Ilonáéknak mostanra sikerült megszabadulniuk a hiteltartozástól

Erejüket megfeszítve 2017-re sikerüt összegyűjteniük azt az összeget, amit befizetve a követeléskezelő rendezettnek tekintette az adósságot

3 millió forint „végrehajtási költséget” azonban még mindig követelnek Ilonáéktól, „ez Damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött” - mondta az asszony

Az adósságcsapdából való kiszabadulás Ilonáék minden energiáját felemésztette: az elmúlt két és fél, három évben nagyrészt annak köszönhetően tudtak hónapról hónapra túlélni, hogy 50 négyzetméteres lakásuk bérléséért párjával nem kellett többet fizetniük 16 800 forintnál

A bérleti díj megemelése borítékolhatóan újra nehéz helyzetbe hozza majd őket

De nem ez az egyetlen, ami miatt Ilona és a többi bérlő aggódik

Ilona szerint a lakópark építtetőjének szándékával szemben az új tulajdonos önkormányzatnak nem szándéka hosszú távú, stabil lakhatás biztosítása az Ócsára költözött devizakárosultaknak

Az asszony szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2019

januári tulajdonosváltást követően az önkormányzat már az év márciusában közölte velük: a jövőben bárkivel, aki a lakótelepen bérelne ingatlant, már nem határozatlan idejű (ez volt a NET Ztr

gyakorlata), hanem határozott idejű: 5 évre szóló bérleti szerződést kötnek

És bár az Eszközkezelővel szerződő régebbi bérlőkre, Ilonáékra, nem vonatkozik, az önkormányzat ugyanebben a levélben közli: a haláluk esetén a bérleti jogot öröklő közeli hozzátartozójukkal az önkormányzat már szintén csak 5 évre szándékozik szerződni

Ilona szerint a jelenlegi bérlők kitessékelésének szándékát mutatja az is, hogy az Eszközkezelővel ellentétben a bérleti díjtartozást felhalmozó bérlőknek az önkormányzat már nem biztosítja az adósságrendezés lehetőségét

Ha hat hónapnyi tartozásuk halmozódik fel, azonnal felmondja a bérleti szerződésüket

A bérleti díjak emelésével, a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés idején, ez különösen magas kockázatot jelenthet

„Amikor ide költöztünk, azzal számoltunk, hogy itt letelepedhetünk, nem kell már költöznünk

Megnyugodhatunk, és szép fokozatosan talpra állhatunk

Most úgy érezzük, átvertek minket” - fogalmazott a cikkünk elején bemutatott egyedülálló anya

Ilona is ideges lesz, ha a januári emelés utáni új helyzetre kell gondolnia

Lehetett tudni, hogy emelés lesz Hogy az önkormányzat hozzányúlna az ócsai lakótelep ingatlanjainak bérlési feltételeihez, az nem volt ismeretlen a lakók előtt

A telepen jártunkkor többen megerősítették nekünk, hogy az önkormányzat már új tulajdonosként bemutatkozva közölte a lakókkal: sajnos elkerülhetetlen lesz, hogy emelkedjen valamelyest a házak bérleti díja

„Konkrétumot nem mondott, csak azt, hogy ne aggódjunk, nem nagy emelésről lesz szó” - mondta a 444-nek az egyik telepi lakó, egy ötvenes férfi

Ekkora emelésre azonban senki sem számított

Asztalos Mihály és felesége sem, akik családjukkal 2013 óta élnek az ócsai lakótelepen

Az után költöztek ide, hogy az adósság elől menekülve eladták hitellel terhelt otthonukat

Nem volt hová menniük, az ötgyerekes családnak megváltás volt, hogy határozatlan időre szociális bérlakáshoz jutottak

Ráadásul nem egy zsúfolt városi lakásban, hanem egy kertes házban, ahol az önkormányzat a háztáji állattartást is engedélyezte nekik

Mihályék nagyon reménykednek benne, hogy sikerül majd a szociális alapú bérlői kategóriában maradniuk az új rendszerben is, különben majdnem biztos, hogy el kell hagyniuk szeretett otthonukat

„A háztáji gazdálkodás végét is jelentené ez, pedig a családi kasszának nagy segítség, hogy mindig van csirkehús és tojás a hűtőnkben, és a nagyobb, már kirepült gyerekeinket is segíthetjük ezzel” - magyarázta Mihály, mikor udvarukban beszélgettünk

„A rendelet biztosítja, hogy az önkormányzati bérlakásokra azonos mértékű – jelentős részben a bérlők vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függő – bérleti díj kerüljön alkalmazásra a bérlakások elhelyezkedésétől függetlenül, amelyen keresztül a rendelet biztosítja a bérlőket terhelő fizetési kötelezettségek egységesítését, így az indokolatlan különbségtétel, diszkrimináció megszüntetését

” Ezekkel a szavakkal indokolja az ócsai lakótelepen bevezetésre kerülő új bérlési feltételrendszer szükségességét a lépésről szóló július 31-én elfogadott önkormányzati rendelet

Amikor a diszkrimináció megszüntetéséről beszél, a rendelet szövegezője az önkormányzat 2017-ben elfogadott lakásrendeletére gondol, amely a város tulajdonában álló ingatlanokra már korábban bevezette ugyanazt a bérlési feltételrendszert, amit most az ócsai lakótelepre vinnének

A városvezetés tehát saját érvelése szerint csak elkezdené ugyanazokat a feltételeket alkalmazni az ócsai devizahiteles lakótelep házaira, mint a többi ingatlanára

Van azonban erre még egy érvük is: elősegíteni, hogy „a korábbiakban kialakult szegregátum felzárkózzon, a szegregátumban élőkkel szembeni (az indokolatlan különbségtételből fakadó) esetleges társadalmi ellenérzések megszűnjenek, és a jövőben ne legyen érdemi különbség az ingatlanokban, illetve a bérlők anyagi terheiben az ingatlanok elhelyezkedése alapján” Első olvasásra furcsának tűnt, hogy egy 8-9 éve épült, teljesen különböző státuszú, iskolai végzettségű, és nem utolsó sorban etnikailag is heterogén lakosságú lakótelepet milyen alapon nevez szegregátumnak a városvezetés

A helyiek szerint azok miatt a lakók miatt, akiket maga az önkormányzat segített lakáshoz a telepen az elmúlt másfél évben

A város legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, nagyrészt az alsópakonyi cigánytelepen élő lakói közül ugyanis többen szociális alapon is sikeresen igényelhettek megüresedett lakást ezen a helyen az elmúlt másfél évben

A lakótelepről azonban időközben eltűnt az a szociális segítségnyújtás, amit korábban a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége jelentett

A felsőpakonyi cigánytelepről áttelepített új lakóknak márpedig szükségük lett volna ilyen segítségre, hogy a bérléssel járó komoly feltételrendszert teljesíteni tudják

Bár a spontán lakógyűlésre épp a legnehezebb helyzetben lévő lakók nem jöttek el, a megjelentek elmondták: az utóbbi hónapokban több kilakoltatás történt az ócsai lakótelepen: a hathavi bérleti díjnál nagyobb elmaradással rendelkező családokat küldte el az önkormányzat a telepről

„Eszem ágában sincs végignézni, ahogy még több gyerekes családot az utcára tesznek, nem maradhatunk tétlenek” - magyarázta Ilona, aki a többi lakóval együtt keresi a módját, hogy törvényességi alapon támadják meg az önkormányzat döntését a bérleti díj emeléséről (és az adósságkezelés eltörléséről)

Lakossági bejelentést már tettek az új helyzetet létrehozó önkormányzati rendelettel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatalnál

A Gyáli Járási Hivatal a napokban tájékoztatta őket, hogy áttette az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, amely törvényességi felügyeletet gyakorol a megye helyi önkormányzatainak működése felett

De jogsegély reményében jogvédő szervezetek támogatását is aktívan keresik a kétségbeesett helyiek

Sokuk szerint az is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat úgy szedne be több pénzt a lakótelepi lakások bérléséért, hogy a tulajdonba vétel óta nemhogy nem fejlesztett semmit a telepen, de még többlet-terheket is helyezett a lakókra

A legutóbbi húzás, hogy szénmonoxid-mérő és -riasztó berendezés megvásárlására kötelezték a bérlőket, saját költségükből

Ami azonban ennél is inkább kiveri a biztosítékot, főleg a régebb óta itt lakóknál, az a tény, hogy a telep fennállása óta eltelt lassan nyolc év alatt szinte alig csökkent a lakópark elszigeteltsége

Autó nélkül továbbra sem megoldható a munkába-iskolába járás, és a lakótelep szélén található egyetlen, drágán árusító kisbolt sem könnyíti meg a helyiek életét

„A nyolc év alatt még egy kerékpárutat sem kaptak az itt lakók, ami lehetővé tenné, hogy ne a kertek alatt, kóborkutyákkal harcolva kelljen beevickélnünk a kilométerekre lévő városba” - mondta az egyik lakó, hozzátéve: tudja jól, hogy ez csak részben az önkormányzat felelőssége, „de ha már ők emelik a lakások bérleti díját, legyenek szívesek emelni azok értékét is!” Ócsa polgármesterét, a várost a Fidesz színeiben 2010 óta vezető Bukodi Károlyt mi is megkerestük, hogy az önkormányzat lépésével kapcsolatban feltegyük kérdéseinket

Miért döntöttek úgy a koronavírus-járvány második hulláma kapujában, hogy már rögtön a moratórium lejárta után piaci alapú bérleményekké változtatják a devizahiteles lakótelep ingatlanjait? Mi a városvezetés szándéka a jövőben a másfél éve tulajdonába került ingatlanállománnyal? Mit terveznek a megemelt bérleti díjakból befolyó többletbevétellel? Terveznek-e esetleg fejleszteni a lakótelep tömegközlekedési, szolgáltatási infrastruktúráját, hogy a megemelt bérleti díjak mellett a lakosság életkörülményei is javulhassanak? Amint megkeresésünkre válasz érkezik, azt bemutatjuk olvasóinknak

Forrás: 444
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Orbán: Nagy ütközet vár ránk 2022-ben, készüljetek
Novák: Olyan otthonteremtési program jön, amelyhez hasonló még nem volt Magyarország történetében
Jönnek a kemény büntetések: Íme a mától érvényes új maszkszabályok
3200 milliárddal többet költ a kormány idén a költségvetéshez képest
Az önkormányzatok forrásait a járványra hivatkozva csökkentik, a többletkiadások jelentős része mégsem a válságkezeléshez kapcsolódik A kormány a parlament által elfogadott költségv...
  
Közel egy hónapot kell várni két tesztre
Az új eljárásrend értelmében hétfőtől a háziorvos is karanténba küldheti a koronavírus-fertőzés gyanús pácienseket Cserni István, a Háziorvosok Online Szervezet (HaOSz) alelnöke elm...
  
Levetetik a maszkot egy pécsi bankban az ügyfelekről
Bármilyen furcsán is hangzik, csak maszk nélkül lehet belépni abba a pécsi pénzintézetbe, amelyet korábban kétszer is kiraboltak A bankban biztonsági okokból mindenkit lefényképeznek, ak...
  
Egészen új módszerrel próbálják csalók csőbe húzni az időseket
Teljesen új átverésre hívta fel a figyelmet a napokban a fogyasztóvédelmi hatóság Az elsősorban egészségmegőrzőnek mondott étrend-kiegészítőket telefonon kínálják a cégek, és csa...
  
Pataky Attilát hazaengedték a kórházból, mutatjuk a részleteket
Budapest – A felesége szerint az Edda Művek vezetője már túl van a nehezén – Attila sokkal jobban van, már el is hagyhatta a kórházat Túl van a nehezén, itthon lábadozik – árulta el...
  
Ördög Nóri botrány: így védik a birtokukat az akarattyaiak
Balatonakarattya — Továbbra is zúgolódnak a helyiek Ördög Nóra (38) és Nánási Pál (46) balatoni kisboltja miatt A műsorvezető és fotóművész párjának üzlete rövid idő alatt nagyo...
  
Újabb dolog amit szeretne az EU-s bizottság, de mi nem akarjuk megtenni - kitalálod mi az?
Egy augusztus végi rendezvényen dicsérte „Európa legjobbjaként” a magyar vadászati törvényt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, de a KDNP politikusa már akkor figyelmeztetett, hogy B...
  
Durván odaszóltak Orbánnak: Miniszterelnök úr, kabaré, amit ezzel az országgal művel,
Már az őszi ülésszak hétfői nyitónapján egymásnak feszült Jobbik pártelnöke a kormányfővel, de az élcelődő kérdésre Orbán meglepő válasszal reagált Jakab Péter arról beszélt,...
  
Orbán: Készüljünk föl rá, hogy nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából!
Már az őszi ülésszak hétfői nyitónapján egymásnak feszült Jobbik pártelnöke a kormányfővel, de az élcelődő kérdésre Orbán meglepő válasszal reagált Jakab Péter arról beszélt,...
  
Botrány: Trump kormánya megvonná az állami támogatásokat New Yorktól
Anarchista városnak titulált három amerikai nagyvárost Donald Trump kormánya, amelyektől megvonna minden szövetségi támogatást - írja a BBC New York, Portland és Seattle azért nem érdeme...
  
Megint Magyarország: 500 millió forint értékben vettek fel jogtalanul EU-s támogatásokat
Több mint száz vádlott ellen emelt vádat a főügyészség költségvetési csalás bűntette miatt, az elsőfokú ítéletben a bíróság több terheltet súlyos, letöltendő szabadságvesztés...
  
Szivárognak dokumentumok: Menczer szerint a külügyminiszter úr még nem rúgott ki elég embert
Hétfő este az ATV-n rákérdeztek a Külügyminisztérium államtitkáránál arra a levélre, ami szerint a külügy magyar újságírók külföldi útjairól gyűjtött adatokat, mert a szakmai p...
  
Mindenki Dzsudzsák Balázs bemutatására számított.. DE...
Sajtótájékoztatót tartott a Debreceni VSC csapata, ahol ugyan nem Dzsudzsák Balázs várva várt szerződtetését jelentették be, de mint kiderült, jó eséllyel hamarosan erre is sor kerülhe...
  
Tesco: Óriási változás jön
A koronavírus járvány elején hatalmasat pörgött a különböző termékek házhoz szállítása Volt időszak, mikor a nagyobb áruházaknál úgy kellett vadászni kiszállítási időpontokra ...
  
Teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet a háziorvos
Új eljárásrendet (pdf) adott ki 2020 szeptember 21-én a koronavírusjárvány kezelésére Müller Cecília tisztifőorvos és Kásler Miklós, az egészségügyért felelős miniszter Az új elj...
  
Újból üzembe helyezik a katonai szűrősátrakat
Újból üzembe helyezik a Dél-Pesti Centrumkórház (DPC) sátorrendszerét, amiben a koronavírus-fertőzöttek előzetes szűrését végzik - írja az MTI Ez az a sátorkomplexum, amelyet még m...
  
Döntenünk kell Kína és az USA között
Másfél év előkészítő munka után múlt héten kezdett működni az Egyensúly Intézet nevű, magát agytrösztként meghatározó kutatóközpont Az alapítók a napi politikától független,...
  
Orbán bejelentette a második hullám legrosszabb forgatókönyvét
A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indult a parlamenti őszi időszaka A maszkot viselő képviselőknek Orbán Viktor a koronavírus járvány második hullámáról is beszélt, ...
  
Romokban a gazdaság: 363,17 forintba került egy euró
Hétfőn öt hónapos mélypontra került a forint árfolyama az euróval szemben, a délelőtti órákban az euró árfolyama 363 forint fölé emelkedett, onnan valamennyit visszaesett, délután vi...
  
Baj van: leépítés lesz a Budapest Airportnál
A kormány szeptemberben bevezetett utazási korlátozásai miatt várhatóan a 17 évvel ezelőtti szintre esik majd idén a Liszt Ferenc repülőtér forgalma, így a repteret üzemeltető Budapest ...
  
Találgatások: hamarosan szavazhat a parlament a hitelfizetési moratórium meghosszabbításáról
A kormány még hétfőn beterjesztheti a parlament elé a hitelfizetési moratórium fél éves meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet kedden már meg is szavazhatnak a képvise...
  
Orbán: A kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen
A 2020-27-es uniós költségvetésről folytatott tárgyalás eredményeiről, a járvány elleni védekezésről és a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseiről beszélt a parlament őszi ülés...
  
Rétvári Bence államtitkár elárulta, hogy kevés tesztet végeznek
Több kérdést is feltett írásban Szabó Tímea országgyűlési képviselő Kásler Miklós miniszternek a koronavírus tesztekről Ezekben lényegében arra volt kiváncsi a PM-es politikus, hogy...
  
Még mindig büntetőeljárás folyik ellene, de újra a fideszes Mondok József lett Izsák polgármestere
Vasárnap polgármesterválasztást tartottak Izsákon, miután a nyár elején, autója megrongálása miatt lemondott Kutas Tibor, aki 2019 őszén függetlenként szűken, 39 szavazattal verte meg ...
  
Jönnek a kemény büntetések: Íme a mától érvényes új maszkszabályok
Hétfőtől érvényesek a maszkviselés új, szigorúbb szabályai, amiket kormányrendelet ír elő. Alapvető újdonság, hogy a maszk mostantól ténylegesen maszkot kell, hogy jelentsen, vagyis ...
  
Orbán úgy emlékszik, hogy már 2010-ben is Soros ellen harcolt
„A nemzeti önrendelkezésre a legnagyobb veszélyt ma a globális, nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró világhálózat jelenti. A Soros György-féle korlátlan an...
  
A bírósághoz fordul az SZFE
"A Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartó kuratóriuma a napokban ismét egyoldalúan — s ezúttal bizonyíthatóan jogszabályba ütközően — átírta az egyetem Szervezeti és Műkö...
  
Óriási bajban vannak a budapesti vendéglátóhelyek: Elbocsátásokon és bezáráson gondolkodnak
A csőd szélére kerültek - így fogalmazott egy belvárosi bisztró tulajdonosa, aki más tulajdonosokkal egyetemben elbocsátásokon és bezáráson gondolkodik. Egy pénteki kormányrendelet szer...
  
Orbán: Nagy ütközet vár ránk 2022-ben, készüljetek
2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz - írja a Magyar Nemzetben megjelent cikkében Orbán Viktor, meghirdetve újra a liberálisok, a “libernyákok” elleni harcot. Az ellenzék...
  
Megrázó kép: Teljes útzár a 74-esen történt halálos baleset miatt
Ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk: teljes szélességében lezárták hétfő reggel a 74-es főutat Zalaegerszeg és Egervár között egy baleset miatt, melyben két autó frontálisan...
  
THE HUNGARIAN TIMES Impresszum / Sütik
TheTimes
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek
2019

január 1

óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat

Az átvételkor a városvezetés vállalta, hogy két évig nem változtat a bérlési feltételeken, de most kiderült: a moratórium lejárta után komoly bérletidíj-emelést terveznek

A telepen lakók attól félnek, nem lesznek képesek kigazdálkodni az alapesetben több mint háromszoros áremelkedést

Másfelől értetlenül állnak a tény előtt, hogy az ócsai önkormányzat a válság közepén egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálna az eredetileg szociális alapon épült telepi ingatlanokból

Egy fa sincs a lakótelepszéli játszótéren, ami megnőtt már akkorára, hogy árnyékot adhatna

Így jobb híján a tűző nap alatt gyűlt össze az ócsai „devizahiteles lakótelep” néhány lakója péntek késő délután

Noha a tucatnyi megjelent között bőven akadtak közvetlenül a telep megépülése után beköltöző devizahitel-károsultak, olyanok is eljöttek, akiknek már a devizások megürült bérlakásait adta ki a lakótelep fenntartója: 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő, azóta Ócsa város önkormányzata

Mindegyiküket érinti ugyanis a fenntartó legújabb döntése: 2021-től főszabály szerint minden lakás bérleti díját több mint háromszorosára emelik a lakótelepen

Kivéve azokét, ahol a lakók rászorultsági alapon sikeresen kérvényezik a bérleti díj mérséklését

De erről később még bővebben szót ejtünk

Mindez azt jelentené, hogy a bérlőknek mostani 16-21 ezer forint helyett a ház méretétől függően a legrosszabb esetben 60-84 ezer forint között kellene fizetniük a lakhatásukért

Ez újra nehéz helyzetbe hozná az ócsai telepen lakó legtöbb családot, sőt, sokan már most biztosan kijelentik: nem lesznek képesek kigazdálkodni a megemelt bérleti díjat

Kétségbeesés és értetlenség A kétségbeesés és a dühös értetlenség közötti skálán mozognak a lakótelepiek reakciói az önkormányzat egy hete, augusztus 4-én bejelentett lépésére

Senki sem érti, hogyan lehetséges, hogy az ócsai városvezetés most egy tollvonással piaci alapú bérleményeket csinálhat az eredetileg szociális alapon épült lakótelepi ingatlanokból

Az ócsai devizahiteles lakópark megépítéséről még 2011-ben döntött az Orbán-kormány: a Szociális Családiház-építési Program néven futó projekt a kormány devizahiteles-mentő csomagjának egyik fontos eleme volt

Azaz inkább csak lett volna: az eredetileg tervezett 500 házas ócsai lakópark helyett 2013-ig csak 80 ház épült fel az M5-ös autópálya közvetlen szomszédságában elterülő területen

A lakótelep házai egészen 2019 januárjáig a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt

fenntartásában állami tulajdont képeztek

A lakópark épületei mellett ennek a szervezetnek a kezelésébe helyezte még a kormány azokat az ingatlanokat, amiket a fizetésképtelen hitelesektől vásárolt meg az állam, hogy ne a bankok vigyék el őket

2018-ban azonban a NET Zrt

felszámolásáról döntött a kormány

Az erről szóló törvény szövegéből kiderült, az eszközkezelő bérlői programjában részt vevők (azaz az állam által felvásárolt ingatlanokban élők) az addig bérleti díjként befizetett összegek beszámításával visszavásárolhatják az ingatlanjaikat

Az ócsai lakópark pedig teljes egészében a helyi önkormányzat tulajdonába kerül majd

A lakótelep 80 háza ingyenesen, de „a fennálló lakásbérleti jogviszonyokkal terhelten”, tehát a bérlőkkel együtt, az ebből eredő „jogosultságok és kötelezettségek átszállásával” vándorolt az önkormányzathoz 2019 januárjában

Vállalniuk kellett azonban, hogy a tulajdonba kerülésüktől számított két éven belül nem módosítanak a lakások bérlésének feltételein (legalábbis a nem a bérlők hátrányára)

A két éves moratórium 2021

január 1-jén telik le, az önkormányzat pedig nem teketóriázik: már másnaptól teljesen átírná a feltételeket

Az új rendszer szerint az ócsai lakótelep minden házát piaci alapon, a méretüktől függően 60-84 ezer forint közötti összegért lehetne bérelni

Azok a lakók, akik idén szeptember 31-ig jövedelem- és vagyonigazolásokkal együtt kérvényt nyújtanak be a bérleti díj mérséklésére, a rászorultság mértékétől függően „költségelven” 35-49 ezer forintért, vagy „szociális alapon” 25-35 ezer forintért bérelhetik tovább az ingatlanokat

Már épp sikerült volna lábra állniuk A helyiek közül azonban többen úgy látják, a díjszabási kategóriák alapján csak nagyon kevesen lesznek jogosultak a bérletidíj-mérséklésre

Ha egy négyfős családnál a keresőképes szülők összjövedelme meghaladja a 230 ezer forintot, a háztartás már kiesnek a „szociális” bérlői kategóriából

Ha pedig a közös jövedelmük több, mint 340 ezer forint, már a „költségelvűnek” nevezett középkategóriából is

„Az új feltételrendszer nem veszi figyelembe a kiadásaimat: hogy a jövedelmem egyharmada kapásból hiteltörlesztésre megy el” - magyarázta egy neve elhallgatását kérő asszony, aki fiával él az ócsai lakótelepen

Hét éve költöztek ide, a lakótelep felépülése utáni első betelepülési ütemben, miután a bank elárverezte jelzálog sújtotta dél-dunántúli házukat

„Azt mondom, hogy fél éve tudunk egy kicsit normálisabban élni, nem hónapról hónapra

Ha januártól a mostani összeg 3,5-szeresét kellene fizetnünk a lakhatásra, az ezt az eredményt nullázná le pillanatok alatt” - kesergett interjúalanyunk

Egy másik sorstársát, a szintén devizahitel-károsult Ilonát az ócsai telepen bérelt háza udvarán látogathattuk meg

A 49 éves asszony is 2013-ban költözött Ócsára

Szüleiktől testvérével közösen örökölt lakását vitte el a bank, miután Ilonáék devizaalapú hitele az árfolyammozgások miatt törleszthetetlenné vált

A másik lakótelepi asszonnyal ellentétben Ilonáéknak mostanra sikerült megszabadulniuk a hiteltartozástól

Erejüket megfeszítve 2017-re sikerüt összegyűjteniük azt az összeget, amit befizetve a követeléskezelő rendezettnek tekintette az adósságot

3 millió forint „végrehajtási költséget” azonban még mindig követelnek Ilonáéktól, „ez Damoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött” - mondta az asszony

Az adósságcsapdából való kiszabadulás Ilonáék minden energiáját felemésztette: az elmúlt két és fél, három évben nagyrészt annak köszönhetően tudtak hónapról hónapra túlélni, hogy 50 négyzetméteres lakásuk bérléséért párjával nem kellett többet fizetniük 16 800 forintnál

A bérleti díj megemelése borítékolhatóan újra nehéz helyzetbe hozza majd őket

De nem ez az egyetlen, ami miatt Ilona és a többi bérlő aggódik

Ilona szerint a lakópark építtetőjének szándékával szemben az új tulajdonos önkormányzatnak nem szándéka hosszú távú, stabil lakhatás biztosítása az Ócsára költözött devizakárosultaknak

Az asszony szerint ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2019

januári tulajdonosváltást követően az önkormányzat már az év márciusában közölte velük: a jövőben bárkivel, aki a lakótelepen bérelne ingatlant, már nem határozatlan idejű (ez volt a NET Ztr

gyakorlata), hanem határozott idejű: 5 évre szóló bérleti szerződést kötnek

És bár az Eszközkezelővel szerződő régebbi bérlőkre, Ilonáékra, nem vonatkozik, az önkormányzat ugyanebben a levélben közli: a haláluk esetén a bérleti jogot öröklő közeli hozzátartozójukkal az önkormányzat már szintén csak 5 évre szándékozik szerződni

Ilona szerint a jelenlegi bérlők kitessékelésének szándékát mutatja az is, hogy az Eszközkezelővel ellentétben a bérleti díjtartozást felhalmozó bérlőknek az önkormányzat már nem biztosítja az adósságrendezés lehetőségét

Ha hat hónapnyi tartozásuk halmozódik fel, azonnal felmondja a bérleti szerződésüket

A bérleti díjak emelésével, a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés idején, ez különösen magas kockázatot jelenthet

„Amikor ide költöztünk, azzal számoltunk, hogy itt letelepedhetünk, nem kell már költöznünk

Megnyugodhatunk, és szép fokozatosan talpra állhatunk

Most úgy érezzük, átvertek minket” - fogalmazott a cikkünk elején bemutatott egyedülálló anya

Ilona is ideges lesz, ha a januári emelés utáni új helyzetre kell gondolnia

Lehetett tudni, hogy emelés lesz Hogy az önkormányzat hozzányúlna az ócsai lakótelep ingatlanjainak bérlési feltételeihez, az nem volt ismeretlen a lakók előtt

A telepen jártunkkor többen megerősítették nekünk, hogy az önkormányzat már új tulajdonosként bemutatkozva közölte a lakókkal: sajnos elkerülhetetlen lesz, hogy emelkedjen valamelyest a házak bérleti díja

„Konkrétumot nem mondott, csak azt, hogy ne aggódjunk, nem nagy emelésről lesz szó” - mondta a 444-nek az egyik telepi lakó, egy ötvenes férfi

Ekkora emelésre azonban senki sem számított

Asztalos Mihály és felesége sem, akik családjukkal 2013 óta élnek az ócsai lakótelepen

Az után költöztek ide, hogy az adósság elől menekülve eladták hitellel terhelt otthonukat

Nem volt hová menniük, az ötgyerekes családnak megváltás volt, hogy határozatlan időre szociális bérlakáshoz jutottak

Ráadásul nem egy zsúfolt városi lakásban, hanem egy kertes házban, ahol az önkormányzat a háztáji állattartást is engedélyezte nekik

Mihályék nagyon reménykednek benne, hogy sikerül majd a szociális alapú bérlői kategóriában maradniuk az új rendszerben is, különben majdnem biztos, hogy el kell hagyniuk szeretett otthonukat

„A háztáji gazdálkodás végét is jelentené ez, pedig a családi kasszának nagy segítség, hogy mindig van csirkehús és tojás a hűtőnkben, és a nagyobb, már kirepült gyerekeinket is segíthetjük ezzel” - magyarázta Mihály, mikor udvarukban beszélgettünk

„A rendelet biztosítja, hogy az önkormányzati bérlakásokra azonos mértékű – jelentős részben a bérlők vagyoni, jövedelmi viszonyaitól függő – bérleti díj kerüljön alkalmazásra a bérlakások elhelyezkedésétől függetlenül, amelyen keresztül a rendelet biztosítja a bérlőket terhelő fizetési kötelezettségek egységesítését, így az indokolatlan különbségtétel, diszkrimináció megszüntetését

” Ezekkel a szavakkal indokolja az ócsai lakótelepen bevezetésre kerülő új bérlési feltételrendszer szükségességét a lépésről szóló július 31-én elfogadott önkormányzati rendelet

Amikor a diszkrimináció megszüntetéséről beszél, a rendelet szövegezője az önkormányzat 2017-ben elfogadott lakásrendeletére gondol, amely a város tulajdonában álló ingatlanokra már korábban bevezette ugyanazt a bérlési feltételrendszert, amit most az ócsai lakótelepre vinnének

A városvezetés tehát saját érvelése szerint csak elkezdené ugyanazokat a feltételeket alkalmazni az ócsai devizahiteles lakótelep házaira, mint a többi ingatlanára

Van azonban erre még egy érvük is: elősegíteni, hogy „a korábbiakban kialakult szegregátum felzárkózzon, a szegregátumban élőkkel szembeni (az indokolatlan különbségtételből fakadó) esetleges társadalmi ellenérzések megszűnjenek, és a jövőben ne legyen érdemi különbség az ingatlanokban, illetve a bérlők anyagi terheiben az ingatlanok elhelyezkedése alapján” Első olvasásra furcsának tűnt, hogy egy 8-9 éve épült, teljesen különböző státuszú, iskolai végzettségű, és nem utolsó sorban etnikailag is heterogén lakosságú lakótelepet milyen alapon nevez szegregátumnak a városvezetés

A helyiek szerint azok miatt a lakók miatt, akiket maga az önkormányzat segített lakáshoz a telepen az elmúlt másfél évben

A város legszegényebb, legkiszolgáltatottabb, nagyrészt az alsópakonyi cigánytelepen élő lakói közül ugyanis többen szociális alapon is sikeresen igényelhettek megüresedett lakást ezen a helyen az elmúlt másfél évben

A lakótelepről azonban időközben eltűnt az a szociális segítségnyújtás, amit korábban a Máltai Szeretetszolgálat tevékenysége jelentett

A felsőpakonyi cigánytelepről áttelepített új lakóknak márpedig szükségük lett volna ilyen segítségre, hogy a bérléssel járó komoly feltételrendszert teljesíteni tudják

Bár a spontán lakógyűlésre épp a legnehezebb helyzetben lévő lakók nem jöttek el, a megjelentek elmondták: az utóbbi hónapokban több kilakoltatás történt az ócsai lakótelepen: a hathavi bérleti díjnál nagyobb elmaradással rendelkező családokat küldte el az önkormányzat a telepről

„Eszem ágában sincs végignézni, ahogy még több gyerekes családot az utcára tesznek, nem maradhatunk tétlenek” - magyarázta Ilona, aki a többi lakóval együtt keresi a módját, hogy törvényességi alapon támadják meg az önkormányzat döntését a bérleti díj emeléséről (és az adósságkezelés eltörléséről)

Lakossági bejelentést már tettek az új helyzetet létrehozó önkormányzati rendelettel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatalnál

A Gyáli Járási Hivatal a napokban tájékoztatta őket, hogy áttette az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, amely törvényességi felügyeletet gyakorol a megye helyi önkormányzatainak működése felett

De jogsegély reményében jogvédő szervezetek támogatását is aktívan keresik a kétségbeesett helyiek

Sokuk szerint az is elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat úgy szedne be több pénzt a lakótelepi lakások bérléséért, hogy a tulajdonba vétel óta nemhogy nem fejlesztett semmit a telepen, de még többlet-terheket is helyezett a lakókra

A legutóbbi húzás, hogy szénmonoxid-mérő és -riasztó berendezés megvásárlására kötelezték a bérlőket, saját költségükből

Ami azonban ennél is inkább kiveri a biztosítékot, főleg a régebb óta itt lakóknál, az a tény, hogy a telep fennállása óta eltelt lassan nyolc év alatt szinte alig csökkent a lakópark elszigeteltsége

Autó nélkül továbbra sem megoldható a munkába-iskolába járás, és a lakótelep szélén található egyetlen, drágán árusító kisbolt sem könnyíti meg a helyiek életét

„A nyolc év alatt még egy kerékpárutat sem kaptak az itt lakók, ami lehetővé tenné, hogy ne a kertek alatt, kóborkutyákkal harcolva kelljen beevickélnünk a kilométerekre lévő városba” - mondta az egyik lakó, hozzátéve: tudja jól, hogy ez csak részben az önkormányzat felelőssége, „de ha már ők emelik a lakások bérleti díját, legyenek szívesek emelni azok értékét is!” Ócsa polgármesterét, a várost a Fidesz színeiben 2010 óta vezető Bukodi Károlyt mi is megkerestük, hogy az önkormányzat lépésével kapcsolatban feltegyük kérdéseinket

Miért döntöttek úgy a koronavírus-járvány második hulláma kapujában, hogy már rögtön a moratórium lejárta után piaci alapú bérleményekké változtatják a devizahiteles lakótelep ingatlanjait? Mi a városvezetés szándéka a jövőben a másfél éve tulajdonába került ingatlanállománnyal? Mit terveznek a megemelt bérleti díjakból befolyó többletbevétellel? Terveznek-e esetleg fejleszteni a lakótelep tömegközlekedési, szolgáltatási infrastruktúráját, hogy a megemelt bérleti díjak mellett a lakosság életkörülményei is javulhassanak? Amint megkeresésünkre válasz érkezik, azt bemutatjuk olvasóinknak

Forrás: 444
Orbán: Nagy ütközet vár ránk 2022-ben, készüljetek
Novák: Olyan otthonteremtési program jön, amelyhez hasonló még nem volt Magyarország történetében
Jönnek a kemény büntetések: Íme a mától érvényes új maszkszabályok
Valami történt: újabb Fideszes polgármester mondott le
3200 milliárddal többet költ a kormány idén a költségvetéshez képest
Közel egy hónapot kell várni két tesztre
Levetetik a maszkot egy pécsi bankban az ügyfelekről
Egészen új módszerrel próbálják csalók csőbe húzni az időseket
Pataky Attilát hazaengedték a kórházból, mutatjuk a részleteket
Ördög Nóri botrány: így védik a birtokukat az akarattyaiak
Újabb dolog amit szeretne az EU-s bizottság, de mi nem akarjuk megtenni - kitalálod mi az?
Durván odaszóltak Orbánnak: Miniszterelnök úr, kabaré, amit ezzel az országgal művel,
Orbán: Készüljünk föl rá, hogy nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából!
Botrány: Trump kormánya megvonná az állami támogatásokat New Yorktól
Megint Magyarország: 500 millió forint értékben vettek fel jogtalanul EU-s támogatásokat
Szivárognak dokumentumok: Menczer szerint a külügyminiszter úr még nem rúgott ki elég embert
Mindenki Dzsudzsák Balázs bemutatására számított.. DE...
Tesco: Óriási változás jön
Teszt nélkül is fertőzöttnek minősíthet a háziorvos
Újból üzembe helyezik a katonai szűrősátrakat
Döntenünk kell Kína és az USA között
Orbán bejelentette a második hullám legrosszabb forgatókönyvét
Romokban a gazdaság: 363,17 forintba került egy euró
Baj van: leépítés lesz a Budapest Airportnál
Találgatások: hamarosan szavazhat a parlament a hitelfizetési moratórium meghosszabbításáról
Orbán: A kormány ellen harcolni káros és erkölcstelen
Rétvári Bence államtitkár elárulta, hogy kevés tesztet végeznek
Még mindig büntetőeljárás folyik ellene, de újra a fideszes Mondok József lett Izsák polgármestere
Jönnek a kemény büntetések: Íme a mától érvényes új maszkszabályok
Orbán úgy emlékszik, hogy már 2010-ben is Soros ellen harcolt
A bírósághoz fordul az SZFE
Óriási bajban vannak a budapesti vendéglátóhelyek: Elbocsátásokon és bezáráson gondolkodnak
Orbán: Nagy ütközet vár ránk 2022-ben, készüljetek
Megrázó kép: Teljes útzár a 74-esen történt halálos baleset miatt
Novák: Olyan otthonteremtési program jön, amelyhez hasonló még nem volt Magyarország történetében
Ártatlannak vallja magát a nevelt lányáról készült felvételekkel meggyanúsított volt fideszes politikus
Valami történik: Lekapcsolták az internetet Minszkben
Benzinkútnak hajtott egy nő Eperjesen
Orbán: 2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz
Fejdísszel a fején temetik el a Szegeden elgázolt kislányt
Nyilatkozott a Blikknek a tiltott felvétellel gyanúsított politikus
Hétszázezres számlával sokkolta a díjbeszedő a magyar asszonyt
Orbán Viktor: segítsék a lányokat, hogy derék és tiszteletre méltó asszonyok legyenek
Orbán Viktor: Lesznek meleg pillanatok
Szijjártó szerint Boris Johnson a barátja, DE.....
Nem bírják a mentők a rengeteg tesztelést - lép a kormány