Kezdőlap   Budapest     2020-08-14   Csatlakozz hozzánk facebookon
Semmi nem tartozik ránk? Magyarország a titkok országa! 
Tudja valaki, hogy várhatóan mennyibe kerül a Paks II. atomerõmû? Vagy hogy mit kóstál majd a Budapest-Belgrád vasútvonal? Gyanítom, nem tudja senki. Egyelõre az sem, aki a döntéseket hozta, az sem, aki tervezi, s az sem, aki a létesítmények fõbb adatait titkosította. Senki nem ismeri a lényeges számokat, legfõként a várható költségeket, azok végképp nem, akik a számlát fizetik. Magyarország a titkok országa.

Fölös számban vannak kisebb-nagyobb titkaink. Katonai, nemzetbiztonsági ügyeket persze indokoltan zárnak el a nyilvánosság elõl, másokat viszont látható-érthetõ ok nélkül. Ugyan miért is kell például a Fóti Gyermekvárosban lakók sorsát titokvédelem alá helyezni? Talán valóban nem jó, ha a gyerekek életét a nyilvánosság kíséri figyelemmel (talán éppen hogy jó) de, azt mindenképpen tudnia kell a közvéleménynek, hogy mi lesz a Károlyi-kastéllyal, a gyerekek eddigi otthonával?! Mi lehet itt a valódi titok? Éppen ez a titok.

És hogy még mi a titok? Lássunk néhány példát!

Elsõ helyen érdemel említést a rendszeres kormányülés, amely - minden jel szerint - jóbarátok ropival, s talán egy korty sörrel fûszerezett dumapartija, demokratikus véleménycsere amúgy NER módra: a miniszterek bevonulnak a saját véleményükkel, és kijönnek Orbán Viktoréval.

A kormányülésekrõl nem kötelezõ sem jegyzõkönyvet, sem hangfelvételt készíteni, látszólag mégis minden a nyilvánosság elõtt zajlik, semmi titok nincs. Az illetékes miniszter rendre beszámol a döntésekrõl. és azt mond, amit akar. Ez szabad ország. Sokáig készült legalább hangfelvétel a kormányülésekrõl, de amint az Eötvös Károly Intézet egy jelentésében olvasható „a 2019. év központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 38. § -a viszont ezt úgy módosítja, hogy megszünteti a hangfelvétel készítésére vonatkozó kötelességet, csupán az ülésrõl szóló összefoglalót említi.

Ezzel a lépéssel végleg megszûnik az egyik, a magyar parlamentarizmus kezdeteiig visszanyúló közjogi vívmány: a kormányülések tartalmi dokumentáltsága.“ A történészek 50-100 év múlva majd vakarhatják a buksijukat, hogy mi is történt Magyarországon ezekben az években, de ez az õ bajuk. Addig is a kormányülések iránt érdeklõdõknek ott a hiteles miniszteri beszámoló! A többi - titok.

A június 20-21-i EU-s csúcson javasolták, hogy a tagállamok vállalják: 2050-ig nullára csökkentik a globális felmelegedést okozó anyagok kibocsátását. A csúcs elõtti napon még úgy tûnt, hogy a magyar kormány elfogadja a tervet, de végül Orbán Viktor a javaslat ellen szavazott. Hogy miért? A döntést megalapozó szakmai anyagok nem tartoznak a nyilvánosságra.

Pénzrõl szólt az úgynevezett TAO támogatások titkosításáról intézkedõ jogszabály is, de ezt a Kúria késõbb megkontrázta, s határozatba foglalta, hogy a TAO - közpénz, arról számot kell adni. Vagy inkább kellene. Az illetékes minisztérium immár legalább egy éve bíbelõdik a felcsúti focipénzek elszámolásának ellenõrzésével, s nem adja ki az adatokat a kérelmezõ országgyûlési képviselõnek. Ami egyszer titok volt, az maradjon is titok. A bírósági ítélet pedig le van...ejtve. Apropó, bíróság.

Tíz évig titok marad az Országos Bírósági Hivatal elnökének április 23-i, alkotmánybírósági meghallgatásáról készült hangfelvétel. A közzétett kivonatos jegyzõkönyv szerint Handó Tünde leginkább a bíróságok leterheltségérõl beszélt.

Ki tudja, talán arról is szó esett, hogy a hivatalában maradhat-e.

A többi már csak amolyan apróság. Vagy a rendszer, s irányítóinak erkölcsiségét vagy a pénzek útját titkolják. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában állítólag szexuális abúzus történt, de aztán különb, s különb forrásokból kiderült, hogy nem az volt, nem úgy volt, nem õ volt és meg sem történt. A históriát végül titkosították, merthogy rossz fényt vetne az iskolára, és sértené a tanulók személyiségi jogait.

A szörnyû dunai hajószerencsétlenség után egy sajtótájékoztatón mondták el, hogy a túlélõk tanúvallomásait titkosították. Ugyanis a legfõbb ügyész döntése szerint a tragédiából kiemelt bûnügy lett, e megítélés szerint nyomoznak, s minthogy nagy nemzetközi érdeklõdés kíséri a balesetet, nem szeretnék befolyásolni a nyomozást a vallomások nyilvánosságra hozásával. Az ügyészség mellesleg gyakorlatilag kedve szerint tájékoztat, vagy hallgat ügyekrõl a nyomozás-vizsgálat szakaszai szerint. Joga van hozzá.

A közvélemény nem ismeri egyetlen, a multinacionális cégek és a kormány között köttetett, úgynevezett stratégiai együttmûködési megállapodás tartalmát sem. Pedig alighanem pénzrõl van szó bennük, csinos kis summácskákról, azokat is mi fizetjük, mi, választók mindannyian.

Hogy miért van már jó ideje migrációs válsághelyzet? Ki tudja? Csak! De az is lehet, hogy azért, mert ez sok mindenre ellenõrizhetetlen felhatalmazást ad - azt sem tudni, kiknek.

A honvédség 2018. augusztusában vett két katonai szállítógépet, amelyek kormánygépként is szolgálnak, ha a miniszterelnök éppen arra jár, amerre a katonáknak dolguk van. Vételárukat legott titkosították, pedig az is a mi pénzünk.

Még korábbi ügy de annyira jellemzõ: a kormány 2017. decemberében 20 évre, tehát 2037-ig titkosíttatta az úgynevezett Soros-hálózatokról szóló jelentést. Németh Szilárd rezsipápa, akkor még nemzetbiztonsági bizottsági alelnök ezzel összefüggésben kiemelte: komoly nemzetbiztonsági kockázatot sejt a háttérben, sajnos errõl többet nem mondhat, ugyanis titkosították a jelentést. Azóta is csak azt tudjuk, hogy a Fidesz szerint Soros áskálódik.

Dióhéjban ennyi. A dossziékban akad még sok-sok fontos rejtett anyag, de azokról nem tudhatunk semmit. Azt sem, hogy vannak-e.

A hivatalos titkosításnak természetesen megvan a jogszabályokban rögzített szertartásrendje. De néha úgy tûnik, bármely nagynevû, befolyásos hivatalosság ráütheti bármely közügyre a titkosítás stemplijét, s ezzel sajtónak, képviselõnek, az egész közvéleménynek - coki!

2016-ban született a javaslat egynémely új titkosítási szabályról: minden állami vállalat gazdálkodási számai titkosíthatók 10 -15 évre, ha az(ok)

- a „stratégiában szereplõ kiemelt céllal” összefüggõ adat (mi nem az?)

- a "pénzügyi, finanszírozási szerzõdések és megállapodások" adatai (minden, még a portás fizetése is)

- minden olyan szerzõdés, amely a közbeszerzési értékhatár alá esik.

Mi marad? Semmi. Magyarországon minden közpénzzel dolgozó cég titokban mûködhet. S hogy mi titkos, azt a titkosító szabja meg - saját érdeke szerint.

A kérdés persze adódik: mire jó ez a nagyfokú titkolózás? Az egyszerû válasz így hangzik: ilyen a rendszer. A titkolózás a NER lényegéhez tartozik. Akad más válasz is, csak az valamelyest bonyolultabb. Minden nap szõrén-szálán tûnnek el közpénzek túlárazott beruházásokon, közbeszerzéseken - ilyen-olyan furfangos módszerekkel.

Ha feljelentés van is, nyomozás nincs, vádemelés nincs, ítélet nincs, a közpénz eltûnt. De többnyire feljelentés sincs, mert minden disznóság titkos minõsítést kap. Persze elõbb-utóbb minden kiderül, s egyik-másik lap megírja, portálok szólnak a gazemberségekrõl. Na és?! A választók többsége jóformán semmit tud, vagy inkább mit sem ért meg a lényegrõl, jelesül hogy ki, mikor, hogyan, mennyit lopott, s abból ki részesedett?! Ami titkos, az titkos.

A választók azon tekintélyes hányada, amely a kormánysajtóból, közszolgálati hírforrásokból tájékozódik, nem igazán ismerheti a tényeket, s végképp nem képes, sõt talán nem is hajlandó értelmezni az összefüggéseket. Magyarország vidékein homály övezi a kormány és a Fidesz viselt dolgait. Ez a titkok országa. Más nemigen magyarázhatja a választók oly erõs, bõsz Fidesz-támogatását, mert nincs olyan jelentõs választói réteg, amelytõl a nagy hatalmú fideszesek és a helyi kiskirályok ne vettek volna el javakat, amelyet ne csaptak volna be, ne aláztak volna meg, nem löktek volna az út szélére.

Önkormányzati választások közelednek, s már erõsen látszanak a jelek, hogy az új ellenzéki választási taktika megmozgatta a fideszes kortes-agyakat, miszerint ellenlépésekre van szükség. Csúf dolgok már észlelhetõk, és még várhatók a közeljövõben októberig. Egyre több lesz a „független“ jelölt, sunyi híradásokban galád rágalmak bukkannak fel az ellenzéki pártokról és a valódi ellenzéki jelöltekrõl, lesz vádaskodás, feljelentés, fröcsögés, miegymás. Ezek most nem egyszerûen a megszokott fideszes kampányzajok, hanem erõsebbek, aljasságukban ötletesebbek, s félõ, hogy hatásosabbak (pl. Donáth László).

Ugyanis ez az önkormányzati választás, ha a Fidesz kudarcát, esetleg súlyos vereségét hozza, ugródeszka lesz a 2022-es országgyûlési választásokhoz az ellenzéknek. Márpedig a Fidesz a hatalmat nem eresztheti! Mert ha itt netán már októberben például Budapesten, vagy két év múlva országosan alapvetõ hatalomváltozás lenne, akadhatnak majd jogvégzett emberek, akik hivatali kötelességüknél fogva megkérdezik: Mészáros Lõrinc és a hasonszõrûek köre vajon jogkövetõ módszerekkel kuporgatta-e össze vagyonkáját az utóbbi években? Ennek fölöttébb kellemetlen következményei lehetnek a szorgos gyûjtögetõk számára. A rendszer urai ezt nem engedhetik meg.

Amint nem engedhetik meg a kettõs hatalmat sem, mert láttuk Medgyessy Péter kormányzása idején, hogy a fideszes önkormányzatok mennyi akadályt teremtettek a hivatalban levõ kormány számára. Most az ellenzék sikerével újra kettõs hatalom születhet, s jóllehet az önkormányzatok szerepe a korábbiakhoz képest már-már elenyészõen csekély, területenként igen nagy befolyásuk lehet még a választói hajlandóságra. A titkok országában tehát mostanság szerfölött kemény, durva és mélyen a jó ízlés határa alatti fideszes kampányra számíthatunk. És az éppenséggel nem titok, hogy minden kiadást mi fizetünk, közösen. Ennek pedig csak a szavazók vethetnek véget - közösen!

Forrás: Hírklikk
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Horror Désen: Férgek lepték el a koronavírusos kisfiú testét, meghalt
Tiltakoznak: Elegük lett a balatonakarattyaiaknak Ördög Nóráék kisboltjából
Korózs: Százezer nyugdíjas már nem éri meg a nyugdíjkiegészítést
Hallgat a magyar kormány Lukasenka véres újraválasztásáról
Miközben az Európai Unió több politikusa is megkérdőjelezi a fehérorosz elnökválasztás tisztaságát (amit hivatalosan 80 százalékos eredménnyel az országot 26 éve irányító diktátor...
  
Szijjártó párbeszéden alapuló EU-s döntéseket szeretne
Míg több uniós állam kormánya is keményen ítélte el a belorusz elnökválasztást és az azt követő fejleményeket, mielőbbi határozott fellépését sürgetve, addig a magyar kormány né...
  
Megsérülhetett egy észak-koreai nukleáris létesítmény
A nagy esőzések során sérülhetett meg a nukleáris épület Egy műholdkép alapján azt lehet látni, hogy megsérülhetett Észak-Koreában egy nukleáris létesítmény Az áradó Kuryong-foly...
  
Letartóztatták a püspököt, mert fertőtlenítőszer ivására buzdította az embereket
A 62 éves férfinek még Donald Trumpot is sikerült meggyőznie arról, hogy az általa ajánlott gyógymód hatásos lehet A fiaival együtt letartóztatták Mark Grenon önjelölt püspököt A fl...
  
Bukhatod a táppénzt, ha házi karanténba kerülsz külföldi utazás miatt
Új rendelet jelent meg a sárga- és piros listás országok kapcsán a Magyar Közlönyben „Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem h...
  
Leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja
A blokk biztonsága nincs veszélyeztetve a szakemberek szerint A Paksi Atomerőmű 4 blokkját 2020 augusztus 13-án 3 óra 45 perckor automatikus védelmi jel leállította - közölte az Országos ...
  
Mészáros Lőrincék félmilliárdos gyümölcsöse a megszólalásig hasonlít egy medencés nyaralóhoz
Mészáros Lőrinc egykori gázszerelő, egykori felcsúti polgármester, sikeres vállalkozó, Orbán Viktor miniszterelnök barátja, vásárolt a feleségével egy ingatlant Tihany újgazdag körö...
  
Magyarország eddigi legnagyobb védelmi beszerzési szerződését köti meg az Egyesült Államokkal
A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellő...
  
Pápai fertőzés - a Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal
Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket egy helyi vallási közösség tagjaihoz vezetik vissza A Hit Gyüle...
  
A Fidelitas sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ viszont nem írta alá Az Eu...
  
A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar
"Felkopott volna az állunk, ha engem is kirúgtak volna" – mondta az érintett barátnője A 24hu ismerteti egy budapesti pék kálváriáját, aki április 17-én elveszítette az állását, de m...
  
Németország bajban: Három hónapja nem volt ilyen sok új fertőzött
Világszerte nem lassul a koronavírus-járvány terjedése, szerda estére az igazolt fertőzöttek száma megközelítette a 20,4 milliót, a haláleseteké meghaladta 743 ezret, a gyógyultaké ped...
  
Megerősítették egy előállított tüntető halálát Fehéroroszországban
A fehérorosz hatóságok megerősítették szerdán egy tüntető halálát, akit az Aljakszandr Lukasenka elnök újraválasztása elleni demonstráción állítottak elő Ő a második elismert hal...
  
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek
2019 január 1 óta az önkormányzat az új gazda az ócsai devizahiteles lakótelepen, amit az állam építtetett, hogy olcsó, stabil lakhatással segítse a devizahitel-károsultakat Az ...
  
Alakul a lista, kiket támogat a kormány
Határozottan kezd körvonalazódni, hogy kik azok a zenekarok, akik az elmaradt fesztiválok helyett raktárkoncerteket adhatnak Lobenwein Norbert, a VOLT és a Strand Fesztivál főszervezője szeri...
  
Friderikusz Sándor kiakadt és perel
Az elmúlt napokban cikkek jelentek meg több lapban is Friderikusz Sándorról, egyebek mellett arról, hogy eladja itthoni ingatlanait, mert New Yorkba költözik, de volt olyan is, ahol azt írták...
  
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Néhány millió forint vissza nem térítendő állami támogatás nem csak a szerényebb lehetőséggel bíró kisvállalkozóknak jön jól, hanem az ország leggazdagabb emberei is előszerettel k...
  
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot Benkő Tibor honvédelmi miniszter é...
  
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Vélhetően nincs még egy olyan nemzeti park a világon, melynek területén annyi luxusnyaralónak látszó gazdasági épület lenne, mint Tihany egyik páratlan panorámát kínáló területén, ...
  
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
A Magyar Narancs információi szerint Simonka György parlamenti képviselő pártbeli kizárását kezdeményezte Ruck Márton medgyesegyházi fideszes csoportelnök, mert szerinte árt a Fidesz jó...
  
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Néhány napja hatósági házi karanténba került egy újfehértói önkormányzati helyiségben rendezett magánrendezvény összes résztvevője, miután az eseményen részt vett egy igazolt koro...
  
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Vegyes tervekkel készülnek a nagy magyarországi egyetemek az ősszel kezdődő tanévre: a Semmelweis Egyetem például negatív PCR-tesztet kér minden elsőévestől, az ELTE pedig hibrid oktatá...
  
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
A címvédő FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a szerda reggeli koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív mintát produkált, ezért a Magyar Vízilabda Szövetség úgy döntött, h...
  
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Sürgősen vérre van szüksége annak a fiatalnak, akit a balatonszemesi átjáróban gázolt el egy vonat Intenzív osztályon ápolják az a fiatal fiút, akit 3 hete gázolt el a Keszthelyről a D...
  
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Ördög Nóráék balatonakarattyai kisboltja hatalmas forgalmat bonyolít A kicsi utca, ahol a bolt található most tele van parkoló autóval A környék lakói nyílt levelet írtak, amely után k...
  
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
A szörnyű tragédia körülményei egyelőre tisztázatlanok, ugyanis a szülők igen ellentmondásos történetet adtak elő a rendőröknek hároméves kisfiuk kínkeserves haláláról A 21 éves...
  
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek A négy, közelmúltban megrendelt grandiózus szobor után ezúttal 17 Bak Imre festményt szerez be a jegy...
  
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
A programot a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) gondozza Egy, az iparágra szakosodott álláskereső oldalt is létrehoztak A koronavírus-járvány miatt állás né...
  
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Bár sem az intézmény, sem Vidnyánszky Attila nem tájékoztatta róla a nyilvánosságot, az Átlátszó felületén benyújtott közérdekű adatigénylés során kiderült, hogy Vidnyánszky...
  
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Napok óta nem látogatható Szentendre egyik legszebb belvárosi tere, a Templom tér, mert a városvezetés szerint balesetveszélyessé váltak az oda vezető utak - írja a 24hu A Templomdomb műe...
  
THE HUNGARIAN TIMES Impresszum / Sütik
Semmi nem tartozik ránk? Magyarország a titkok országa!
Tudja valaki, hogy várhatóan mennyibe kerül a Paks II. atomerõmû? Vagy hogy mit kóstál majd a Budapest-Belgrád vasútvonal? Gyanítom, nem tudja senki. Egyelõre az sem, aki a döntéseket hozta, az sem, aki tervezi, s az sem, aki a létesítmények fõbb adatait titkosította. Senki nem ismeri a lényeges számokat, legfõként a várható költségeket, azok végképp nem, akik a számlát fizetik. Magyarország a titkok országa.

Fölös számban vannak kisebb-nagyobb titkaink. Katonai, nemzetbiztonsági ügyeket persze indokoltan zárnak el a nyilvánosság elõl, másokat viszont látható-érthetõ ok nélkül. Ugyan miért is kell például a Fóti Gyermekvárosban lakók sorsát titokvédelem alá helyezni? Talán valóban nem jó, ha a gyerekek életét a nyilvánosság kíséri figyelemmel (talán éppen hogy jó) de, azt mindenképpen tudnia kell a közvéleménynek, hogy mi lesz a Károlyi-kastéllyal, a gyerekek eddigi otthonával?! Mi lehet itt a valódi titok? Éppen ez a titok.

És hogy még mi a titok? Lássunk néhány példát!

Elsõ helyen érdemel említést a rendszeres kormányülés, amely - minden jel szerint - jóbarátok ropival, s talán egy korty sörrel fûszerezett dumapartija, demokratikus véleménycsere amúgy NER módra: a miniszterek bevonulnak a saját véleményükkel, és kijönnek Orbán Viktoréval.

A kormányülésekrõl nem kötelezõ sem jegyzõkönyvet, sem hangfelvételt készíteni, látszólag mégis minden a nyilvánosság elõtt zajlik, semmi titok nincs. Az illetékes miniszter rendre beszámol a döntésekrõl. és azt mond, amit akar. Ez szabad ország. Sokáig készült legalább hangfelvétel a kormányülésekrõl, de amint az Eötvös Károly Intézet egy jelentésében olvasható „a 2019. év központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat 38. § -a viszont ezt úgy módosítja, hogy megszünteti a hangfelvétel készítésére vonatkozó kötelességet, csupán az ülésrõl szóló összefoglalót említi.

Ezzel a lépéssel végleg megszûnik az egyik, a magyar parlamentarizmus kezdeteiig visszanyúló közjogi vívmány: a kormányülések tartalmi dokumentáltsága.“ A történészek 50-100 év múlva majd vakarhatják a buksijukat, hogy mi is történt Magyarországon ezekben az években, de ez az õ bajuk. Addig is a kormányülések iránt érdeklõdõknek ott a hiteles miniszteri beszámoló! A többi - titok.

A június 20-21-i EU-s csúcson javasolták, hogy a tagállamok vállalják: 2050-ig nullára csökkentik a globális felmelegedést okozó anyagok kibocsátását. A csúcs elõtti napon még úgy tûnt, hogy a magyar kormány elfogadja a tervet, de végül Orbán Viktor a javaslat ellen szavazott. Hogy miért? A döntést megalapozó szakmai anyagok nem tartoznak a nyilvánosságra.

Pénzrõl szólt az úgynevezett TAO támogatások titkosításáról intézkedõ jogszabály is, de ezt a Kúria késõbb megkontrázta, s határozatba foglalta, hogy a TAO - közpénz, arról számot kell adni. Vagy inkább kellene. Az illetékes minisztérium immár legalább egy éve bíbelõdik a felcsúti focipénzek elszámolásának ellenõrzésével, s nem adja ki az adatokat a kérelmezõ országgyûlési képviselõnek. Ami egyszer titok volt, az maradjon is titok. A bírósági ítélet pedig le van...ejtve. Apropó, bíróság.

Tíz évig titok marad az Országos Bírósági Hivatal elnökének április 23-i, alkotmánybírósági meghallgatásáról készült hangfelvétel. A közzétett kivonatos jegyzõkönyv szerint Handó Tünde leginkább a bíróságok leterheltségérõl beszélt.

Ki tudja, talán arról is szó esett, hogy a hivatalában maradhat-e.

A többi már csak amolyan apróság. Vagy a rendszer, s irányítóinak erkölcsiségét vagy a pénzek útját titkolják. A Kratochvil Károly Honvéd Középiskolában állítólag szexuális abúzus történt, de aztán különb, s különb forrásokból kiderült, hogy nem az volt, nem úgy volt, nem õ volt és meg sem történt. A históriát végül titkosították, merthogy rossz fényt vetne az iskolára, és sértené a tanulók személyiségi jogait.

A szörnyû dunai hajószerencsétlenség után egy sajtótájékoztatón mondták el, hogy a túlélõk tanúvallomásait titkosították. Ugyanis a legfõbb ügyész döntése szerint a tragédiából kiemelt bûnügy lett, e megítélés szerint nyomoznak, s minthogy nagy nemzetközi érdeklõdés kíséri a balesetet, nem szeretnék befolyásolni a nyomozást a vallomások nyilvánosságra hozásával. Az ügyészség mellesleg gyakorlatilag kedve szerint tájékoztat, vagy hallgat ügyekrõl a nyomozás-vizsgálat szakaszai szerint. Joga van hozzá.

A közvélemény nem ismeri egyetlen, a multinacionális cégek és a kormány között köttetett, úgynevezett stratégiai együttmûködési megállapodás tartalmát sem. Pedig alighanem pénzrõl van szó bennük, csinos kis summácskákról, azokat is mi fizetjük, mi, választók mindannyian.

Hogy miért van már jó ideje migrációs válsághelyzet? Ki tudja? Csak! De az is lehet, hogy azért, mert ez sok mindenre ellenõrizhetetlen felhatalmazást ad - azt sem tudni, kiknek.

A honvédség 2018. augusztusában vett két katonai szállítógépet, amelyek kormánygépként is szolgálnak, ha a miniszterelnök éppen arra jár, amerre a katonáknak dolguk van. Vételárukat legott titkosították, pedig az is a mi pénzünk.

Még korábbi ügy de annyira jellemzõ: a kormány 2017. decemberében 20 évre, tehát 2037-ig titkosíttatta az úgynevezett Soros-hálózatokról szóló jelentést. Németh Szilárd rezsipápa, akkor még nemzetbiztonsági bizottsági alelnök ezzel összefüggésben kiemelte: komoly nemzetbiztonsági kockázatot sejt a háttérben, sajnos errõl többet nem mondhat, ugyanis titkosították a jelentést. Azóta is csak azt tudjuk, hogy a Fidesz szerint Soros áskálódik.

Dióhéjban ennyi. A dossziékban akad még sok-sok fontos rejtett anyag, de azokról nem tudhatunk semmit. Azt sem, hogy vannak-e.

A hivatalos titkosításnak természetesen megvan a jogszabályokban rögzített szertartásrendje. De néha úgy tûnik, bármely nagynevû, befolyásos hivatalosság ráütheti bármely közügyre a titkosítás stemplijét, s ezzel sajtónak, képviselõnek, az egész közvéleménynek - coki!

2016-ban született a javaslat egynémely új titkosítási szabályról: minden állami vállalat gazdálkodási számai titkosíthatók 10 -15 évre, ha az(ok)

- a „stratégiában szereplõ kiemelt céllal” összefüggõ adat (mi nem az?)

- a "pénzügyi, finanszírozási szerzõdések és megállapodások" adatai (minden, még a portás fizetése is)

- minden olyan szerzõdés, amely a közbeszerzési értékhatár alá esik.

Mi marad? Semmi. Magyarországon minden közpénzzel dolgozó cég titokban mûködhet. S hogy mi titkos, azt a titkosító szabja meg - saját érdeke szerint.

A kérdés persze adódik: mire jó ez a nagyfokú titkolózás? Az egyszerû válasz így hangzik: ilyen a rendszer. A titkolózás a NER lényegéhez tartozik. Akad más válasz is, csak az valamelyest bonyolultabb. Minden nap szõrén-szálán tûnnek el közpénzek túlárazott beruházásokon, közbeszerzéseken - ilyen-olyan furfangos módszerekkel.

Ha feljelentés van is, nyomozás nincs, vádemelés nincs, ítélet nincs, a közpénz eltûnt. De többnyire feljelentés sincs, mert minden disznóság titkos minõsítést kap. Persze elõbb-utóbb minden kiderül, s egyik-másik lap megírja, portálok szólnak a gazemberségekrõl. Na és?! A választók többsége jóformán semmit tud, vagy inkább mit sem ért meg a lényegrõl, jelesül hogy ki, mikor, hogyan, mennyit lopott, s abból ki részesedett?! Ami titkos, az titkos.

A választók azon tekintélyes hányada, amely a kormánysajtóból, közszolgálati hírforrásokból tájékozódik, nem igazán ismerheti a tényeket, s végképp nem képes, sõt talán nem is hajlandó értelmezni az összefüggéseket. Magyarország vidékein homály övezi a kormány és a Fidesz viselt dolgait. Ez a titkok országa. Más nemigen magyarázhatja a választók oly erõs, bõsz Fidesz-támogatását, mert nincs olyan jelentõs választói réteg, amelytõl a nagy hatalmú fideszesek és a helyi kiskirályok ne vettek volna el javakat, amelyet ne csaptak volna be, ne aláztak volna meg, nem löktek volna az út szélére.

Önkormányzati választások közelednek, s már erõsen látszanak a jelek, hogy az új ellenzéki választási taktika megmozgatta a fideszes kortes-agyakat, miszerint ellenlépésekre van szükség. Csúf dolgok már észlelhetõk, és még várhatók a közeljövõben októberig. Egyre több lesz a „független“ jelölt, sunyi híradásokban galád rágalmak bukkannak fel az ellenzéki pártokról és a valódi ellenzéki jelöltekrõl, lesz vádaskodás, feljelentés, fröcsögés, miegymás. Ezek most nem egyszerûen a megszokott fideszes kampányzajok, hanem erõsebbek, aljasságukban ötletesebbek, s félõ, hogy hatásosabbak (pl. Donáth László).

Ugyanis ez az önkormányzati választás, ha a Fidesz kudarcát, esetleg súlyos vereségét hozza, ugródeszka lesz a 2022-es országgyûlési választásokhoz az ellenzéknek. Márpedig a Fidesz a hatalmat nem eresztheti! Mert ha itt netán már októberben például Budapesten, vagy két év múlva országosan alapvetõ hatalomváltozás lenne, akadhatnak majd jogvégzett emberek, akik hivatali kötelességüknél fogva megkérdezik: Mészáros Lõrinc és a hasonszõrûek köre vajon jogkövetõ módszerekkel kuporgatta-e össze vagyonkáját az utóbbi években? Ennek fölöttébb kellemetlen következményei lehetnek a szorgos gyûjtögetõk számára. A rendszer urai ezt nem engedhetik meg.

Amint nem engedhetik meg a kettõs hatalmat sem, mert láttuk Medgyessy Péter kormányzása idején, hogy a fideszes önkormányzatok mennyi akadályt teremtettek a hivatalban levõ kormány számára. Most az ellenzék sikerével újra kettõs hatalom születhet, s jóllehet az önkormányzatok szerepe a korábbiakhoz képest már-már elenyészõen csekély, területenként igen nagy befolyásuk lehet még a választói hajlandóságra. A titkok országában tehát mostanság szerfölött kemény, durva és mélyen a jó ízlés határa alatti fideszes kampányra számíthatunk. És az éppenséggel nem titok, hogy minden kiadást mi fizetünk, közösen. Ennek pedig csak a szavazók vethetnek véget - közösen!

Forrás: Hírklikk
Horror Désen: Férgek lepték el a koronavírusos kisfiú testét, meghalt
Tiltakoznak: Elegük lett a balatonakarattyaiaknak Ördög Nóráék kisboltjából
Korózs: Százezer nyugdíjas már nem éri meg a nyugdíjkiegészítést
A kormány saját hatáskörben elvette a táppénzt a külföldön nyaralt karanténosoktól
Hallgat a magyar kormány Lukasenka véres újraválasztásáról
Szijjártó párbeszéden alapuló EU-s döntéseket szeretne
Megsérülhetett egy észak-koreai nukleáris létesítmény
Letartóztatták a püspököt, mert fertőtlenítőszer ivására buzdította az embereket
Bukhatod a táppénzt, ha házi karanténba kerülsz külföldi utazás miatt
Leállt a Paksi Atomerőmű 4. blokkja
Mészáros Lőrincék félmilliárdos gyümölcsöse a megszólalásig hasonlít egy medencés nyaralóhoz
Magyarország eddigi legnagyobb védelmi beszerzési szerződését köti meg az Egyesült Államokkal
Pápai fertőzés - a Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal
A Fidelitas sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot
A 110. napon kapott segítséget az államtól egy állását vesztő magyar
Németország bajban: Három hónapja nem volt ilyen sok új fertőzött
Megerősítették egy előállított tüntető halálát Fehéroroszországban
Ócsai devizahiteles telep: háromszoros lakbéremeléstől rettegnek
Alakul a lista, kiket támogat a kormány
Friderikusz Sándor kiakadt és perel
Milliárdosok borászatát is közpénz-milliókkal támogatja az Orbán-kormány
Orbán döntött: egymilliárd dollárért vesz légvédelmi rakétarendszert az Egyesült Államoktól
525 millióért vettek Mészáros Lőrincék medencés nyaralónak látszó gyümölcsöst Tihanyban
Kezdeményezték a megvádolt Simonka György kizárását a pártból
Hatósági házi karanténba került az újfehértói polgármester
Csak negatív PCR-teszttel kezdhetik meg a tanévet a Semmelweis Egyetem elsőévesei
Breaking - Négy Fradi-pólós vírustesztje pozitív lett
Vonatgázolás! - Sürgősen vérre van szüksége a biciklis fiúnak
Megszólalt Ördög Nóra: mindenki támadja őket
Tragédia: 60 fokos autóban hagyták a 3 éves gyereküket
170 milliós beszerzés egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia
Fejenként 150 ezer forintos gyorssegély - mutatjuk kik kaphatják meg
Vidnyánszky megszerezte az irányítást az SZFE fölött
Lezárták a szentendrei belváros egy részét - sehol a felújításra ígért állami forrás
Gyurcsány "tíz főbűnéről" világosítja fel a fiatalokat a Fidelitas
Korózs: Százezer nyugdíjas már nem éri meg a nyugdíjkiegészítést
Horror Désen: Férgek lepték el a koronavírusos kisfiú testét, meghalt
Újabb 11 honvédelmi sportközpont építését tervezi a kormány 550 millió forintból
Nem jönnek a kormány által megígért milliárdok
Talpra magyar, hí a haza! - Biztos megélhetés, kiszámítható életpálya
Tiltakoznak: Elegük lett a balatonakarattyaiaknak Ördög Nóráék kisboltjából
Bakondi aggódik: nőtt a migránstömeg miatti fertőzési veszély
Pétfürdő retteg: Ha az felrobbanna, nemcsak nekünk lenne annyi
Novák Katalin: Magyarországon érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani is
Mit dolgozik Orbán minisztere, hogy havi hatmilliót keres?
Egy fűnyíró férfit szúrtak hátba - magyar valóság