Kezdőlap   Budapest     2020-08-07   Csatlakozz hozzánk facebookon
Kórházban fekszenek az idõsotthon lakói: az a szállás sem épült meg, amire milliárdokat adott a kormány! 
Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idõsotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5 milliárd forintot egy Seszták Miklóshoz köthetõ vállalkozásnak. A volt fejlesztési miniszter pátriájában azóta sem emelkedett ki a földbõl hasonló célú épület, és tudni sem tud róla sokkal többet a városban senki. A háttérben Seszták újabb emberének alakja sejlik fel.

Helyi beszámolók szerint emberemlékezet óta nem éltek át akkora vihart Kisvárdán, mint ami június 27-én csapott le a szabolcsi városra. A 120 kilométer/órás, orkán erejû szél lakóházakat, üzleteket, villanyvezetékeket és iskolát rongált meg, kidõlt fákat, letépett tetõket, és tartós áramszünetet hagyott ott maga után. A város fideszes országgyûlési képviselõje, Seszták Miklós és a polgármester, Leleszi Tibor másnap fényképek tucatjait osztotta meg a Facebookon, amint károkat mérnek fel, lakókat nyugtatnak, bejegyzésükben pedig ígéretet tettek, hogy az emberi életeket veszélyeztetõ károk elhárítása prioritást élvez.

A viharban szintén súlyosan megrongálódott önkormányzati idõsotthon esetén ez azt jelentette, hogy a bentlakásos intézmény két épülete közül a kisebbikbõl – amelynek tetõzetét gyakorlatilag letépte a szél – áttelepítették a lakókat a nagyobba.

Csakhogy ott nem volt ennyi pluszhely: a 23 fõs intézményben ellátottak közül nyolcat csak a fõépület étkezõjében tudtak elhelyezni. Így nemcsak a zsúfoltság, a privát tér hiánya okozott kellemetlenséget az idõseknek, hanem az is, hogy – a családtagok hvg.hu-nak írt beszámolói szerint – kényszerûen ott pelenkázták, tették tisztába õket, ahol ettek. Az augusztus elején lapunkhoz forduló, elkeseredett hozzátartozók szerint ez szükséghelyzetben nyilvánvalóan elment volna pár napig, de az állapot hosszú hetekre fennmaradt, az otthont fenntartó önkormányzat pedig azóta is ígérgeti, hogy megoldja a helyzetet:

"Huszonöt idõs, beteg ember van összezsúfolva méltatlan körülmények között. Felháborító, és végtelenül elkeserítõ, hogy az épület mellett üresen áll a felújított Bagolyvár a luxusszobával, vagy a sportszálló, ahol minden szobához külön fürdõ tartozik, mégis hagyják, hogy az idõsek a nyári hõségben egy aprócska helyiségben nyomorogjanak. Ilyen nélkülözést senki sem érdemel!" – írta az egyik ellátott rokona, aki állítása szerint már nem mer többször reklamálni az önkormányzatnál, mert fél, hogy "utánanyúlnak", és õ vagy családtagjai elveszíthetik a munkájukat. Az idõsek méltatlan körülményekeit az illetõ egyébként azért nevezte különösen felháborítónak, mert fizetõs otthonról van szó, a térítési díj nem kevés: a nyugdíj nyolcvan százaléka.

Augusztus közepén mindezek után egy újabb viharban (az esõben addig is beázó) fõépület is lakhatatlanná vált. Akit tudtak, hazavittek a szeretteik, a lakhatatlan kisépületbõl áttelepítetteket pedig a kisvárdai kórház krónikus és rehabilitációs osztályainak kórtermeiben helyezték el. Az ígéret úgy szólt, hogy „átmenetileg”, ameddig helyre nem hozzák a megrongálódott lakóhelyüket, csakhogy az azóta eltelt egy – az elsõ vihartól számítva már több mint két – hónappal a beígért helyreállítási munkák még el sem kezdõdtek, a „kilakoltatott” idõsek még a holmijaikért sem mehettek vissza.

A fõépületet egy hét alatt rendbe hozták, oda idõközben visszatérhettek az eredetileg is ott lakók, a kis épületben élõk viszont nem. Õk nyolcan a mai napig – most már több mint egy hónapja – az étkezõ helyett a kórházban vannak, a családtagok leírása szerint „szörnyû” körülmények között.

Azt érdeklõdésünkre sem a városi intézményfenntartó társulásnál, sem magában az otthonban nem tudták megmondani, hogy az életveszélyes kis épület helyreállítása mikor kezdõdhet el, de úgy kalkuláltak, hogy ha elkezdõdik is, legalább két hónap, amire beköltözhetõ lesz. A kérdéssel megkerestük az önkormányzatot is, de egyelõre nem kaptunk választ.

Pénz az van rá – valahol...

Bár az otthonban uralkodó körülmények és az ott élõk hányattatásai önmagukban is elszomorítóak, annak fényében különösen azok, hogy a kormány még 2017 decemberében a megszokott év végi kincstárkiürítés egyik tételeként 2,5 milliárd forintot juttatott egy Kárpát-medencei speciális elhelyezési központ – vagyis egy bentlakásos idõsotthon – létesítésére. Ám amikor április közepén megnéztük, hogy másfél év elteltével hol tart a beruházás, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a támogatást elrendelõ kormányhatározat óta az égvilágon semmi nem történt, a nyomok viszont a 2,5 milliárd forint felett rendelkezõ vállalkozástól – hogy, hogy nem, Kisvárda legbefolyásosabb emberének tartott, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter üzleti köreihez vezettek.

A 2,5 milliárdot az a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. kapta, amelynek vezetõje-tulajdonosai között az exminiszterrel korábban is kapcsolatba hozott Mikucza-család több tagja is szerepel. (A Mikucza-család kisvárdai érdekeltségeirõl lásd a cikk végén keretes írásunkat.) A speciális központ nevében olvasható „Kárpát-medencei” elõtag pedig – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk – szintén a volt miniszterhez köthetõ körök érdekeltségeivel mutatott hasonlóságot.)

Az elõzõ cikkünk óta eltelt 5 hónapban – látható módon legalábbis – egy jottányit sem mozdult elõre az idõsotthon ügye: azóta sem bukkant fel róla egyetlen közbeszerzés, tervpályázat vagy kivitelezõi felhívás sem a magyar, sem az uniós közbeszerzési értesítõben.

A Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. továbbra is csak a 2017 szeptemberében Seszták Miklós személyes jókívánságai közepette megnyílt nyíregyházi magánkórház, a Finna-med Klinika (egyik) üzemeltetõjeként lelhetõ fel – azt is kizárólag csak a cégjegyzékbõl és a korábbi közbeszerzésekbõl kiolvashatóan, a klinika honlapján ugyanis semmi nem utal erre.

A magánkórház vezetõje – ahogy korábban is írtuk – Seszták Miklós személyes jóbarátja, Finna Péter, aki a 2,5 milliárd kifizetésérõl szóló kormányhatározat idején a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.-t is vezette, aktuálisan pedig a céget tulajdonosként jegyzõ (egyben a magánklinikát üzemeltetõ) Finna-Med Kft. ügyvezetõje.

Az idõsotthonnal kapcsolatos kérdésekkel Finna Péter ugyanakkor már április eleji érdekõdésünkkor is a Határok Nélküli Gyógyításért Kft.-t tavaly óta vezetõ Mikucza László Zsolthoz irányított bennünket. Az áprilisi érdeklõdésünket rövid úton leszerelõ, lapunkat egy, a projektrõl állítása szerint az égvilágon semmit nem tudó üzlettársához irányító vállalkozónál viszont sajnos ez alkalommal sem jártunk sokkal több sikerrel: amikor két hete elõször elértük, Mikucza zavaros magyarázatba kezdett arról, hogy az idõsotthon

"elõkészítési folyamatai elkezdõdtek,"

de hogy ez pontosan mit jelent, azt többszöri kérdésünkre sem árulta el. Arra azonban, hogy zajlanak-e már bármiféle konkrét munkálatok a tervezett helyszínen, a nemleges válasz szinonimájaként annyit mondott:

"hát, a földbõl még nem álltunk ki egyelõre,"

majd azt kérte, hogy mivel „meghalni sincs ideje”, hívjuk a következõ héten, addigra utánanéz, hogy pontosan hogyan is áll a projekt.

Amikor viszont egy héttel késõbb érdeklõdtünk, a kft. ügyvezetõje már ennyire sem volt közlékeny, a megvalósításról mindössze annyit „árult el”, hogy

"minden a terv szerint halad,"

majd elköszönt.

Az elzárkózó cégvezetõk után informálisan, idõs családtagot elhelyezni kívánó közvetítõk útján próbáltunk meg információt szerezni a projektrõl, de a városban, illetve a városházán megkérdezettek nagy része semmit, vagy csak apró információmorzsákat hallott a leendõ idõsotthonról – utóbbiak közül többen vicces módon épp a hvg.hu fent említett, áprilisi cikkébõl tudtak arról, hogy ilyesmi épül majd Kisvárdán. Volt, aki úgy tudta, hogy nyáron közmeghallgatást is tartott az önkormányzat az ügyben, de ennek semmi nyomát nem találtuk Kisvárda honlapján, az önkormányzat egy, intézményüzemeltetéssel foglalkozó munkatársa pedig azt mondta: valóban „beszélik”, hogy lesz majd egy ilyen a városi kórház mögötti területen, de abban tudomása szerint semmilyen formában nem vesz majd részt az önkormányzat, hanem teljes egészében magánberuházásként valósul meg.

Leleszi Tibor polgármester, akit áprilisban és májusban hiába kerestünk hivatalos kérdéseinkkel, segítõ közvetítõnk érdeklõdésére telefonon szintén azt mondta: a beruházásban és az otthon késõbbi mûködtetésében semmilyen formában nem vesz majd részt az önkormányzat, õ is csak informálisan tudja, hogy az otthon a kórház mögötti területen épül majd fel. A polgármester még annyit tett hozzá, hogy tudomása szerint még a közbeszerzés sem indult el, és

"még legalább 1,5-2 év, mire lesz belõle valami."

Ez utóbbi azért különös, mert májusban a komplexum és a 2,5 milliárd forintnyi közpénz sorsáról érdeklõdõ LMP-s Ungár Pétert nemcsak arról világosította fel a tárca parlamenti államtitkára, hogy „a beruházás kiviteli terveinek elkészítése van folyamatban”, hanem arról is, hogy a kedvezményezett (vagyis a Határok Nélküli Gyógyításért Kft.) „az általános gyakorlatnak megfelelõen a projekt 2020 végére tervezett befejezéséig használhatja fel a támogatást”. A polgármester szavaiból viszont nem tûnik úgy, hogy 2020 végén megrendezhetnék az avatót.

A kórház mögötti területen egyelõre semmi nyoma építkezésnek, vagy akár csak felmérésnek: az épülettömb mögött kiskertek, gyümölcsösök, víkendházak sorakoznak egymás mellett, de önmagában egyik sem tûnik elég nagynak, hogy egy több száz ágyas komplexumot húzzanak fel rajta, és tábla sem utal rá, hogy ilyesfajta beruházás készülne ott.

Leleszi Tibor a fentieken túl állítása szerint még annyi információval bírt a bentlakásos otthonról, hogy a területet, amelyre felhúznák, „valamilyen alapítvány” vásárolta meg, de hogy milyen alapítvány, arra már azt mondta, hogy nem tudja, és azt ajánlotta segítõnknek, hogy „egy bizonyos Bogáti Jánost” keressen az ügyben. Hogy õ milyen minõségben vesz részt a komplexum építésében, egyáltalán, kicsoda és hol érhetõ el, arra szintén azt mondta, nem tudja.

Ez utóbbiról ugyanakkor egy kattintásból kiderül, hogy nem igaz, és Bogáti Jánost sem kell különösebben bemutatni Kisvárdán: a neve – aligha meglepõ – már hosszú évekkel korábban egybeforrt „a Kelet Felcsútján” Seszták Miklóséval: az exminiszter régi bizalmi embereként ismerik a városban, 2014-ben pedig formális pozíciót is kapott tõle, és egészen a 2018-as ciklus végéig a Záhony–Kisvárda térség fejlesztésének miniszteri biztosaként ténykedett (utóbbi posztja mellett Bogáti 2015 augusztusáig a járási hivatal vezetõje, majd 2017-es leváltásáig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fõigazgatója is volt).

A negyedik Orbán-kormányban Sesztáknak viszont már nem osztottak lapot, így nem újították meg Bogáti miniszteri biztosi kinevezését sem. Nagy kérdés tehát, hogy akkor milyen minõségben diszponál a 2,5 milliárdos kormánytámogatással – egyszer talán majd – megvalósuló idõsotthon ügyében. Az biztos, hogy támogatást kapó céghez – papíron legalábbis – nincs köze.

Bogáti Jánost egyelõre nem értük el, mert külföldön van, de információink szerint testvérével közös Project Expert nevû tanácsadó cége felel a (majdani) idõsotthon projektmenedzsment feladataiért.

A 2010-ben alapított vállalkozás az interneten fellelhetõ adatok szerint 2011-tõl kezdõdõen több alkalommal járt el kisvárdai önkormányzat nevében különbözõ közbeszerzések lebonyolításában – abban az idõszakban is, amikor Bogáti a térség fejlesztésének miniszteri biztosa volt. A kft. mûködött közre például a városi élményfürdõ üzemeltetésére kiírt tavalyi, nagy vihart kavart pályázatban is. A hárommilliárd forintnyi állami támogatásból bõvített és felújított komplexum mûködtetés jogát – ahogy megírtuk – a tavalyi választások után egy héttel meghökkentõen alacsony áron, 659 millió forintért végül úgy nyerte el a Mikucza-érdekeltségbe tartozó AV2 Invest Kft., hogy azt két hónappal korábban még 3 milliárdért kínálta az önkormányzat. A pályázat eredményét közzétevõ dokumentum név szerint is Bogáti Jánost jelölte meg az eljárás közbeszerzési tanácsadójaként.

Az amúgy a szomszédos Jékén élõ, a falut 2010-13 között polgármesterként is vezetõ Bogáti Kisvárdáért tett erõfeszítéseit a történtek után három hónappal Pro Urbe Díjjal jutalmazta a képviselõ-testület. Azt elismerést maga Seszták Miklós adta át, aki laudációjában egyebek mellett amiatt méltatta a „végtelen munkabírású” díjazottat – saját bizalmasát –, hogy az

"folyamatosan kiemelt figyelmet fordított és fordít a kisvárdai fejlesztésekre. Napi kapcsolatban van az önkormányzat vezetõivel, a beruházások kivitelezõivel, a támogatásokat biztosító közremûködõ szervezetekkel."

Mindez az idõközben eltelt egy évben a jelek szerint nem változott, csak formális pozíció helyett Bogáti homályos üzleti-baráti viszonyrendszer alapján teszi ugyanezt.

Forrás: HVG
Ez is érdekelhet:
                             
Ezek érdekelték olvasóinkat leginkább
Rendőrség: Közel száz menekült akart erőszakosan betörni az országba
Hatalmas gázsit kap a kormánytól Demjén Rózsi, a Tankcsapda, Tóth Gabi és Balázs Fecó
540 milliós adócsalás a vád: Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt
Az UNICEF becslései szerint mintegy 80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt, nekik és családjuknak azonnali segítségre van szükségük – olvasható a szervezet közlem...
  
Hitelmoratórium: egyre kevesebb ügyfél él vele az OTP-nél
Rendhagyó módon online tájékoztató keretében ismertették az OTP Bank féléves eredményének részleteit, ahol Bencsik László vezérigazgató helyettes azt jelezte, hogy sok ügyfelük nem ...
  
540 milliós adócsalás a vád: Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
A NAV nyomozói a napokban őrizetbe vettek egy „közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost” Debrecenben. A hatóság közleménye szerint a vállalkozó egy év a...
  
36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa
A kormány a gazdaságvédelmi programokra szánt pénzből csoportosította át a pénzt a Matthias Corvinus Collegiumot (MCC) működtető Tihanyi Alapítvány működési kiadásaira Az MCC alapít...
  
Tűzvész a Hajdúságban, 45 tűzoltó küzd a lángokkal
Egy faipari épület gyulladt ki Kigyulladt egy épület egy faipari telephelyen péntek reggel Hajdúböszörményben, a Kórház téren, a lángokkal jelenleg is nagy erőkkel küzdenek a tűzoltók...
  
Közel 100 ezer forintba kerül a PCR-teszt a hódmezővásárhelyi kórházban
A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központban 96 450 forintba kerül elvégezni azt a PCR-tesztet, amelynek a költségét a Nemzeti Népegészségügyi Központ 30 ezer forintra lő...
  
Így néz ki a híres Járványügyi Bevetési Egység
Feladatuk a szuperfertőzők felbukkanása utáni kontaktkutatás és elkülönítés lesz Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában bejelentette, pár órával később be is mutatták a J...
  
Elvitte a NAV az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát
A NAV nyomozói a napokban őrizetbe vettek egy „közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost” Debrecenben A hatóság közleménye szerint a vállalkozó egy év ala...
  
Feljelentették Farkas Flóriánt Kövér Lászlónál az erkölcsisége miatt
Farkas Flórián országgyűlési képviselő, illetve Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló magatartása méltatlan a képviselői erkölcsiséghez – írta Kövér László házelnöknek cím...
  
Könnyezve ölelte át kitagadott unokáját Pécsi Ildikó
Pécsi Ildikó és unokája könnyezve ölelték át egymást Szűcs Lajos sírja mellett. Pécsi Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő összetört a gyásztól, kórházban is kezelt...
  
Rétvári: A kormánynak a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése egyaránt kiemelten fontos
Július 1-től 10 százalékkal emelkedett a pedagógusok bére, az iskolaigazgatók és helyetteseik pedig vezetői pótlékemelésben részesültek. A megemelt bérek augusztus első napjaiban megé...
  
Müller Cecília: Az illegális migráció nagyban veszélyezteti a magyar járványkezelést
A rendőrségi felvételeken látható, ahogyan augusztus ötödikén éjjel körülbelül száz menekült gyűlt össze Röszkénél a szerb oldalon, a határ közelében. A rendőrség szerint miut...
  
Orbán: Sci-fi filmekben látható különleges egységet hoz létre az operatív törzs
A koronavírus elleni harcban az ország intelligenciaszintje, és az emberek felelőssége dönti el a védekezés sikerességét. Egyebek mellett erről beszélt reggeli rádióinterjújában a mini...
  
Kaposvár: Eltörte kiskorú áldozatának orrát egy 32 éves férfi
Súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség azzal a 32 éves férfival szemben, aki az útjában álló kiskorú sértettet többször orron ütötte A vádl...
  
800 millió forintot különítenek el a cigány muzsikusoknak
Budapest — Úgy tűnik, a fesztiválszezon elúszott erre az évre, ezért raktárkoncertekkel segíti a kormány a zenészeket, akik a koronavírus-járvány miatt jó ideje nem jutottak bevételhe...
  
Fluor nem kér a pénzből: zenekaruk többi tagjának adnák a teljes gázsit
Budapest — Úgy tűnik, a fesztiválszezon elúszott erre az évre, ezért raktárkoncertekkel segíti a kormány a zenészeket, akik a koronavírus-járvány miatt jó ideje nem jutottak bevételhe...
  
Sok család kerül bajba - Nincs napirenden a bértámogatás meghosszabbítása
De lehet, hogy 2021-ben is élnek majd a fizetési moratóriumok Augusztus végéig jelentkezhetnek a cégek az állami bértámogatási programra A támogatás iránt nagy volt az igény, a koronaví...
  
A kormány elkezdett felkészülni a digitális oktatásra
Tovább fejleszti a kormány a KRÉTA oktatási rendszert a digitális oktatás hatékonyabb támogatása érdekében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára A...
  
Előkerülnek a milliárdok raktárkoncertre és cigányzenére
Megjelent a kormányhatározat, amivel előteremtik a pénzt a raktárkoncertekre és a cigányzene támogatására Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő jelentette be nemrég, hogy állami támog...
  
Több mint 50 milliós osztalék: ennyit vett ki a cégéből Kocsis Máté és családja
Jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté családi cége A nyereség mellett azonban még a cég tartalékait is megcsapolták Rekordösszegű pénzt vett ki Kocsis Máté és csalá...
  
Botrány: Erdei Zsolt lemondott
A Magyar Nemzet információi szerint távozott a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) társelnöki pozíciójából Erdei Zsolt A világbajnok öklözőt 2017 áprilisában választották meg a sz...
  
Kiverte a biztosítékot mert rákérdeztek, kényszermunkában gyártottak e maszkokat
Demeter Márta azt akarta megtudni, hogy vettünk-e ujgur kényszermunkásokkal gyártatott maszkokat, kapott egy semmire sem jó választ Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő tett fel í...
  
Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja
Az Mforhu szerint jól fialt tavaly a Fidesz frakcióvezetőjének családi cége Rekordösszegű pénzt vett ki Kocsis Máté és családja az általuk vezetett Hobby Key Kft-ből tavaly – minderr...
  
Újabb botrány van Farkas Flórián körül
Méltatlan a képviseletre, írja a házelnöknek az ORÖ elnökhelyettese Méltatlan a képviseletre Farkas Flórián országgyűlési képviselő, illetve Farkas Félix roma nemzetiségi szószóló...
  
Schobert Norbi megint elmondta a véleményét - szigorításokat javasol
A fitneszguru most a közösségi médiáról osztotta meg gondolatait Rövid interjút készített a Blikk Schobert Norberttel, aki elárulta: akkor adott gyermekeiknek mobilt, amikor azok betöltöt...
  
Emberölés miatt nyomoznak a meghalt rab ügyében
Az ügyészség vizsgálja annak a 34 éves férfinek a halálát, aki július 23-án halt meg intézkedés közben a sátoraljaújhelyi börtönben A BV közleménye szerint „a fogvatartott dühön...
  
15 ezerrel kevesebb kórházi ágyon ápolnak betegeket, mint a járvány előtt
Júniusban elkezdték feltölteni a tavasszal kiürített kórházi ágyakat A nyár első hónapjában az összes kórházi ágy 53 százalékát használták ki, 12 százalékkal többet, mint máju...
  
Siófok: egy beteg és egy ápoló is elkapta a vírust
„Tegnap a késő esti órákban derült ki, hogy Intézményünk Belgyógyászati Osztályán egy beteg és egy ápoló koronavírus tesztje pozitív lett” - közölte csütörtökön a siófoki k...
  
Orbán: vannak ezek az emberjogi harcosok, akiket én csak libernyákoknak nevezek
"Továbbra is szeretném kérni az ország polgáraitól, hogy segítség a védekezést, () de nem lehet az élet minden rezdülését körülárkolni, mindenki mellé rendőrt állítani," mondta a ...
  
Orbán: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni
"Továbbra is szeretném kérni az ország polgáraitól, hogy segítség a védekezést, () de nem lehet az élet minden rezdülését körülárkolni, mindenki mellé rendőrt állítani," mondta a ...
  
THE HUNGARIAN TIMES Impresszum / Sütik
Kórházban fekszenek az idõsotthon lakói: az a szállás sem épült meg, amire milliárdokat adott a kormány!
Lassan fél éve írtunk arról a Kisvárdára tervezett bentlakásos idõsotthonról, amelyre még 2017-ben adott a kormány 2,5 milliárd forintot egy Seszták Miklóshoz köthetõ vállalkozásnak. A volt fejlesztési miniszter pátriájában azóta sem emelkedett ki a földbõl hasonló célú épület, és tudni sem tud róla sokkal többet a városban senki. A háttérben Seszták újabb emberének alakja sejlik fel.

Helyi beszámolók szerint emberemlékezet óta nem éltek át akkora vihart Kisvárdán, mint ami június 27-én csapott le a szabolcsi városra. A 120 kilométer/órás, orkán erejû szél lakóházakat, üzleteket, villanyvezetékeket és iskolát rongált meg, kidõlt fákat, letépett tetõket, és tartós áramszünetet hagyott ott maga után. A város fideszes országgyûlési képviselõje, Seszták Miklós és a polgármester, Leleszi Tibor másnap fényképek tucatjait osztotta meg a Facebookon, amint károkat mérnek fel, lakókat nyugtatnak, bejegyzésükben pedig ígéretet tettek, hogy az emberi életeket veszélyeztetõ károk elhárítása prioritást élvez.

A viharban szintén súlyosan megrongálódott önkormányzati idõsotthon esetén ez azt jelentette, hogy a bentlakásos intézmény két épülete közül a kisebbikbõl – amelynek tetõzetét gyakorlatilag letépte a szél – áttelepítették a lakókat a nagyobba.

Csakhogy ott nem volt ennyi pluszhely: a 23 fõs intézményben ellátottak közül nyolcat csak a fõépület étkezõjében tudtak elhelyezni. Így nemcsak a zsúfoltság, a privát tér hiánya okozott kellemetlenséget az idõseknek, hanem az is, hogy – a családtagok hvg.hu-nak írt beszámolói szerint – kényszerûen ott pelenkázták, tették tisztába õket, ahol ettek. Az augusztus elején lapunkhoz forduló, elkeseredett hozzátartozók szerint ez szükséghelyzetben nyilvánvalóan elment volna pár napig, de az állapot hosszú hetekre fennmaradt, az otthont fenntartó önkormányzat pedig azóta is ígérgeti, hogy megoldja a helyzetet:

"Huszonöt idõs, beteg ember van összezsúfolva méltatlan körülmények között. Felháborító, és végtelenül elkeserítõ, hogy az épület mellett üresen áll a felújított Bagolyvár a luxusszobával, vagy a sportszálló, ahol minden szobához külön fürdõ tartozik, mégis hagyják, hogy az idõsek a nyári hõségben egy aprócska helyiségben nyomorogjanak. Ilyen nélkülözést senki sem érdemel!" – írta az egyik ellátott rokona, aki állítása szerint már nem mer többször reklamálni az önkormányzatnál, mert fél, hogy "utánanyúlnak", és õ vagy családtagjai elveszíthetik a munkájukat. Az idõsek méltatlan körülményekeit az illetõ egyébként azért nevezte különösen felháborítónak, mert fizetõs otthonról van szó, a térítési díj nem kevés: a nyugdíj nyolcvan százaléka.

Augusztus közepén mindezek után egy újabb viharban (az esõben addig is beázó) fõépület is lakhatatlanná vált. Akit tudtak, hazavittek a szeretteik, a lakhatatlan kisépületbõl áttelepítetteket pedig a kisvárdai kórház krónikus és rehabilitációs osztályainak kórtermeiben helyezték el. Az ígéret úgy szólt, hogy „átmenetileg”, ameddig helyre nem hozzák a megrongálódott lakóhelyüket, csakhogy az azóta eltelt egy – az elsõ vihartól számítva már több mint két – hónappal a beígért helyreállítási munkák még el sem kezdõdtek, a „kilakoltatott” idõsek még a holmijaikért sem mehettek vissza.

A fõépületet egy hét alatt rendbe hozták, oda idõközben visszatérhettek az eredetileg is ott lakók, a kis épületben élõk viszont nem. Õk nyolcan a mai napig – most már több mint egy hónapja – az étkezõ helyett a kórházban vannak, a családtagok leírása szerint „szörnyû” körülmények között.

Azt érdeklõdésünkre sem a városi intézményfenntartó társulásnál, sem magában az otthonban nem tudták megmondani, hogy az életveszélyes kis épület helyreállítása mikor kezdõdhet el, de úgy kalkuláltak, hogy ha elkezdõdik is, legalább két hónap, amire beköltözhetõ lesz. A kérdéssel megkerestük az önkormányzatot is, de egyelõre nem kaptunk választ.

Pénz az van rá – valahol...

Bár az otthonban uralkodó körülmények és az ott élõk hányattatásai önmagukban is elszomorítóak, annak fényében különösen azok, hogy a kormány még 2017 decemberében a megszokott év végi kincstárkiürítés egyik tételeként 2,5 milliárd forintot juttatott egy Kárpát-medencei speciális elhelyezési központ – vagyis egy bentlakásos idõsotthon – létesítésére. Ám amikor április közepén megnéztük, hogy másfél év elteltével hol tart a beruházás, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy a támogatást elrendelõ kormányhatározat óta az égvilágon semmi nem történt, a nyomok viszont a 2,5 milliárd forint felett rendelkezõ vállalkozástól – hogy, hogy nem, Kisvárda legbefolyásosabb emberének tartott, Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter üzleti köreihez vezettek.

A 2,5 milliárdot az a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. kapta, amelynek vezetõje-tulajdonosai között az exminiszterrel korábban is kapcsolatba hozott Mikucza-család több tagja is szerepel. (A Mikucza-család kisvárdai érdekeltségeirõl lásd a cikk végén keretes írásunkat.) A speciális központ nevében olvasható „Kárpát-medencei” elõtag pedig – ahogy korábbi cikkünkben is írtuk – szintén a volt miniszterhez köthetõ körök érdekeltségeivel mutatott hasonlóságot.)

Az elõzõ cikkünk óta eltelt 5 hónapban – látható módon legalábbis – egy jottányit sem mozdult elõre az idõsotthon ügye: azóta sem bukkant fel róla egyetlen közbeszerzés, tervpályázat vagy kivitelezõi felhívás sem a magyar, sem az uniós közbeszerzési értesítõben.

A Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft. továbbra is csak a 2017 szeptemberében Seszták Miklós személyes jókívánságai közepette megnyílt nyíregyházi magánkórház, a Finna-med Klinika (egyik) üzemeltetõjeként lelhetõ fel – azt is kizárólag csak a cégjegyzékbõl és a korábbi közbeszerzésekbõl kiolvashatóan, a klinika honlapján ugyanis semmi nem utal erre.

A magánkórház vezetõje – ahogy korábban is írtuk – Seszták Miklós személyes jóbarátja, Finna Péter, aki a 2,5 milliárd kifizetésérõl szóló kormányhatározat idején a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.-t is vezette, aktuálisan pedig a céget tulajdonosként jegyzõ (egyben a magánklinikát üzemeltetõ) Finna-Med Kft. ügyvezetõje.

Az idõsotthonnal kapcsolatos kérdésekkel Finna Péter ugyanakkor már április eleji érdekõdésünkkor is a Határok Nélküli Gyógyításért Kft.-t tavaly óta vezetõ Mikucza László Zsolthoz irányított bennünket. Az áprilisi érdeklõdésünket rövid úton leszerelõ, lapunkat egy, a projektrõl állítása szerint az égvilágon semmit nem tudó üzlettársához irányító vállalkozónál viszont sajnos ez alkalommal sem jártunk sokkal több sikerrel: amikor két hete elõször elértük, Mikucza zavaros magyarázatba kezdett arról, hogy az idõsotthon

"elõkészítési folyamatai elkezdõdtek,"

de hogy ez pontosan mit jelent, azt többszöri kérdésünkre sem árulta el. Arra azonban, hogy zajlanak-e már bármiféle konkrét munkálatok a tervezett helyszínen, a nemleges válasz szinonimájaként annyit mondott:

"hát, a földbõl még nem álltunk ki egyelõre,"

majd azt kérte, hogy mivel „meghalni sincs ideje”, hívjuk a következõ héten, addigra utánanéz, hogy pontosan hogyan is áll a projekt.

Amikor viszont egy héttel késõbb érdeklõdtünk, a kft. ügyvezetõje már ennyire sem volt közlékeny, a megvalósításról mindössze annyit „árult el”, hogy

"minden a terv szerint halad,"

majd elköszönt.

Az elzárkózó cégvezetõk után informálisan, idõs családtagot elhelyezni kívánó közvetítõk útján próbáltunk meg információt szerezni a projektrõl, de a városban, illetve a városházán megkérdezettek nagy része semmit, vagy csak apró információmorzsákat hallott a leendõ idõsotthonról – utóbbiak közül többen vicces módon épp a hvg.hu fent említett, áprilisi cikkébõl tudtak arról, hogy ilyesmi épül majd Kisvárdán. Volt, aki úgy tudta, hogy nyáron közmeghallgatást is tartott az önkormányzat az ügyben, de ennek semmi nyomát nem találtuk Kisvárda honlapján, az önkormányzat egy, intézményüzemeltetéssel foglalkozó munkatársa pedig azt mondta: valóban „beszélik”, hogy lesz majd egy ilyen a városi kórház mögötti területen, de abban tudomása szerint semmilyen formában nem vesz majd részt az önkormányzat, hanem teljes egészében magánberuházásként valósul meg.

Leleszi Tibor polgármester, akit áprilisban és májusban hiába kerestünk hivatalos kérdéseinkkel, segítõ közvetítõnk érdeklõdésére telefonon szintén azt mondta: a beruházásban és az otthon késõbbi mûködtetésében semmilyen formában nem vesz majd részt az önkormányzat, õ is csak informálisan tudja, hogy az otthon a kórház mögötti területen épül majd fel. A polgármester még annyit tett hozzá, hogy tudomása szerint még a közbeszerzés sem indult el, és

"még legalább 1,5-2 év, mire lesz belõle valami."

Ez utóbbi azért különös, mert májusban a komplexum és a 2,5 milliárd forintnyi közpénz sorsáról érdeklõdõ LMP-s Ungár Pétert nemcsak arról világosította fel a tárca parlamenti államtitkára, hogy „a beruházás kiviteli terveinek elkészítése van folyamatban”, hanem arról is, hogy a kedvezményezett (vagyis a Határok Nélküli Gyógyításért Kft.) „az általános gyakorlatnak megfelelõen a projekt 2020 végére tervezett befejezéséig használhatja fel a támogatást”. A polgármester szavaiból viszont nem tûnik úgy, hogy 2020 végén megrendezhetnék az avatót.

A kórház mögötti területen egyelõre semmi nyoma építkezésnek, vagy akár csak felmérésnek: az épülettömb mögött kiskertek, gyümölcsösök, víkendházak sorakoznak egymás mellett, de önmagában egyik sem tûnik elég nagynak, hogy egy több száz ágyas komplexumot húzzanak fel rajta, és tábla sem utal rá, hogy ilyesfajta beruházás készülne ott.

Leleszi Tibor a fentieken túl állítása szerint még annyi információval bírt a bentlakásos otthonról, hogy a területet, amelyre felhúznák, „valamilyen alapítvány” vásárolta meg, de hogy milyen alapítvány, arra már azt mondta, hogy nem tudja, és azt ajánlotta segítõnknek, hogy „egy bizonyos Bogáti Jánost” keressen az ügyben. Hogy õ milyen minõségben vesz részt a komplexum építésében, egyáltalán, kicsoda és hol érhetõ el, arra szintén azt mondta, nem tudja.

Ez utóbbiról ugyanakkor egy kattintásból kiderül, hogy nem igaz, és Bogáti Jánost sem kell különösebben bemutatni Kisvárdán: a neve – aligha meglepõ – már hosszú évekkel korábban egybeforrt „a Kelet Felcsútján” Seszták Miklóséval: az exminiszter régi bizalmi embereként ismerik a városban, 2014-ben pedig formális pozíciót is kapott tõle, és egészen a 2018-as ciklus végéig a Záhony–Kisvárda térség fejlesztésének miniszteri biztosaként ténykedett (utóbbi posztja mellett Bogáti 2015 augusztusáig a járási hivatal vezetõje, majd 2017-es leváltásáig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal fõigazgatója is volt).

A negyedik Orbán-kormányban Sesztáknak viszont már nem osztottak lapot, így nem újították meg Bogáti miniszteri biztosi kinevezését sem. Nagy kérdés tehát, hogy akkor milyen minõségben diszponál a 2,5 milliárdos kormánytámogatással – egyszer talán majd – megvalósuló idõsotthon ügyében. Az biztos, hogy támogatást kapó céghez – papíron legalábbis – nincs köze.

Bogáti Jánost egyelõre nem értük el, mert külföldön van, de információink szerint testvérével közös Project Expert nevû tanácsadó cége felel a (majdani) idõsotthon projektmenedzsment feladataiért.

A 2010-ben alapított vállalkozás az interneten fellelhetõ adatok szerint 2011-tõl kezdõdõen több alkalommal járt el kisvárdai önkormányzat nevében különbözõ közbeszerzések lebonyolításában – abban az idõszakban is, amikor Bogáti a térség fejlesztésének miniszteri biztosa volt. A kft. mûködött közre például a városi élményfürdõ üzemeltetésére kiírt tavalyi, nagy vihart kavart pályázatban is. A hárommilliárd forintnyi állami támogatásból bõvített és felújított komplexum mûködtetés jogát – ahogy megírtuk – a tavalyi választások után egy héttel meghökkentõen alacsony áron, 659 millió forintért végül úgy nyerte el a Mikucza-érdekeltségbe tartozó AV2 Invest Kft., hogy azt két hónappal korábban még 3 milliárdért kínálta az önkormányzat. A pályázat eredményét közzétevõ dokumentum név szerint is Bogáti Jánost jelölte meg az eljárás közbeszerzési tanácsadójaként.

Az amúgy a szomszédos Jékén élõ, a falut 2010-13 között polgármesterként is vezetõ Bogáti Kisvárdáért tett erõfeszítéseit a történtek után három hónappal Pro Urbe Díjjal jutalmazta a képviselõ-testület. Azt elismerést maga Seszták Miklós adta át, aki laudációjában egyebek mellett amiatt méltatta a „végtelen munkabírású” díjazottat – saját bizalmasát –, hogy az

"folyamatosan kiemelt figyelmet fordított és fordít a kisvárdai fejlesztésekre. Napi kapcsolatban van az önkormányzat vezetõivel, a beruházások kivitelezõivel, a támogatásokat biztosító közremûködõ szervezetekkel."

Mindez az idõközben eltelt egy évben a jelek szerint nem változott, csak formális pozíció helyett Bogáti homályos üzleti-baráti viszonyrendszer alapján teszi ugyanezt.

Forrás: HVG
Rendőrség: Közel száz menekült akart erőszakosan betörni az országba
Hatalmas gázsit kap a kormánytól Demjén Rózsi, a Tankcsapda, Tóth Gabi és Balázs Fecó
540 milliós adócsalás a vád: Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
Orbán Viktor: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni
80 ezer gyerek vált otthontalanná a bejrúti robbanások miatt
Hitelmoratórium: egyre kevesebb ügyfél él vele az OTP-nél
540 milliós adócsalás a vád: Az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát vitte el a NAV
36 milliárdot kapott Tombor András tehetséggondozó alapítványa
Tűzvész a Hajdúságban, 45 tűzoltó küzd a lángokkal
Közel 100 ezer forintba kerül a PCR-teszt a hódmezővásárhelyi kórházban
Így néz ki a híres Járványügyi Bevetési Egység
Elvitte a NAV az egyik legnagyobb magyar élelmiszerlánc tulajdonosát
Feljelentették Farkas Flóriánt Kövér Lászlónál az erkölcsisége miatt
Könnyezve ölelte át kitagadott unokáját Pécsi Ildikó
Rétvári: A kormánynak a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése egyaránt kiemelten fontos
Müller Cecília: Az illegális migráció nagyban veszélyezteti a magyar járványkezelést
Orbán: Sci-fi filmekben látható különleges egységet hoz létre az operatív törzs
Kaposvár: Eltörte kiskorú áldozatának orrát egy 32 éves férfi
800 millió forintot különítenek el a cigány muzsikusoknak
Fluor nem kér a pénzből: zenekaruk többi tagjának adnák a teljes gázsit
Sok család kerül bajba - Nincs napirenden a bértámogatás meghosszabbítása
A kormány elkezdett felkészülni a digitális oktatásra
Előkerülnek a milliárdok raktárkoncertre és cigányzenére
Több mint 50 milliós osztalék: ennyit vett ki a cégéből Kocsis Máté és családja
Botrány: Erdei Zsolt lemondott
Kiverte a biztosítékot mert rákérdeztek, kényszermunkában gyártottak e maszkokat
Rekordosztalékot vett ki cégéből Kocsis Máté és családja
Újabb botrány van Farkas Flórián körül
Schobert Norbi megint elmondta a véleményét - szigorításokat javasol
Emberölés miatt nyomoznak a meghalt rab ügyében
15 ezerrel kevesebb kórházi ágyon ápolnak betegeket, mint a járvány előtt
Siófok: egy beteg és egy ápoló is elkapta a vírust
Orbán: vannak ezek az emberjogi harcosok, akiket én csak libernyákoknak nevezek
Orbán: Úgy neveltem a lányaimat, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni
Oltás: Gulyás nem árulta el, mely céggel vagy cégekkel szerződtek le
Botrány: Lemondott Pilismarót képviselő-testülete
Találtak két fertőzöttet a siófoki kórházban
Évi 6,6 millióért kér tanácsot pajtásától Demeter Szilárd
Magyarország: Éhségsztrájkba kezdtek kiutasított külföldiek
Gulyás: Karácsony Gergely elvesztette a higgadtságát
Müller Cecília a határkerítésnél: illegális migrációról beszélt
Brutálisan összeverte a barátnőjét az erdélyi magyar egyetem egyik tanársegédje
Winkler Róbert: Most már mi is a csicskamédiához tartozunk
Mutatjuk Boldog István törvényjavaslatát
Kiderült miért vittek el bilincsben egy nőt a rendőrök egy budapesti kávézóból
Kigyulladt a brüsszeli World Trade Center