THE TIMES
Kuncze Gábort és Friderikusz Sándort is meg akarják hallgatni a Fenyõ-gyilkosság ügyében!
November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – értesült a PestiSrácok.hu. Az elõkészítõ ülésre a vádhatóság csak Gyárfást és védõjét idézné, ugyanakkor, ha a bíróság tárgyalásokat is kitûz majd, akkor a fõügyészség több tucat tanú meghallgatását indítványozza. Közéjük tartozik Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminiszter is, akit a rendõrök korábban Fenyõ János titkos dossziéjáról faggattak. Kunczét azért kérdezték a rejtélyes iratokról, mert a médiamogul bizalmasa, Perczel Tamás egy korábbi dokumentumfilmben azt állította, hogy Fenyõ Gyárfás Tamás gazdasági visszaéléseirõl egy százhúsz oldalas dossziét adott át Kuncze Gábornak, ám mire a dokumentum eljutott a hatósághoz, hiányzott belõle legalább húsz oldal. Az ügyészség emellett még Friderikusz Sándor, Tasnádi Péter és a Fenyõ-ügy volt fõnyomozója, Kovács Lajos meghallgatására is igényt tart, továbbá elkülönített helyiségben tehet majd videóvallomást az MSZP karitatív tagozatának volt elnöke, Dósa István András is, akinél Portik Tamáshoz köthetõ hangfelvételeket foglalt le tavaly a rendõrség.

November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyet Póta Péterre, a törvényszék volt szóvivõjére, a Kulcsár-per egykori bírájára szignálták. A Nap TV volt tulajdonosa ellen július végén emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség felbujtóként, elõre kitervelten elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ-ügyben. A PestiSrácok.hu által korábban megismert vádirat lényege, hogy hiába békültek ki nyilvánosan, hiába zárult le a Napkelte címû reggeli televíziós mûsort érintõ vita, Fenyõ János nem hagyott fel Gyárfás Tamás gazdasági tönkretételével, az úszószövetség korábbi elnöke pedig ezt felismerve legkésõbb 1997. szeptemberében eldöntötte, végleg megszabadul fõ üzleti ellenfelétõl, és megöleti a Vico-birodalom urát. A vádirattal kapcsolatban megszólalt portálunknak Ibolya Tibor fõvárosi fõügyész is, aki hangsúlyozta, nem ismer a magyar kriminalisztika történetében még egy olyan ismeretlenesként indult emberölési ügyet, ahol utóbb a felbujtóra annyi bizonyíték lenne, mint Gyárfás Tamás ellen a Fenyõ-ügyben. A védelem ugyanakkor abszurdnak tartja vádat, sõt, Zamecsnik Péter, Gyárfás védõje kiemelte: miután Gyárfás visszakapta a Napkelte szerkesztési jogát, gyõztesként élte az életét, innentõl kezdve megszûnt az ellenségeskedés, ezek után pedig teljesen kizárt, hogy másfél évvel késõbb megrendeljen egy gyilkosságot, ráadásul Fenyõ és Gyárfás kibékültek egymással, amire még okirati bizonyíték is van, mi több: kezet fogtak. Fenyõ nevében nem nyilatkozhatom, de az biztos, hogy Gyárfás a megállapodást komolyan vette, visszakapta a Nap TV-t, és sikeres ember volt – mondta az ügyvéd.

Eltûntek Fenyõ bizonyítékai?

Visszatérve a vádirathoz, abban, úgy tudjuk, az is szerepel, ha az elõkészítõ ülés után úgy határoz a bíróság, hogy tárgyalásokat tûz ki, akkor az ügyészség több tucat tanú idézését indítványozza. Többek között Kuncze Gábor volt belügyminiszternek, az SZDSZ egykori elnökének is meg kellene jelennie a törvényszék elõtt. Kuncze Gábor tanúkénti meghallgatása azért lehet érdekes, mivel Perczel Tamás, aki a médiacézár bizalmasa volt, Brády Zoltánnak, a Kapu folyóirat fõszerkesztõjének 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította, hogy Horn Gyula akkori kormányfõ és Kuncze Gábor volt belügyminiszter is tudott Fenyõ és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel a filmben elmesélte, hogy Fenyõ rendõri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyûjtött Gyárfás Tamás állítólagos gazdasági visszaéléseirõl, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló százhúsz oldalas dossziét. Errõl beszámolt Kuncze Gábor akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi-állította Perczel. Hatvan nap után a médiacézár egyik KBI-s informátora jelezte, a dokumentum végül eljutott a KBI 2016 tavaszán elhunyt vezetõjéhez, Kiss Ernõhöz is, azonban az anyagból addigra eltûnt legalább húsz oldal – emlékezett a bizalmas.

A professzor arról is beszélt, hogy Fenyõ 1997 õszén találkozott Horn Gyula miniszterelnökkel is, aki arra kérte a médiamágnást, hogy „hagyja békén Gyárfás Tamást és kössenek végre békét”. A gyilkossághoz Perczel szerint végül az vezetett, hogy Fenyõrõl „valakik levették a kezüket, és védtelenné vált”.

"Lehetetlen helyzetbe hozta Kunczét, összetûzésbe került a rendõri vezetéssel, szembekerült Kiss Ernõvel, Horn Gyulával, vagyis az egész hivatalos Magyarországgal. A másik oldalon pedig folytatott háborút olyan emberekkel, akik komoly hatalommal rendelkeztek és volt félnivalójuk. Nekem meggyõzõdésem, hogy
a húr itt pattant el” – jelentette ki Perczel, aki arról is említést tett, vallomásából több részletet is kihagytak. Nem írták jegyzõkönyvbe például az akkori miniszterelnök Horn Gyula, illetve belügyminisztere, Kuncze Gábor nevét. Perczelben ez azt a benyomást keltette, hogy a rendõrség nem is igazán akarja felderíteni a merényletet.

Horn Gyulát betegsége, majd késõbbi halála miatt már nem hallgathatták meg a Rohác elfogása utáni újraindított nyomozásban, ám volt belügyminisztere a rendõrség rendelkezésére állt. Kuncze Gábor vallomásában elõadta, hogy Fenyõ Jánost és Gyárfás Tamást is ismerte, és tudott a kettejük közötti konfliktusról. A volt belügyér hangsúlyozta, az ellentét oda vezethetõ vissza, hogy „Fenyõ a Nap TV stábjában lévõ embereket ki akarta szervezni”. Kuncze szerint Gyárfás többször panaszkodott is neki errõl, ám „Fenyõnél ezt nem tapasztalta, de neki nem is lett volna oka rá, hisz õ volt az agresszor” – tette hozzá. A rendõrök arról is érdeklõdtek, létrejött-e Horn Gyula kezdeményezésére a Fenyõ-Gyárfás-találkozó. Kuncze errõl nem tudott, de elképzelhetõnek tartotta, hogy ennek ellenére a volt miniszterelnök összehozta a feleket egy békítõ tárgyalásra. Kunczét arról is kérdezték, hogy valóban kapott-e Gyárfásra nézve terhelõ dokumentumot, iratanyagot Fenyõtõl, ahogyan azt Perczel Tamás elmondta. Kuncze szerint ilyen nem történt. Perczel egyébként az ismert dokumentumfilmben azt is megemlítette, hogy az egykori belügyminiszterrel ezzel kapcsolatban egy Kunczéhoz köthetõ konspiratív lakásban is találkoztak.

Tasnádi is vallomást tesz

Szintén a bíróság elé idézné az ügyészség Tasnádi Pétert, aki nyomozati vallomásában és korábban a Fenyõ-ügy alapeljárásában a bíróság elõtt is azt vallotta, hogy a Nap TV volt tulajdonosa tizenkét millió forintért 1997. õszén megbízta õt a médiacézár likvidálásával, de õ, miután a hatmilliós elõleget eltette, végül nem végezte el a “munkát”. Tasnádi szerint a volt úszóelnök utólag is fizetett neki, így összesen huszonkétmillió forintot húzott le Gyárfásról. Szintén a Gyárfás-féle megbízásról tett említést egyik korábbi bizalmi embere, Sass László, valamint volt felesége is. Meghallgatásukat ugyancsak kérvényezte az ügyészség. A nõ a rendõröknek hangsúlyozta: Tasnádi 1997 augusztusában vagy szeptemberében egyik nap azzal a hírrel érkezett haza, hogy „képzeld, a Gyárfás meg akarja öletni a Fenyõt és engem bízott meg”. A bíróságon hallgathatják ki emellett Tasnádi volt sofõrjét és egyik testõrét is, utóbbi szintén beszélt volt fõnökérõl és Gyárfásról. Az ex-úszóelnök ugyanakkor azt mondja, képtelenség, amit Tasnádi és környezete állít, õ soha, senkit nem bízott meg azzal, hogy erõszakosan lépjen fel Fenyõvel szemben, ráadásul, Tasnádiék vallomásai tele vannak ellentmondással. Gyárfás állítja, pusztán egy családi perpatvar áldozata. Hozzátette: elismeri, hogy adott tízmillió forint kölcsönt Tasnádinak, de az több mint hat évvel Fenyõ halála után történt. Gyárfás kettõjük 2013. március 13-i szembesítésén azt állította, semmivel sem bízta meg Tasnádit. Tasnádi azt mondta, 1998-ban Amerikából a gyilkosságért járó második részlet kifizetése miatt felhívta Gyárfást, de õ nem vette fel a mobilját, ezért Kósa-Somogyi Györgyöt, a Nap TV fõszerkesztõjét kereste, aki át is adta Gyárfásnak a telefont. Ez Gyárfás szerint lehetetlen, mert Kósa-Somogyi akkor már másfél hónapja nem járt a Nap TV-ben, ugyanis addigra az MTV-ben dolgozott. Ugyanezt Kósa-Somogyi is elmondta a hatóságnak.

Elsõként nevezte meg a producert

Meghallgathatják még a bíróságon Vajtó Lajost, aki a hírhedt 2008-as Portik-Laborc-találkozón elmesélte beszélgetõpartnereinek, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió bemondta, hogy a Margit utcánál mi történt, õ volt az elsõ ember Magyarországon, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyõ ugyanis két nappal a halála elõtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menõ vitája van Gyárfással és ellenfelére nézve terhelõ dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellõztetni, és amibõl óriási botrány lett volna. A Nemzeti Lóverseny Kft. korábbi vezetõjét állítása szerint Fenyõ megkérte arra, hogy a jó médiakapcsolatait fölhasználva szellõztesse meg, hogy Gyárfás Tamás megvásárolt egy jogerõs ítéletet (valójában elsõfokú ítéletrõl volt szó) azzal, hogy a döntést hozó bíró lányát a televíziójában foglalkoztatta. Vajtó errõl a nyomozóknak is beszélt, ugyanakkor azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy a vallomás némileg ellentmondásos, hiszen információink szerint a – volt úszóelnököt érintõ – kaposvári ügyben döntést hozó bírónak nem volt lánya, továbbá Gyárfás és Vajtó között magánéleti sérelmek voltak a múltban.

Forrás: Pestisrácok
Ezt olvassák mások:
Egy Orbán Ráhelre nagyon hasonlító jelöltet indít az ellenzék Óbudán!
Erõsen meglepõdhet, aki Óbuda-Békásmegyer 15. számú körzetében mostanában választási pla...
Novák: Igyekszünk segíteni és biztosítani azt, hogy tisztességes munkát vállalhassanak az emberek

KSH: Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek a magyarok
Kuncze Gábort és Friderikusz Sándort is meg akarják hallgatni a Fenyõ-gyilkosság ügyében!
November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – értesült a PestiSrácok.hu. Az elõkészítõ ülésre a vádhatóság csak Gyárfást és védõjét idézné, ugyanakkor, ha a bíróság tárgyalásokat is kitûz majd, akkor a fõügyészség több tucat tanú meghallgatását indítványozza. Közéjük tartozik Kuncze Gábor volt SZDSZ-es belügyminiszter is, akit a rendõrök korábban Fenyõ János titkos dossziéjáról faggattak. Kunczét azért kérdezték a rejtélyes iratokról, mert a médiamogul bizalmasa, Perczel Tamás egy korábbi dokumentumfilmben azt állította, hogy Fenyõ Gyárfás Tamás gazdasági visszaéléseirõl egy százhúsz oldalas dossziét adott át Kuncze Gábornak, ám mire a dokumentum eljutott a hatósághoz, hiányzott belõle legalább húsz oldal. Az ügyészség emellett még Friderikusz Sándor, Tasnádi Péter és a Fenyõ-ügy volt fõnyomozója, Kovács Lajos meghallgatására is igényt tart, továbbá elkülönített helyiségben tehet majd videóvallomást az MSZP karitatív tagozatának volt elnöke, Dósa István András is, akinél Portik Tamáshoz köthetõ hangfelvételeket foglalt le tavaly a rendõrség.

November 12-én tartja az elõkészítõ ülést a Fenyõ-gyilkossággal vádolt Gyárfás Tamás ügyében a Fõvárosi Törvényszék – tudta meg a PestiSrácok.hu. Az ügyet Póta Péterre, a törvényszék volt szóvivõjére, a Kulcsár-per egykori bírájára szignálták. A Nap TV volt tulajdonosa ellen július végén emelt vádat a Fõvárosi Fõügyészség felbujtóként, elõre kitervelten elkövetett emberölés bûntette miatt a Fenyõ-ügyben. A PestiSrácok.hu által korábban megismert vádirat lényege, hogy hiába békültek ki nyilvánosan, hiába zárult le a Napkelte címû reggeli televíziós mûsort érintõ vita, Fenyõ János nem hagyott fel Gyárfás Tamás gazdasági tönkretételével, az úszószövetség korábbi elnöke pedig ezt felismerve legkésõbb 1997. szeptemberében eldöntötte, végleg megszabadul fõ üzleti ellenfelétõl, és megöleti a Vico-birodalom urát. A vádirattal kapcsolatban megszólalt portálunknak Ibolya Tibor fõvárosi fõügyész is, aki hangsúlyozta, nem ismer a magyar kriminalisztika történetében még egy olyan ismeretlenesként indult emberölési ügyet, ahol utóbb a felbujtóra annyi bizonyíték lenne, mint Gyárfás Tamás ellen a Fenyõ-ügyben. A védelem ugyanakkor abszurdnak tartja vádat, sõt, Zamecsnik Péter, Gyárfás védõje kiemelte: miután Gyárfás visszakapta a Napkelte szerkesztési jogát, gyõztesként élte az életét, innentõl kezdve megszûnt az ellenségeskedés, ezek után pedig teljesen kizárt, hogy másfél évvel késõbb megrendeljen egy gyilkosságot, ráadásul Fenyõ és Gyárfás kibékültek egymással, amire még okirati bizonyíték is van, mi több: kezet fogtak. Fenyõ nevében nem nyilatkozhatom, de az biztos, hogy Gyárfás a megállapodást komolyan vette, visszakapta a Nap TV-t, és sikeres ember volt – mondta az ügyvéd.

Eltûntek Fenyõ bizonyítékai?

Visszatérve a vádirathoz, abban, úgy tudjuk, az is szerepel, ha az elõkészítõ ülés után úgy határoz a bíróság, hogy tárgyalásokat tûz ki, akkor az ügyészség több tucat tanú idézését indítványozza. Többek között Kuncze Gábor volt belügyminiszternek, az SZDSZ egykori elnökének is meg kellene jelennie a törvényszék elõtt. Kuncze Gábor tanúkénti meghallgatása azért lehet érdekes, mivel Perczel Tamás, aki a médiacézár bizalmasa volt, Brády Zoltánnak, a Kapu folyóirat fõszerkesztõjének 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította, hogy Horn Gyula akkori kormányfõ és Kuncze Gábor volt belügyminiszter is tudott Fenyõ és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel a filmben elmesélte, hogy Fenyõ rendõri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyûjtött Gyárfás Tamás állítólagos gazdasági visszaéléseirõl, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló százhúsz oldalas dossziét. Errõl beszámolt Kuncze Gábor akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi-állította Perczel. Hatvan nap után a médiacézár egyik KBI-s informátora jelezte, a dokumentum végül eljutott a KBI 2016 tavaszán elhunyt vezetõjéhez, Kiss Ernõhöz is, azonban az anyagból addigra eltûnt legalább húsz oldal – emlékezett a bizalmas.

A professzor arról is beszélt, hogy Fenyõ 1997 õszén találkozott Horn Gyula miniszterelnökkel is, aki arra kérte a médiamágnást, hogy „hagyja békén Gyárfás Tamást és kössenek végre békét”. A gyilkossághoz Perczel szerint végül az vezetett, hogy Fenyõrõl „valakik levették a kezüket, és védtelenné vált”.

"Lehetetlen helyzetbe hozta Kunczét, összetûzésbe került a rendõri vezetéssel, szembekerült Kiss Ernõvel, Horn Gyulával, vagyis az egész hivatalos Magyarországgal. A másik oldalon pedig folytatott háborút olyan emberekkel, akik komoly hatalommal rendelkeztek és volt félnivalójuk. Nekem meggyõzõdésem, hogy
a húr itt pattant el” – jelentette ki Perczel, aki arról is említést tett, vallomásából több részletet is kihagytak. Nem írták jegyzõkönyvbe például az akkori miniszterelnök Horn Gyula, illetve belügyminisztere, Kuncze Gábor nevét. Perczelben ez azt a benyomást keltette, hogy a rendõrség nem is igazán akarja felderíteni a merényletet.

Horn Gyulát betegsége, majd késõbbi halála miatt már nem hallgathatták meg a Rohác elfogása utáni újraindított nyomozásban, ám volt belügyminisztere a rendõrség rendelkezésére állt. Kuncze Gábor vallomásában elõadta, hogy Fenyõ Jánost és Gyárfás Tamást is ismerte, és tudott a kettejük közötti konfliktusról. A volt belügyér hangsúlyozta, az ellentét oda vezethetõ vissza, hogy „Fenyõ a Nap TV stábjában lévõ embereket ki akarta szervezni”. Kuncze szerint Gyárfás többször panaszkodott is neki errõl, ám „Fenyõnél ezt nem tapasztalta, de neki nem is lett volna oka rá, hisz õ volt az agresszor” – tette hozzá. A rendõrök arról is érdeklõdtek, létrejött-e Horn Gyula kezdeményezésére a Fenyõ-Gyárfás-találkozó. Kuncze errõl nem tudott, de elképzelhetõnek tartotta, hogy ennek ellenére a volt miniszterelnök összehozta a feleket egy békítõ tárgyalásra. Kunczét arról is kérdezték, hogy valóban kapott-e Gyárfásra nézve terhelõ dokumentumot, iratanyagot Fenyõtõl, ahogyan azt Perczel Tamás elmondta. Kuncze szerint ilyen nem történt. Perczel egyébként az ismert dokumentumfilmben azt is megemlítette, hogy az egykori belügyminiszterrel ezzel kapcsolatban egy Kunczéhoz köthetõ konspiratív lakásban is találkoztak.

Tasnádi is vallomást tesz

Szintén a bíróság elé idézné az ügyészség Tasnádi Pétert, aki nyomozati vallomásában és korábban a Fenyõ-ügy alapeljárásában a bíróság elõtt is azt vallotta, hogy a Nap TV volt tulajdonosa tizenkét millió forintért 1997. õszén megbízta õt a médiacézár likvidálásával, de õ, miután a hatmilliós elõleget eltette, végül nem végezte el a “munkát”. Tasnádi szerint a volt úszóelnök utólag is fizetett neki, így összesen huszonkétmillió forintot húzott le Gyárfásról. Szintén a Gyárfás-féle megbízásról tett említést egyik korábbi bizalmi embere, Sass László, valamint volt felesége is. Meghallgatásukat ugyancsak kérvényezte az ügyészség. A nõ a rendõröknek hangsúlyozta: Tasnádi 1997 augusztusában vagy szeptemberében egyik nap azzal a hírrel érkezett haza, hogy „képzeld, a Gyárfás meg akarja öletni a Fenyõt és engem bízott meg”. A bíróságon hallgathatják ki emellett Tasnádi volt sofõrjét és egyik testõrét is, utóbbi szintén beszélt volt fõnökérõl és Gyárfásról. Az ex-úszóelnök ugyanakkor azt mondja, képtelenség, amit Tasnádi és környezete állít, õ soha, senkit nem bízott meg azzal, hogy erõszakosan lépjen fel Fenyõvel szemben, ráadásul, Tasnádiék vallomásai tele vannak ellentmondással. Gyárfás állítja, pusztán egy családi perpatvar áldozata. Hozzátette: elismeri, hogy adott tízmillió forint kölcsönt Tasnádinak, de az több mint hat évvel Fenyõ halála után történt. Gyárfás kettõjük 2013. március 13-i szembesítésén azt állította, semmivel sem bízta meg Tasnádit. Tasnádi azt mondta, 1998-ban Amerikából a gyilkosságért járó második részlet kifizetése miatt felhívta Gyárfást, de õ nem vette fel a mobilját, ezért Kósa-Somogyi Györgyöt, a Nap TV fõszerkesztõjét kereste, aki át is adta Gyárfásnak a telefont. Ez Gyárfás szerint lehetetlen, mert Kósa-Somogyi akkor már másfél hónapja nem járt a Nap TV-ben, ugyanis addigra az MTV-ben dolgozott. Ugyanezt Kósa-Somogyi is elmondta a hatóságnak.

Elsõként nevezte meg a producert

Meghallgathatják még a bíróságon Vajtó Lajost, aki a hírhedt 2008-as Portik-Laborc-találkozón elmesélte beszélgetõpartnereinek, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió bemondta, hogy a Margit utcánál mi történt, õ volt az elsõ ember Magyarországon, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyõ ugyanis két nappal a halála elõtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menõ vitája van Gyárfással és ellenfelére nézve terhelõ dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellõztetni, és amibõl óriási botrány lett volna. A Nemzeti Lóverseny Kft. korábbi vezetõjét állítása szerint Fenyõ megkérte arra, hogy a jó médiakapcsolatait fölhasználva szellõztesse meg, hogy Gyárfás Tamás megvásárolt egy jogerõs ítéletet (valójában elsõfokú ítéletrõl volt szó) azzal, hogy a döntést hozó bíró lányát a televíziójában foglalkoztatta. Vajtó errõl a nyomozóknak is beszélt, ugyanakkor azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy a vallomás némileg ellentmondásos, hiszen információink szerint a – volt úszóelnököt érintõ – kaposvári ügyben döntést hozó bírónak nem volt lánya, továbbá Gyárfás és Vajtó között magánéleti sérelmek voltak a múltban.

Forrás: Pestisrácok
Elhunyt Göncz Árpádné
A néhai köztársasági elnök felesége 97 évet élt. Elhunyt Göncz Árpádné, a néhai köztársasági elnök özvegye életének 97. évében ...
Megint kipakolt 161 milliárdot a kormány a gazdaságvédelmi alapból
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány tegnap este. A pénz legnagyobb részét, 154 milli...
Kövér László lenemzetárulózta az ellenzéket
A Magyar Nemzetben mutat utat a magyar nemzetnek a fideszes házelnök. Békülékenyebb az utódállamokkal, mint az EU-val és az ellenzékkel. A g...
Bakondi: Erősödik a tömeges, jogellenes határátlépés
A koronavírus-járvány előtti időszakra jellemző tömeges jogellenes határátlépés visszatért a korábbi, "aktív szakaszába" - közölte a ...
Szijjártó Péter: A kormány megvédi a munkahelyeket
Ha 2010-ben a legyengült magyar gazdaság le tudta győzni a nehézségeket, akkor most is jogosan bízhat ebben - erről beszélt a külgazdasági ...
Egyetlen határozattal 161 milliárd Ft-ot csoportosított át a kormány stadion- és vasútépítésre, turizmusra
161 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésen belül egy határozattal a kormány. A pénz legnagyobb részét, 154 milliárd forinto...
Egyetlen év alatt 188 milliárdra növelte árbevételét Garancsi cége
A magát egy ízben Orbán Viktor kötélbarátjaként bemutató Garancsi István cége, a Market Zrt. 36 százalékkal növelte tovább az árbevéte...
Online szavazás: A felcsúti Puskás Akadémia Magyarország legutáltabb focicsapata
Online szavazással keresi a választ a sokakat izgató kérdésre a Hatharom.com: melyik klubot övezi a legnagyobb ellenszenv hazánkban? Az ...
Ungváry: A tájékozatlan választók döntenek, mert ők vannak többségben
Orbán Viktor ugyan most visszaadja a rendkívüli felhatalmazást, de csak azért, mert nincs rá szüksége. Nélküle is megcsinál mindent, amit a...
Gigantikus szobrokkal szórja meg Matolcsy György Budát
Monumentális, harcoló medve-bika szobrorra írt ki pályázatot a Magyar Nemzeti Bank MNB-Ingatlan Kft-je. A küzdők egy majdnem 10 méteres talapz...
"A közemberektől elvenné, a gazdag kivételezetteknek adná a kormány a Balatont"
A kormány téved abban, hogy a Balaton az éghajlatváltozásra és hatásaira fittyet hányva úgy fog viselkedni, ahogy azt ők szeretnék, mert a ...
Jelenleg Magyarországon az állam után Mészáros lehet a legnagyobb munkáltató
A Mészáros-csoport vállalatai összesen mintegy 25 ezer munkavállalót foglalkoztatnak. A Mészáros-csoport vállalatai közül egyedül a Wamsl...
Orbán azt akarja, hogy az Unió gazságosan ossza el a pénzt
Orbán Viktor miniszterelnök kedden videokonferencia keretében megbeszélést folytatott a V4-országok kormányfőivel, valamint Charles Michellel,...
Államtitkár: A Deák téren erőszakmentes kegyeleti megemlékezés zajlott
“A BRFK szerint a Deák téren a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó esemény nem történt” múlt csütörtökön. Ott kegyeleti megem...
Matolcsy: Válság nincs, de átmenetileg megszűnik néhány százezer munkahely
Matolcsy György jegybankelnök megint megosztotta véleményét a Növekedés.hu-n, ahol rendszeresen publikál az MNB által támogatott rovatban. E...
Ujhelyi: Van egy valódi konzultáció, amit Orbánék megpróbálnak eltitkolni!
Ujhelyi István az MSZP Facebook-oldalán írt egy hosszabb posztot, amiben az Európai Bizottság konzultációjáról beszél. Ujhelyi István azt ...
Kis híján 18 milliárd Ft-tal támogatják a magyar adófizetők Mészáros szállodaláncát
Mészáros Lőrinc cégcsoportjára, Az Opus Global Nyrt. működésére a járvány okozta intézkedések jelentős, de nem kritikus hatással vannak...
Szabó Tímea: Egyedül Orbán Viktornak kell bocsánatot kérnie a magyaroktól
Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a kormány a járványhelyzet alatt benyújtott egy ...
Megrovást kapott a Fradi-csatár, amiért pólóján megemlékezett George Floydról
A mezőkövesdi Berecz Zsombort három, míg az újpesti Andreias-Cristian Calcant két mérkőzésre tiltotta el a Magyar Labdarúgó Szövetség (ML...
A NER bevette a Balatont: mutatjuk a 42 óriásprojektet
A balatoni vitorláskikötők közelgő privatizációja előtt megnéztük, milyen érdekcsoportok mozdulhatnak rá az új tóparti lehetőségekre. ...
2,5 milliárdra becsülték, 9 milliárdba fog kerülni a Nyugati tetőszerkezetének felújítása
2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni. A nyílt tender uniós közbeszerzési közlönyben megjelent eredménye ért...
Gyönyörű köszöntéseket kapott Orbán a születésnapjára a fideszes képviselőktől
Miután megünnepelte saját kormányzásának 10 éves évfordulóját, máris jött a születésnapja: 57 éves lett Orbán Viktor, a köszöntések...
Tucatnyi rendőr jött a kutyapárt tagjaiért, mert kifestettek egy szellőzőaknát
Három járőrautóval érkeztek az egyenruhások, eljárás is indult a festegetés miatt. Egy készenlétis különítmény, több rendőr és lega...
Bárkit megállíthatnak a rendőrök: Fokozott rendőrségi ellenőrzés nyár végéig
Nem kell különösebb indok az igazoltatásra, mert bárhol, bárkit és jóformán bármiért ellenőrizhetnek a rendőrök a nyáron - derül...
Elrettentés: 1,2 millió Ft-os bírságot kapott a 71 éves nyugdíjas, mert dudálva tüntetett
A véleménynyilvánítás szabadsága „mindkét fél” érdeke; nemcsak a tüntetőké, hanem végül is a kormányé is. Levezeti a társadalomba...
Nincs senki az Origo postacímén: Köddé váltak a Fidesz-propaganda szerkesztőségei
Kézbesíthetetlenek a helyreigazítási kérelmek és az idézések. Lényegében eltűnt az az eddig is jelképes határvonal, ami elválasztotta a...
Mindjárt küldi Önnek a kormány a nemzeti konzultációt
A kormány véglegesítette a nemzeti konzultációs kérdőívet, a következő napokban pedig témakörönként bemutatja a kérdéseket. A kérdő...
Rengeteg új katonaiskolát építenek Orbánék
A tervek szerint 2030-ig 8-10 honvédközépiskola és kollégium, illetve honvédkollégium kezdi meg működését Magyarországon - közölte a Né...
Ujhelyi István: A kormány mindennel foglalkozik, csak a magyar emberekkel nem
A magyar kormány a cserbenhagyás költségvetését nyújtotta be, mert mindennel foglalkoznak, csak a magyar emberekkel nem - állítja Ujhelyi Ist...
KSH: 400 ezret keres egy átlagos magyar
Márciusban a bruttó átlagkereset 400 400 forint volt, 9,0 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a bruttó és a...
5 milliárddal megdobta a kormány Áder János klímavédelmi alapítványát
A Demokratikus Koalíció annak kapcsán reagált honlapján, hogy kiderült, 5 milliárd forintot ad a kormány hálából Áder János alapítvány...
Tragikus műhiba a Szigetvári Kórházban: Sóoldat helyett fertőtlenítővel kezeltek egy nőt, válságos az állapota
Válságos állapotban kezelnek egy asszonyt Pécsett, mert a Szigetvári Kórházban a műtét előtt összecseréltek két üveget, ezért sóoldat ...
Dzsudzsákra nem vonatkoznak a járványügyi jogszabályok? A rendőrség hallgat a focista karanténszegéséről
A rendőrség egy hete nem árulja el, vizsgálják-e, hogy Dzsudzsák Balázs megsértette a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályokat. A ...
"Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény"
Miután a kormány kedd éjjel benyújtotta a parlamentnek a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló javaslatot és a veszélyhelyzet megszűnés...
Gulyás Gergely: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a rendkívüli jogrendet, az egészségügyben azonb...
Rogán exfelesége lehet a teniszszövetség egyik vezetője
Az elnöki posztra fideszes politikust keresnek, hogy eltüntesse a 3,8 milliárdos tartozást, de szerephez juthat a kabinetirodát vezető miniszte...
Új rekord: 9 hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
A „végre” és az „ideje volt” a két legjellemzőbb reakció a bicskei és mányi lakosok részéről arra, hogy visszakapták használatra a...
„Teret ad az önkénynek” Orbánék új felhatalmazása
A kormány szerint a járvány második hullámakor nem lesz szükség újra a rendkívüli jogrend kihirdetésére, de ha a parlament elfogadja a ves...
Bizottságot kap a nyakába Kövér László
Bizottságot kap a nyakába Kövér László, az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága figyeli majd, hogy az Országgyűlés miként változtat ...
Varga Judit: Magyarországon biztosított a jogállam
Gyorsan bebizonyosodott, hogy a Magyarország elleni jogállamisággal, veszélyhelyzettel kapcsolatos hazai és nemzetközi rágalomhadjárat alaptal...
Még nincs is itt Orbán születésnapja, de Szikoráék már pezsgővel köszöntötték (videó)
Pezsgővel köszöntötték fel Szikora Róberték a miniszterelnököt - szúrta ki a Hvg. Tették ezt egy videóban, ahol Szikora Róbert előadóm...
Orbánék benyújtották a 2021-es költségvetés tervezetét: Jön 2021-ben a hadigazdálkodás
Dráguló állam, csökkenő egészségügyi-, stagnáló oktatási-, és növekvő nyugdíjkiadások, az önkormányzatok ellehetetlenítése, megugr...
Mészáros és a haverok soha nem kaszáltak még olyan sok állami pénzt, mint koronavírus idején
Szerdára virradóra tette közzé a CRCB (Corruption Research Center Budapest) legfrissebb jelentését, amelyben 2005 januárjától 2020 április v...
Megvannak az adatok: 24 ezer beteget is hazaküldhettek Kásler utasítására
A koronavírusos betegek fogadására kialakított 32 917 kórházi ágy döntő részén korábban betegápolás folyt – írja Szél Bernadett kö...
Szakértő: Kásler egy senki az egészségügy átvilágításában
Kásler Miklós azt mondta, hogy kivételesen néminemű alapja van azoknak a híreknek, hogy Pintér Sándor végzi az egészségügy átvilágítás...
Semjén benyújtotta: Nagy felhatalmazása lesz a kormánynak
Jön az “egészségügyi válsághelyzet”: ezt hivatalosan Müller Cecília javasolhatja. De a kormány meglepően széles felhatalmazást kap, re...
Kovács Zoltán: Sok magyar a koronavírus-törvény miatt van életben
Az idő és az eredmények bizonyították, hogy a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény Magyarország érdekeit szolgálta, sok magya...
Zártkapus meccsen szurkolt Szijjártó Dzsudzsákkal
„Aranylábú diplomatáink, hát belógtatok a lurkókkal egy zárt kapus focimeccsre?” Csak a Kispest! Ezzel tette egyértelművé maga S...
Tartósan elveszi a kormány az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét
A járvány elleni védekezés alapjába megy a gépjárműadóból várt teljes 87 milliárd forint, az önkormányzatok nem tarthatják meg a bevét...
Strasbourg: A házelnök megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
Ítéletet hozott a strasbourgi székhelyű Ember Jogok Európai Bírósága (EJEB): az Országgyűlés elnöke megsértette hat magyar újságíró s...
Teljes kudarc a kormány 4,6 milliárd Ft-os tiszai luxushajó-programja
Nem indul biztatóan az összesen 4,6 milliárd forint közpénzből útnak indított állami nyaralóhajó-program: a tavaly és az idén beszerzett ...
Kiakadt a Magyar Orvosi Kamara Káslerre, kőkeményen visszavágtak a miniszternek
Az Orvosi Kamara felszólította a döntéshozókat és minisztereket – „akik az egész nemzet szolgálatára kaptak felhatalmazást” –: váll...
Szijjártó: Európa egyik legjobban teljesítő gazdasága a magyar
A magyar gazdaság szereplőinek új világgazdasági versenyben kell helyt állniuk a koronavírus-járvány után - jelentette ki Szijjártó Péter...
Újabb felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
A felmérések szerint elégedett a magyar társdalom a koronavírus-járvány idején bevezetett kormányzati intézkedésekkel - mondta Nagy Dániel...
A Mészáros család 232 millióért tervezte meg az új felcsúti iskolát
Azt nem tudni, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás, de az Orbán Viktor miniszterelnök falujába tervezett új iskolának csak a tervei több sz...
Az orvosi kamarával nem egyeztettek a háziorvosi ellátás államosításáról
"A mai nap híradós kérdésre elmondtam, hogy a Pintér miniszter úrral folytatott megbeszéléseken nem merült fel a háziorvosi rendszer államo...
Kásler szerint az orvosok tehetnek róla, hogy az ő utasításai miatt hazaküldték a betegeket
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának PR-akciójában indult álinterjúsorozata, a Miniszteri percek második epizódjában a le...
Kásler utasítására hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
Hétfőtől részleges szerződéskötési tilalmat rendelt el a magánszolgáltatókkal az állami fenntartású fekvőbeteg-intézményekben Kásler...
Nem lesz több dudálós tüntetés: eddig úgy 5 millióra büntették a résztvevőket
Nem szerveznek újabb dudálós tüntetést a Lánchídhoz a kórházi ágyak kiürítése miatt, jelentette be Facebook-oldalán Hadházy Ákos a 444...
Halász: A kormány segít az embereknek megtartani a fizetésüket, biztosítani a családjuk megélhetését
A baloldali önkormányzatokban kirúgások, fizetéscsökkenések, megszorítások követik egymást - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóv...
"A kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot!"
A párt közösségi oldalán azt írja, a Fidesz-kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot, a nyugdíjminimumot, az anyasági támogatás...
Tállai: A magyar lakosságot jó pénzügyi helyzetben találta a vírus
Az operatív törzs aktuális sajtótájékoztatóján Tállai András a magyar lakosság gazdasági helyzetéről és a hitelmoratórium tapasztalata...
Közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem a válságkezelés új feladata, mondta a külügym...
Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
Július 1-től kétszer kilencven napra a titkosszolgálatok saját hatáskörben elrendelhetik egyes online szolgáltatások felfüggesztését. Ves...
Tiborcz 2,3 milliárd Ft osztalékkal gazdagodott, 1 milliárdért vette meg Mészáros szállodáját
Jelentős profit jött össze 2019-ben Tiborcz István, a miniszterelnök vejének fő cégénél, a BDPST Zrt.-nél: a 4,8 milliárd forint adózott ...
25,7 milliárdot ad két sportcsarnokra és határon túli programokra Orbán
A szerda esti Magyar Közlönyből derült ki, hogy a Modern Városok Program keretében 11,28 milliárd forintot különítettek el a szegedi kézila...
Németh Szilárd: Azért nincs migráns az országban mert védjük a határokat
Járványügyi veszélye is lenne a határőrizeti rendszer feladásának - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda...
DK: Az Orbán-kormány a legnagyobb bajban árulta el és szúrta hátba a magyarokat
A Demokratikus Koalíció közleményében ma arról beszélt, hogy a kormány 36 milliárdot költ határon túli gazdasági támogatásokra, miközb...
Kormánytag: A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete
Pintér Sándor belügyminiszter a "logisztikai" felelőse lehet az egészségügynek, egy államilag központosított készletgazdálkodás terén ő...
Orbánék döntöttek: 25 milliárd Ft megy két kézilabdacsarnokra
Varga Mihály pénzügyminiszternek gondoskodnia kell a szegedi kézilabdacsarnokra 11,3 milliárd, a tatabányai multifunkciós csarnokra pedig 13,4 ...
Új futballstadiont ígért Pécsnek Orbán Viktor
Fontos és sikeres egyeztetés zajlott kedden a Parlamentben. Hargitai János, Baranya országgyűlési képviselője árulta el a Pécsi Újságnak, ...
Várja a honvédség a munkanélkülieket bruttó 161 ezer Ft-ért
Nem kell fizikai szintfelmérőt teljesíteniük, hanem egy „sima” orvosi alkalmassági vizsgálat és erkölcsi bizonyítvány birtokában már m...
A gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
Két nap alatt 166 milliárd forint ment el a gazdaságvédelmi alapól vitatható célokra. A kormány a válság elején hozott intézkedéssel lé...
150 milliárdot ad a kormány turisztikai fejlesztésekre
A magyarországi szálláshelyek teljes körű felújítását célzó program utolsó szakaszára, valamint további turisztikai fejlesztésekre úja...
Kásler: Soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat kell kiüríteni
A Demokrata közölt interjút Kásler Miklóssal. Ebben úgy fogalmazott, hogy soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat ki kell üríteni...
Elhunyt Göncz Árpádné
  
Megint kipakolt 161 milliárdot a kormány a gazdaságvédelmi alapból
  
Kövér László lenemzetárulózta az ellenzéket
  
Bakondi: Erősödik a tömeges, jogellenes határátlépés
  
Szijjártó Péter: A kormány megvédi a munkahelyeket
  
Egyetlen határozattal 161 milliárd Ft-ot csoportosított át a kormány stadion- és vasútépítésre, turizmusra
  
Egyetlen év alatt 188 milliárdra növelte árbevételét Garancsi cége
  
Online szavazás: A felcsúti Puskás Akadémia Magyarország legutáltabb focicsapata
  
Ungváry: A tájékozatlan választók döntenek, mert ők vannak többségben
  
Gigantikus szobrokkal szórja meg Matolcsy György Budát
  
"A közemberektől elvenné, a gazdag kivételezetteknek adná a kormány a Balatont"
  
Jelenleg Magyarországon az állam után Mészáros lehet a legnagyobb munkáltató
  
Orbán azt akarja, hogy az Unió gazságosan ossza el a pénzt
  
Államtitkár: A Deák téren erőszakmentes kegyeleti megemlékezés zajlott
  
Matolcsy: Válság nincs, de átmenetileg megszűnik néhány százezer munkahely
  
Ujhelyi: Van egy valódi konzultáció, amit Orbánék megpróbálnak eltitkolni!
  
Kis híján 18 milliárd Ft-tal támogatják a magyar adófizetők Mészáros szállodaláncát
  
Szabó Tímea: Egyedül Orbán Viktornak kell bocsánatot kérnie a magyaroktól
  
Megrovást kapott a Fradi-csatár, amiért pólóján megemlékezett George Floydról
  
A NER bevette a Balatont: mutatjuk a 42 óriásprojektet
  
2,5 milliárdra becsülték, 9 milliárdba fog kerülni a Nyugati tetőszerkezetének felújítása
  
Gyönyörű köszöntéseket kapott Orbán a születésnapjára a fideszes képviselőktől
  
Tucatnyi rendőr jött a kutyapárt tagjaiért, mert kifestettek egy szellőzőaknát
  
Bárkit megállíthatnak a rendőrök: Fokozott rendőrségi ellenőrzés nyár végéig
  
Elrettentés: 1,2 millió Ft-os bírságot kapott a 71 éves nyugdíjas, mert dudálva tüntetett
  
Nincs senki az Origo postacímén: Köddé váltak a Fidesz-propaganda szerkesztőségei
  
Mindjárt küldi Önnek a kormány a nemzeti konzultációt
  
Rengeteg új katonaiskolát építenek Orbánék
  
Ujhelyi István: A kormány mindennel foglalkozik, csak a magyar emberekkel nem
  
KSH: 400 ezret keres egy átlagos magyar
  
5 milliárddal megdobta a kormány Áder János klímavédelmi alapítványát
  
Tragikus műhiba a Szigetvári Kórházban: Sóoldat helyett fertőtlenítővel kezeltek egy nőt, válságos az állapota
  
Dzsudzsákra nem vonatkoznak a járványügyi jogszabályok? A rendőrség hallgat a focista karanténszegéséről
  
"Csak szemfényvesztés a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény"
  
Gulyás Gergely: Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend
  
Rogán exfelesége lehet a teniszszövetség egyik vezetője
  
Új rekord: 9 hónap alatt készült el egy 40 méteres hídszakasz Bicske és Mány között
  
„Teret ad az önkénynek” Orbánék új felhatalmazása
  
Bizottságot kap a nyakába Kövér László
  
Varga Judit: Magyarországon biztosított a jogállam
  
Még nincs is itt Orbán születésnapja, de Szikoráék már pezsgővel köszöntötték (videó)
  
Orbánék benyújtották a 2021-es költségvetés tervezetét: Jön 2021-ben a hadigazdálkodás
  
Mészáros és a haverok soha nem kaszáltak még olyan sok állami pénzt, mint koronavírus idején
  
Megvannak az adatok: 24 ezer beteget is hazaküldhettek Kásler utasítására
  
Szakértő: Kásler egy senki az egészségügy átvilágításában
  
Semjén benyújtotta: Nagy felhatalmazása lesz a kormánynak
  
Kovács Zoltán: Sok magyar a koronavírus-törvény miatt van életben
  
Zártkapus meccsen szurkolt Szijjártó Dzsudzsákkal
  
Tartósan elveszi a kormány az önkormányzatok egyik legfontosabb bevételét
  
Strasbourg: A házelnök megsértette a sajtószabadságot, amikor újságírókat tiltott ki a parlamentből
  
Teljes kudarc a kormány 4,6 milliárd Ft-os tiszai luxushajó-programja
  
Kiakadt a Magyar Orvosi Kamara Káslerre, kőkeményen visszavágtak a miniszternek
  
Szijjártó: Európa egyik legjobban teljesítő gazdasága a magyar
  
Újabb felmérés: Elégedettek a magyarok a kormány döntéseivel
  
A Mészáros család 232 millióért tervezte meg az új felcsúti iskolát
  
Az orvosi kamarával nem egyeztettek a háziorvosi ellátás államosításáról
  
Kásler szerint az orvosok tehetnek róla, hogy az ő utasításai miatt hazaküldték a betegeket
  
Kásler utasítására hétfőtől csak Pintér engedélyezheti a kórházak magánszerződéseit
  
Nem lesz több dudálós tüntetés: eddig úgy 5 millióra büntették a résztvevőket
  
Halász: A kormány segít az embereknek megtartani a fizetésüket, biztosítani a családjuk megélhetését
  
"A kormány 10 éve befagyasztotta a családi pótlékot és a nyugdíjminimumot!"
  
Tállai: A magyar lakosságot jó pénzügyi helyzetben találta a vírus
  
Közel 300 milliós támogatást kapott a kormánytól Matolcsy fiának cége
  
Bárkinél lekapcsolhatja az internetet az állam
  
Tiborcz 2,3 milliárd Ft osztalékkal gazdagodott, 1 milliárdért vette meg Mészáros szállodáját
  
25,7 milliárdot ad két sportcsarnokra és határon túli programokra Orbán
  
Németh Szilárd: Azért nincs migráns az országban mert védjük a határokat
  
DK: Az Orbán-kormány a legnagyobb bajban árulta el és szúrta hátba a magyarokat
  
Kormánytag: A koronavírus járvány elleni védekezés a kormány sikertörténete
  
Orbánék döntöttek: 25 milliárd Ft megy két kézilabdacsarnokra
  
Új futballstadiont ígért Pécsnek Orbán Viktor
  
Várja a honvédség a munkanélkülieket bruttó 161 ezer Ft-ért
  
A gazdaságvédelmi pénzek tizedét tüntette el a kormány
  
150 milliárdot ad a kormány turisztikai fejlesztésekre
  
Kásler: Soha nem hangzott el olyan utasítás, hogy ágyakat kell kiüríteni
  
THE TIMES IMPRESSZUM