THE TIMES
Közvagyonból magánvagyon: A felmérés szerint Magyarországot foglyul ejtette a korrupció!
A Transparency International Magyarország (TI) 2019-es felmérése szerint hazánkban számos utcai korrupciós formánál, mindenekelõtt a rendõrségi vesztegetésnél érzékelhetõ a csökkenés. Visszaestek a számla nélküli kifizetések is. A fehéredés mindenekelõtt az online pénztárgépeknek köszönhetõ, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy megnõtt a kereskedelembõl származó adóbevétel.

Az elmúlt napok hírrengetegében viszonylag csekély érdeklõdést váltott ki két közismert celeb befolyással való üzérkedési, illetve vesztegetési ügye. Az egyikben a Kossuth-díjas színészt azzal vádolta meg az ügyészség, hogy egy adócsalással vádolt vállalkozótól – több társával együtt – 70 millió forintnál többet vett fel azért, hogy egy közvetítõn keresztül érje el, vonják vissza az ellene kiadott elfogatóparancsot. A három évig zajló per a mûvész számára megnyugtató módon zárult: a bíróság jogerõsen kimondta az ártatlanságát. Kevésbé örülhet az az énekes, akit egy majdnem hat évig tartó eljárás után egymillió forint megfizetésére kötelezett a bíróság, mert bizonyítottnak látta, 2014-ben nyolcvanezer forint készpénzt adott valakinek azért, hogy a repülõtéren szolgálatot teljesítõ pénzügyõrt vesztegesse meg, nehogy ellenõrizze a Törökországból hamis márkajelzésû ruházati termékekkel érkezõ felesége poggyászait.

A két esetrõl nyilvánvalóan azért számolt be a sajtó, mert közismert emberekrõl van szó. Ugyanakkor a Transparency International Magyarország kimutatásai szerint az ilyen, úgynevezett kis korrupciós vesztegetési kísérletek lassú ütemben bár, de csökkennek. A hatósági engedélyekhez kapcsolódó megvesztegetéses esetek száma is mérséklõdött, köszönhetõen az ügyintézeseket átláthatóbbá tevõ kormányablakok rendszerének. Az más kérdés, hogy Budapesten, a Nyugati pályaudvaron munkaerõhiányra hivatkozva megszüntették a nagy forgalmú, mégis csekély várakozási idejû korszerû szolgáltatóirodát. A TI tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a települések egy részében továbbra is feudális viszonyok uralkodnak, a formális struktúrákat felülírják az informálisak, a közberuházások velejéig korruptak.

Olyan helyi piramisok alakultak ki, véli Nagy Gabriella, a TI közpénzügyiprogram-vezetõje, amelyek az országos piramis leképezõdései. Egyes települések kicsiben a jogállamiság, a demokrácia és a piacgazdaság normáival ellentétesen mûködnek, ugyanúgy, ahogyan az nagyban a kormányfõ holdudvaráránál tapasztalható. Nem az érdemek, az átláthatóság vagy az elszámolhatóság dominál, hanem az, hogy ki kinek az embere.

A közbeszerzési pályázatok nyerteseinél rendkivül erõs a koncentráció – említette meg Nagy Gabriella. Amíg Németországban átlagosan nyolc-kilenc ajánlat érkezik be egy-egy projektre, addig nálunk az esetek 42 százalékában egyetlenegy. Az uniós értékhatár feletti pályázatoknál egyértelmûen megfigyelhetõ a romló tendencia. Évekig 36 százalékos volt ez az arány, de a legfrissebb – 2018-as adatok – már 39 százalékot mutatnak; 2019-ben pedig várhatóan eléri a 42 százalékot is. A közbeszerzési pályázatok csaknem felében nincs verseny, ezzel szemben a Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatai szerint ez az arány mindössze 24 százalékos.

Az ilyen jelentõs eltérés már az Európai Bizottságnak is feltûnt, ezért a tavalyi országjelentésükben hangot is adtak kételyeiknek. A Közbeszerzési Hatóság azonban állítja, hogy õk nem számolnak hibásan. Nagy Gabriella ezzel szemben inkább az Európai Bizottság 42 százalékos adatának hisz. A helyzet nyugtalanító – mondja a TI programvezetõje –, mert a káros gyakorlat immár évek óta fellelhetõ Magyarországon.

Az is általános tapasztalat, hogy a kormánykörökön kívül esõ cégek részt sem vesznek a pályázatokon, ugyanis eleve reménytelennek látják a nyerési esélyeiket. Márpedig az uniós elõírásoknak megfelelõ pályázat megírása komoly felkészültséget, jelentõs összegeket és idõt igényel.

A távolmaradás azzal a nemkívánatos következménnyel is jár, hogy így a cégek többsége késõbb sem tud olyan közbeszerzéseken indulni, ahol a kiírók referenciát is kérnek az ajánlatokhoz. Nagy Gabriella úgy látja, ez a bevált módja annak, hogy egyetlen, elõre kiszemelt nyertesre írják ki a pályázatokat, egyúttal a valóban innovatív cégeket kiszoríthassák ebbõl a versenybõl. Vagyis a legjobb, a legolcsóbb ajánlat befutásának csökken a valószínûsége, ami alapvetõen rontja a gazdaság versenyképességét.

Az sem ritkaság, ho
gy a kivételezettnek számító Mészáros Lõrinc gigavállalkozó cégei nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyeket az ajánlattevõ elvár. Nagy Gabriella szerint azonban ez sem akadály, mert az a gyakorlat, hogy ilyenkor konzorciumot alkotnak náluk hozzáértõbb cégekkel, amelyek a munkát elvégzik, de az egész projekt végig a felcsúti nagyvállalkozó nevén fut, az õ bevételeit is növeli. Az is figyelemre méltó, hogy a Mészáros Lõrinchez köthetõ cégek nyertes pályázatainak 95 százaléka uniós pénzbõl valósul meg, vagyis a felcsúti üzletember a közösség pénzén gazdagodik.

A Transparency International vizsgálatai fényt derítettek például a Budapest–Belgrád-vasútvonal korszerûsítési munkálatainak hátterére is. Ebben az üzletben szintén Mészáros Lõrinc lett a nyertes, miközben a finanszírozásban oroszlánrész jut a kínai hitelnek, és a kivitelezésben is megjelenik egy kínai állami vállalat. Ezzel, ahogy a szakértõ nevezte, trójai falóként tud az ázsiai óriáshatalom megjelenni az Európai Unió piacain, a kivitelezésben érdekelt cégük pedig uniós referenciát szerezhet. Amíg a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretén belül az Európai Uniónak Kanadával vagy Japánnal megállapodása van, a Kínai Népköztársasággal nem sikerült ilyet kötni.

A Transparency korábban vizsgálta a túlárazás gyakoriságát is. Ez a magyarországi uniós projektek 90 százalékában valószínûleg elõfordul, az itthoni árak a valóságosnál akár 20-25 százalékkal is magasabbak lehetnek. Elõfordultak kirívó példák is: a 260 ezer euróért vett orvosi eszközt 1,7 millió euróért adták tovább a hazai felhasználónak.

Elõsegíti a korrupciót az a gyakorlat, hogy nálunk a benyújtott számlák ellenõrzését csak másodlagosnak tekintik, emlékeztet Nagy Gabriella. Erre már az unióban is felfigyeltek. A kormányzati kimutatások szerint a jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban papíron már elköltötték a pénzek 110 százalékát, de az uniós ellenõrök a benyújtott számláknak egyelõre mindössze 34 százalékát fogadták el.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy Magyarország, amelyben a kormányzat támogatásával az uniós pénzeken nyugvó korrupció virágzik, a nemzetközi kimutatások szerint még mindig csak a korrupcióval közepesen érintettek közé tartozik. A válasz egyszerû: a hatalomközpontosítás és az ezzel járó korrupció korántsem egyedi jelenség a világban, Közép- és Dél-Amerikában, Afrikában országok tucatjai tartoznak ebbe a körbe. Ami Magyarországot egyedivé teszi, az az, hogy az Európai Unió tagállama. Az európai közösségen belül nincs még egy ország, ahol az államnak, a kormánynak s végsõ soron egyetlen embernek ekkora hatalom összpontosulna a kezében, mint nálunk. A fékeket és ellensúlyokat – néhány tisztességes bíróságot kivéve – szinte teljesen kiiktatták, a végrehajtó hatalomhoz közeli oligarchák fontos pozíciókat foglaltak el a gazdaságban. Egyes kormánytagok pedig miniszterként is megõrizték gazdasági hátországukat, ahová megerõsödve térhetnek vissza.

A „foglyul ejtett államnak” a magyarországitól eltérõ variációját testesíti meg Csehország, ahol egy korábban már jelentõs vagyonra szert tett oligarcha lett a miniszterelnök. Andrej Babi¹ bevásárolta magát ebbe a pozícióba, az uniós pénzeket közvetlenül folyatja át a saját vállalkozásaiba, még szemérmetlenebbül teszi ezt, mint Orbán Viktor, aki vélhetõen csak áttételeken keresztül érdekelt ebben.

A magyar lakosság egyébként a rendszerszintû korrupciót átlagon felülinek érzi, de ezen nem háborodik fel, inkább irigyen nézi: „amíg én éjt nappalá téve gürcölök, addig a tûz közelében lévõk milliárdokat kereshetnek munka nélkül is, és ezt büntetlenül tehetik”.

Éppen a múlt héten derült ki, amint azt a Portfólió megtudta, hogy a magyar kormány egymilliárd eurós pénzügyi átalánybüntetést vállalt az uniós közbeszerzésekhez kapcsolódó szabálytalanságok miatt, de ezenfelül még egyedi ügyekben is számítani lehet további büntetésekre. Ennek fényében érdekes megvilágításba kerül az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) fõigazgatója és a legfõbb ügyész minapi találkozójának közleménye: „A szervezetek jó munkakapcsolatát mutatja például, hogy a magyar ügyészség az OLAF minden ajánlására vagy elrendelte a nyomozást, vagy ha az már folyamatban volt az ügyben, akkor annak keretében értékelték az OLAF észrevételeit is”.

Kell némi optimizmus ahhoz, hogy ezt a kijelentést komolyan vegyük.

Forrás: 168 Óra
Ezt olvassák mások:
Döbbenet: 19 ezer gyerekp.rnó felvételt találtak a magyar diplomatánál!
Tizenkilencezer kiskorúról készült pornográf fotót találtak a volt perui magyar nagykövet, K...
Orbán: Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat (csak éppen 4 év alatt, részletekben)
Sorra vesztik el munkájukat az Ausztriában dolgozó magyarok
Közvagyonból magánvagyon: A felmérés szerint Magyarországot foglyul ejtette a korrupció!
A Transparency International Magyarország (TI) 2019-es felmérése szerint hazánkban számos utcai korrupciós formánál, mindenekelõtt a rendõrségi vesztegetésnél érzékelhetõ a csökkenés. Visszaestek a számla nélküli kifizetések is. A fehéredés mindenekelõtt az online pénztárgépeknek köszönhetõ, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy megnõtt a kereskedelembõl származó adóbevétel.

Az elmúlt napok hírrengetegében viszonylag csekély érdeklõdést váltott ki két közismert celeb befolyással való üzérkedési, illetve vesztegetési ügye. Az egyikben a Kossuth-díjas színészt azzal vádolta meg az ügyészség, hogy egy adócsalással vádolt vállalkozótól – több társával együtt – 70 millió forintnál többet vett fel azért, hogy egy közvetítõn keresztül érje el, vonják vissza az ellene kiadott elfogatóparancsot. A három évig zajló per a mûvész számára megnyugtató módon zárult: a bíróság jogerõsen kimondta az ártatlanságát. Kevésbé örülhet az az énekes, akit egy majdnem hat évig tartó eljárás után egymillió forint megfizetésére kötelezett a bíróság, mert bizonyítottnak látta, 2014-ben nyolcvanezer forint készpénzt adott valakinek azért, hogy a repülõtéren szolgálatot teljesítõ pénzügyõrt vesztegesse meg, nehogy ellenõrizze a Törökországból hamis márkajelzésû ruházati termékekkel érkezõ felesége poggyászait.

A két esetrõl nyilvánvalóan azért számolt be a sajtó, mert közismert emberekrõl van szó. Ugyanakkor a Transparency International Magyarország kimutatásai szerint az ilyen, úgynevezett kis korrupciós vesztegetési kísérletek lassú ütemben bár, de csökkennek. A hatósági engedélyekhez kapcsolódó megvesztegetéses esetek száma is mérséklõdött, köszönhetõen az ügyintézeseket átláthatóbbá tevõ kormányablakok rendszerének. Az más kérdés, hogy Budapesten, a Nyugati pályaudvaron munkaerõhiányra hivatkozva megszüntették a nagy forgalmú, mégis csekély várakozási idejû korszerû szolgáltatóirodát. A TI tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a települések egy részében továbbra is feudális viszonyok uralkodnak, a formális struktúrákat felülírják az informálisak, a közberuházások velejéig korruptak.

Olyan helyi piramisok alakultak ki, véli Nagy Gabriella, a TI közpénzügyiprogram-vezetõje, amelyek az országos piramis leképezõdései. Egyes települések kicsiben a jogállamiság, a demokrácia és a piacgazdaság normáival ellentétesen mûködnek, ugyanúgy, ahogyan az nagyban a kormányfõ holdudvaráránál tapasztalható. Nem az érdemek, az átláthatóság vagy az elszámolhatóság dominál, hanem az, hogy ki kinek az embere.

A közbeszerzési pályázatok nyerteseinél rendkivül erõs a koncentráció – említette meg Nagy Gabriella. Amíg Németországban átlagosan nyolc-kilenc ajánlat érkezik be egy-egy projektre, addig nálunk az esetek 42 százalékában egyetlenegy. Az uniós értékhatár feletti pályázatoknál egyértelmûen megfigyelhetõ a romló tendencia. Évekig 36 százalékos volt ez az arány, de a legfrissebb – 2018-as adatok – már 39 százalékot mutatnak; 2019-ben pedig várhatóan eléri a 42 százalékot is. A közbeszerzési pályázatok csaknem felében nincs verseny, ezzel szemben a Közbeszerzési Hatóság statisztikai adatai szerint ez az arány mindössze 24 százalékos.

Az ilyen jelentõs eltérés már az Európai Bizottságnak is feltûnt, ezért a tavalyi országjelentésükben hangot is adtak kételyeiknek. A Közbeszerzési Hatóság azonban állítja, hogy õk nem számolnak hibásan. Nagy Gabriella ezzel szemben inkább az Európai Bizottság 42 százalékos adatának hisz. A helyzet nyugtalanító – mondja a TI programvezetõje –, mert a káros gyakorlat immár évek óta fellelhetõ Magyarországon.

Az is általános tapasztalat, hogy a kormánykörökön kívül esõ cégek részt sem vesznek a pályázatokon, ugyanis eleve reménytelennek látják a nyerési esélyeiket. Márpedig az uniós elõírásoknak megfelelõ pályázat megírása komoly felkészültséget, jelentõs összegeket és idõt igényel.

A távolmaradás azzal a nemkívánatos következménnyel is jár, hogy így a cégek többsége késõbb sem tud olyan közbeszerzéseken indulni, ahol a kiírók referenciát is kérnek az ajánlatokhoz. Nagy Gabriella úgy látja, ez a bevált módja annak, hogy egyetlen, elõre kiszemelt nyertesre írják ki a pályázatokat, egyúttal a valóban innovatív cégeket kiszoríthassák ebbõl a versenybõl. Vagyis a legjobb, a legolcsóbb ajánlat befutásának csökken a valószínûsége, ami alapvetõen rontja a gazdaság versenyképességét.

Az sem ritkaság, ho
gy a kivételezettnek számító Mészáros Lõrinc gigavállalkozó cégei nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyeket az ajánlattevõ elvár. Nagy Gabriella szerint azonban ez sem akadály, mert az a gyakorlat, hogy ilyenkor konzorciumot alkotnak náluk hozzáértõbb cégekkel, amelyek a munkát elvégzik, de az egész projekt végig a felcsúti nagyvállalkozó nevén fut, az õ bevételeit is növeli. Az is figyelemre méltó, hogy a Mészáros Lõrinchez köthetõ cégek nyertes pályázatainak 95 százaléka uniós pénzbõl valósul meg, vagyis a felcsúti üzletember a közösség pénzén gazdagodik.

A Transparency International vizsgálatai fényt derítettek például a Budapest–Belgrád-vasútvonal korszerûsítési munkálatainak hátterére is. Ebben az üzletben szintén Mészáros Lõrinc lett a nyertes, miközben a finanszírozásban oroszlánrész jut a kínai hitelnek, és a kivitelezésben is megjelenik egy kínai állami vállalat. Ezzel, ahogy a szakértõ nevezte, trójai falóként tud az ázsiai óriáshatalom megjelenni az Európai Unió piacain, a kivitelezésben érdekelt cégük pedig uniós referenciát szerezhet. Amíg a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretén belül az Európai Uniónak Kanadával vagy Japánnal megállapodása van, a Kínai Népköztársasággal nem sikerült ilyet kötni.

A Transparency korábban vizsgálta a túlárazás gyakoriságát is. Ez a magyarországi uniós projektek 90 százalékában valószínûleg elõfordul, az itthoni árak a valóságosnál akár 20-25 százalékkal is magasabbak lehetnek. Elõfordultak kirívó példák is: a 260 ezer euróért vett orvosi eszközt 1,7 millió euróért adták tovább a hazai felhasználónak.

Elõsegíti a korrupciót az a gyakorlat, hogy nálunk a benyújtott számlák ellenõrzését csak másodlagosnak tekintik, emlékeztet Nagy Gabriella. Erre már az unióban is felfigyeltek. A kormányzati kimutatások szerint a jelenlegi uniós pénzügyi ciklusban papíron már elköltötték a pénzek 110 százalékát, de az uniós ellenõrök a benyújtott számláknak egyelõre mindössze 34 százalékát fogadták el.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy Magyarország, amelyben a kormányzat támogatásával az uniós pénzeken nyugvó korrupció virágzik, a nemzetközi kimutatások szerint még mindig csak a korrupcióval közepesen érintettek közé tartozik. A válasz egyszerû: a hatalomközpontosítás és az ezzel járó korrupció korántsem egyedi jelenség a világban, Közép- és Dél-Amerikában, Afrikában országok tucatjai tartoznak ebbe a körbe. Ami Magyarországot egyedivé teszi, az az, hogy az Európai Unió tagállama. Az európai közösségen belül nincs még egy ország, ahol az államnak, a kormánynak s végsõ soron egyetlen embernek ekkora hatalom összpontosulna a kezében, mint nálunk. A fékeket és ellensúlyokat – néhány tisztességes bíróságot kivéve – szinte teljesen kiiktatták, a végrehajtó hatalomhoz közeli oligarchák fontos pozíciókat foglaltak el a gazdaságban. Egyes kormánytagok pedig miniszterként is megõrizték gazdasági hátországukat, ahová megerõsödve térhetnek vissza.

A „foglyul ejtett államnak” a magyarországitól eltérõ variációját testesíti meg Csehország, ahol egy korábban már jelentõs vagyonra szert tett oligarcha lett a miniszterelnök. Andrej Babi¹ bevásárolta magát ebbe a pozícióba, az uniós pénzeket közvetlenül folyatja át a saját vállalkozásaiba, még szemérmetlenebbül teszi ezt, mint Orbán Viktor, aki vélhetõen csak áttételeken keresztül érdekelt ebben.

A magyar lakosság egyébként a rendszerszintû korrupciót átlagon felülinek érzi, de ezen nem háborodik fel, inkább irigyen nézi: „amíg én éjt nappalá téve gürcölök, addig a tûz közelében lévõk milliárdokat kereshetnek munka nélkül is, és ezt büntetlenül tehetik”.

Éppen a múlt héten derült ki, amint azt a Portfólió megtudta, hogy a magyar kormány egymilliárd eurós pénzügyi átalánybüntetést vállalt az uniós közbeszerzésekhez kapcsolódó szabálytalanságok miatt, de ezenfelül még egyedi ügyekben is számítani lehet további büntetésekre. Ennek fényében érdekes megvilágításba kerül az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) fõigazgatója és a legfõbb ügyész minapi találkozójának közleménye: „A szervezetek jó munkakapcsolatát mutatja például, hogy a magyar ügyészség az OLAF minden ajánlására vagy elrendelte a nyomozást, vagy ha az már folyamatban volt az ügyben, akkor annak keretében értékelték az OLAF észrevételeit is”.

Kell némi optimizmus ahhoz, hogy ezt a kijelentést komolyan vegyük.

Forrás: 168 Óra
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese átvette kinevezési okmányát Áder jános köztársasági elnöktől a Sán...
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban t...
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
A kormány célja, hogy megtartsa a munkahelyeket a koronavírus-járványban, és azok helyett, amelyek megszűntek, újakat teremtsen - mondta Szent...
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
Az Országgyűlés 13 órakor kezdte meg munkáját, ami a Miniszterelnökséget vezető miniszter napirend előtti felszólalásával indult. Gulyás...
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
A magyar társadalom nagyon rossz mentális állapotban találkozik a jelenlegi kihívásokkal. Hiába hirdet a miniszterelnök összefogást, ez épp...
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
Vasárnap este írtunk az M1 Világ című műsoráról, amiben Bende Balázs észak-koreai tévébemondókat idéző módon, egy kommentelő stílus...
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
A bírói függetlenség nem a 3000 bíróért van, hanem azért a 10 millió emberért, akinek nem mindegy, hogy ki ül ott. Ezt egy járásbírós...
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
A megkérdezettek 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel - olvasható a kormányközeli Nézőpont ...
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
Orbán Viktor szombaton látogatást tett a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, ahol a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szüksé...
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
Elmenekült a hivatalos válaszadás elől Müller Cecília országos tisztifőorvos – ezt állította Ujhelyi István a közösségi oldalán tarto...
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
Nem spórolt a jelzőkkel Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki legutóbbi Facebook-posztjában Orbán Viktort osztotta ki. „Orbán a bosszú embere. A k...
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
Gulyás Gergely szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szük...
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
Az MSZP a kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkít...
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének opti...
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
A teljes gépjárműadó elvonása és a parkolás ingyenessé tétele sok település költségvetését lenullázza. Sorra hozza az önkormányzato...
Különadókat vezet be a kormány
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón ismertette, hogy milyen pénzügyi tartalékok állnak rendelkezésr...
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban azt mondta, hogy a futball olyan, mint a gulyásleves. Teszünk bele, nem akarunk kivenni belőle, és a végé...
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
A jegyzők helyett a kormányhivatalok dönthetnének mostantól arról, hol nyílhasson nagyobb területű kereskedelmi ingatlan Budapesten. Csavaro...
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a horvát kormány a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyo...
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
Az orvos szerint csak rajtunk múlik, hogy elkerüljük-e a nagy problémát, de ehhez mindenkinek komolyan kell vennie az otthonmaradást. Az orvos ...
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
Bárcsak legalább a saját szavait megfogadná Orbán Viktor - reagált Tordai Bence, miután a miniszterelnök a Néppárt főtitkárának azt írta...
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
Az anyósa már az ő miniszteri kinevezése előtt a a Kúria főtitkára lett, ”ami a bírói hivatás egyik csúcsa”. Ha az OBH elnökhelyettes...
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nag...
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
Miközben az országban mindenhol készlethiányra panaszkodnak, a gyógyszertárakban és a boltokban szinte már sehol sem kapni, és még a házior...
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató...
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
Már 623 fertőzött van Magyarországon, és az elmúlt napon 5 idős beteget veszítettünk el, sokféle betegségben szenvedtek - mondta el Müller...
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
Galambos Lajos – avagy Lagzi Lajcsi – nyílt levélben ajánlotta fel 18 szobás mocsai vendégházát a koronavírus-járvány elhárítására k...
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
Orbán Viktor pénteken levelet írt Antonio López-Istúriznak, az Európai Néppárt főtitkárának. A magyar miniszterelnök a Néppárt határoz...
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
A kormány április 10-én dönthet a kijárási korlátozás jövőjéről – ha szükséges, meg is hosszabbíthatják. Orbán felkészült a katon...
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre kórházban, az érsebészeti osztály nem ügyel – derül ki a lapunk bir...
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
Úgy tűnik, végre megvalósul Gazdagréten a tanuszoda, amit elsősorban a közeli általános iskolák diákjai használhatnak majd. Csak a harmadi...
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
Kis híján kétmilliárd forint állami támogatást nyert két balatoni kikötő fejlesztésére a részben Tiborcz István és Mészáros Lőrinc t...
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
A magyar kormány nem kapott korlátlan hatalmat a koronavírus elleni védekezésről szóló friss törvény nyomán, soha nem is vágyott ilyesmire...
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
A forintárfolyam összeomlásának valós gazdasági magyarázata nincs, annak politikai okai vannak - írja blogján Zsiday Viktor befektetési elem...
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
Orbán Viktor focialapítványa, a felcsúti futballakadémiát működtető, illetve az NB I.-es Puskás FC Kft.-t tulajdonló Felcsúti Utánpótlá...
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
- Rég beszéltünk, mi volt ma? - Hát, a hétfőn megszavazott felhatalmazási törvény miatt az elmúlt 24 órában is azzal volt tele a világsa...
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
Jól jelzi, hogy milyen komoly nemzetközi hullámokat sikerült keltenie a Fidesznek a felhatalmazási törvény elfogadásával, hogy még az Egyes...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
Megvan a 13 aláírás, Donald Tusk napirendre tűzheti a Fidesz kizárását az Európai Néppártból - a “felhatalmazási törvény” verte ki a...
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
Nem bánik kesztyűs kézzel a Trouw a populista politikusokkal. Sok kritika érte a magyar kormányt, amiért a koronavírus-járványra hivatkozva ...
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. március 21-én hivatalos levelet küldött a halottvizsgálatot végző ...
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
A nemzetközileg elismert brit üzleti lap szerkesztőségi állásfoglalásban ítélte el a felhatalmazási törvényt. Az EU-n és az Európai Nép...
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
A Semjén Zsolt által benyújtott közigazgatási tárgyú salátatörvény túl azon, hogy elvenné a polgármesterek jogát a veszélyhelyzetben, e...
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem ...
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az ...
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
Magyar kormánytagtól szokatlanul hosszú, több mint 15 perces tévéinterjút adott egy független nemzetközi csatornának Varga Judit igazságüg...
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mára virradó éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetének végén található egy paragrafus, amely...
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
Közös nyilatkozatot tett közzé Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, H...
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden este megjelent törvényjavaslata megerősítené az egyház szerepét a szociális és gyerekvédelmi ...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
A dán Konzervatív Néppárt EP-képviselőjének tudomása van arról, hogy több más tagpárt is hasonló lépést fontolgat, miután a magyar par...
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
A néppárti elnök, Donald Tusk alig burkoltan a koronavírushoz hasonlította Orbán Viktort, Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyński lengyel politik...
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
Budapest főpolgármestere el sem tudja képzelni, „hogyan lenne képes felelősen mérlegelni például egy kerületi szociális helyzet kezelésé...
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
A háztartások pénzügyi követelései 6233 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal nőttek az elmúlt évben, 60 905 milliárd forintos összegük ...
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
A szerződésekben foglaltak ugyanis veszélyezteti Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes...
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált a kormány részéről Soros György alapítványá...
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter. Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a...
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
Az izocukorgyárba is öntik a pénzt az állami bankok. Jelenleg nincs napirenden a Kall Ingredients Kft. állami megvétele - közölte a DK-s Vada...
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
Ha a munkáltató nem fizeti a tb-t, a dolgozónak kell biztosítania saját ellátását – figyelmeztet az adóhivatal. Ha a munkavállaló fizet...
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
Glattfelder Tamás közgazdász és Török Ákos informatikus már hosszabb ideje foglalkozik egészségügyi problémák megoldásával. Mikrobioló...
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
Hát, szóval ennyi volt az egész, meg lehet nyugodni! Kenneth Copeland amerikai evangéliumi lelkész a segédjével – a Trump elnök ideológiai...
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját. A kormány 6,75 milliár...
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
16,9 millió euróért, azaz nagyjából hatmilliárd forintért megvásárolható a máltai bejegyzésű Lady Mrd, amelyen Orbán Viktor kedvenc mill...
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
Az Európai Bizottság megvizsgálja a magyar felhatalmazási törvényt és annak kormányzati végrehajtását – közölte Eric Mamer, az Európai...
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
Bernie Sanders demokrata elnökjelölt, vermonti szenátor Twitter-bejegyzésben ítélte a magyar felhatalmazási törvény elfogadását - vette és...
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
A nemzetközi "liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot" - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter...
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
Januárban a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 375 ezer 200 forint volt, 9,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, a közfoglal...
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
Budai Lóránt hétfőn jelentette be, hogy Jászberényben is megjelent a koronavírus. A Szent Erzsébet Kórház igazgatója már hétfőn este re...
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
A rendkívüli helyzet és az annak okán hozott rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel, valamint a magyar alkotm...
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
A közösségi oldalon kezdett el terjedni az a fotó, amelyen egy teli kuka látható Angliában. Olyan ételek vannak benne, amelyeket ki sem bontot...
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai c...
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhe...
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
A roma diákokat mintegy százmillió forint illetné meg – a kifizetés ellen ódzkodó kormánypárt az összeg hetedét költötte el egy balato...
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
Nincs az a teszt, ami a járvány terjedését meggátolja vagy bármilyen szinten befolyásolja. A járvány terjedésében a tesztelés nem ját...
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
Fél Európa kiakadt a magyar kormánynak adott korlátlan felhatalmazás miatt. "Az Európai Bizottság értékelni fogja a tagállamok által hozot...
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök felszólította a brüsszeli tes...
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
Összesen 300 millió forintot különített el a kilencedik kerületi önkormányzat azoknak, akik elvesztették a jövedelmüket a koronavírus-jár...
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
  
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
  
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
  
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
  
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
  
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
  
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
  
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
  
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
  
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
  
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
  
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
  
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
  
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
  
Különadókat vezet be a kormány
  
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
  
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
  
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
  
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
  
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
  
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
  
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
  
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
  
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
  
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
  
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
  
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
  
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
  
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
  
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
  
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
  
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
  
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
  
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
  
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
  
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
  
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
  
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
  
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
  
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
  
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
  
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
  
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
  
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
  
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
  
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
  
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
  
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
  
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
  
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
  
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
  
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
  
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
  
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
  
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
  
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
  
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
  
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
  
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
  
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
  
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
  
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
  
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
  
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
  
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
  
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
  
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
  
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
  
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
  
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
  
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
  
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
  
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
  
THE TIMES IMPRESSZUM