THE TIMES
Az új NAT nem gyerekeket, alattvalókat nevel!
A kormány mindenféle egyeztetés nélkül fogadta el az új Nemzeti Alaptantervet, s ezzel megszegte a vonatkozó törvényeket. Ez önmagában is fölháborítja az érintetteket, de ennél sokkal súlyosabb az új NAT tartalma: sokak szerint a cél az, hogy alattvalókat képezzenek a gyerekekbõl. Már ha egyáltalán el tudják sajátítani a belegyömöszölt mérhetetlen tananyagot.

Kevés dolog mutatja jobban, mit gondol a társadalomról a Fidesz, mint ami a Nemzeti Alaptantervvel (NAT) történt: demokráciákban elképzelhetetlen, hogy a tanköteles korú gyerekek oktatását szabályozó alapdokumentum elkészítésébe a kormány nem vonja be sem a pedagógusokat, sem a szakmai szervezeteket. Magyarországon pedig ez történt: Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere több ponton is megsértette a 2010. évi 131-es törvényt, amely a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételt szabályozza. E törvény kimondja: „Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását”. A társadalmi egyeztetésért a miniszter felelõs. A törvény az egyeztetés formáit is szabályozza. Azt például, hogy a tervezetet, illetve koncepciót közzé kell tenni egy honlapon. Ehhez képest a pedagógus szakszervezetek, illetve a szakmai szervezetek, szülõk, diákok, érdeklõdõk csak a múlt péntek este megjelent Magyar Közlönybõl ismerték meg az új NAT-ot. Szó sem volt semmilyen egyeztetésrõl.

Erre persze a kormány mondhatná azt, hogy volt egyeztetés, hiszen ez a NAT annak a korábbi verziónak a módosítása, amelyet Csépe Valéria, még miniszteri biztosként készített 2018-ban, azt a dokumentumot pedig megismerhette a szélesebb nyilvánosság. Igen ám, de e mostani, a kormány által elfogadott verziónak ahhoz már nem sok köze van – mondja lapunknak Nahalka István oktatáskutató, aki szerint ezért muszáj lett volna egyeztetésre bocsátani. Nahalka István arra is felhívja a figyelmet, hogy történt más mulasztás is: a kormány törvényben rögzített feladata ugyanis, hogy ötévente értékelje a 2012-ben bevezetett új NAT-ot.

– Anélkül készült el a 2018-as, majd e mostani, 2020-as NAT, hogy ezt megtette volna. A most elfogadott verziónak koncepciója sincs – folytatja az oktatáskutató. A koncepció lenne arra hivatott, hogy megjelölje a célokat, honnan hová kíván eljutni, ennek megtámasztására leírja a tudományos hátteret, illetve azokat a kutatási eredményeket, amelyekre alapozva az alaptanterv készül. Nos, ez a Csépe-féle NAT-ból éppúgy hiányzik, mint a jelenlegibõl.

Nahalka István szerint a mostani NAT-nak van egy kifejtõ része – ebbe a Csépe-féle szövegbõl néhány általános mondatot átemeltek -, de azokat az elemeket, amelyek a korszerû pedagógiára vonatkoztak, mind-mind kihagyták. Ráadásul eléje fûztek egy mondatot, amely arról szól, hogy a NAT a magyar kultúra és pedagógia örökségén nyugszik, ami az oktatáskutató szerint ellentmondásos, hiszen megfeledkezik arról, hogy Magyarországnak van európai, sõt, egyetemes kulturális öröksége, amelyre szintén alapoznia kellene egy alaptantervnek. Nahalka István azt mondja, a most elfogadott NAT már csak azért sem tekinthetõ a Csépe-féle verzió módosításának, mert az nem volt ideológiailag elkötelezett.

– Azt, amelyet a kormány most elfogadott, átlengi a nacionalista ideológia, hazaszeretetrõl, honvédelemrõl puffogtat frázisokat, mindezzel céltudatosan befolyásolni akar – t
eszi hozzá. Ez különösen a magyar nyelv és irodalom, illetve a társadalomismeret részeknél jelenik meg. A szakember szerint a NAT-ból egyértelmûen kiolvasható az alattvalóvá nevelés szándéka. Ez szó szerint is megjelenik, amikor a szövegben az olvasható, hogy meg kell tanítani a gyerekeket a normakövetésre. – Van egy norma, amit pártunk és kormányunk meghatározott, s azt követni kell. Az „alapvetõ jogok és kötelességek egyensúlyának” ósdi közhelye is megjelenik a szövegben – folytatja Nahalka, aki rámutat: míg a Csépe-féle NAT még tartalmazta, addig e mostani, véglegesbõl teljesen ki lett irtva a kritikai gondolkodásnak még a kifejezése.

A kutató rendkívül problémásnak tartja, hogy a NAT nem oldja meg a túlterhelés õsi problémáját, sõt inkább fokozza azt. A heti óraszám összességében alig lett kevesebb, de egyes tárgyak esetében a tananyag számottevõen nõtt, azaz a gyerekek idejét teljesen leköti. Miért baj ez? Azért, mert ez a rendszer nem engedi a gyerekeket abban fejlõdni, amiben jók, nem engedi õket szárnyalni, a pedagógusnak lehetetlenné teszi a differenciált oktatást. Az agyonzsúfolt alaptanterv elõre jelzi, hogy a kerettantervek kötöttek, merevek lesznek, azaz: megtaníthatatlanok.

A szakmai szervezetek is azonnal tiltakoztak. A Civil Oktatási Platform a közoktatás tartalmi szabályozására alkalmatlannak tartja a dokumentumot, s a visszavonását javasolja. Egyik fõ kifogásuk, hogy a NAT nem nemzeti, mert kirekeszti a tanulók kétharmadát: nem vonatkozik ugyanis a szakképzõ iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra. „Nem volt szakmai egyeztetés, a dokumentum „illegalitásban” készült” – szögezik le, vagyis õk sem tekintik a Csépe-féle 2018-as NAT módosításának a végül kormány által elfogadott verziót.

A Történelemtanárok Egylete (TE) is elfogadhatatlannak tartja, hogy az anyag a nyilvánosság kizárásával jött létre. „Amíg a jelen anyag elõzményének tekinthetõ NAT-javaslatnak volt érdemi egyeztetése 2018 augusztus-szeptemberében, ezt az érdemben új dokumentumot nem egyeztették a szakmával. Elfogadhatatlan az egyeztetés hiánya, s ez szakmailag és erkölcsileg is illegitimmé teszi az anyagot” – írják. A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait is bírálják. Szerintük a dokumentum nem ad választ a digitális kor kihívásaira. Problémásnak tartják az egyoldalú ideológiai normakövetést elõíró, „nemzetvédõ” elvárásokat.

Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke sem fogta vissza magát. A Klubrádiónak elmondta, hogy „nemcsak azért katasztrofális az új NAT, mert ideológiailag problémás szerzõk vannak benne, hanem azért is, mert olyan mennyiséget ír elõ, amellyel elidegeníti a gyerekeket az olvasástól, sõt, még a nemzeti hagyománytól is”. Arató a NAT alapján elõírt irodalomtanítást a libatöméshez hasonlította. Rámutatott: a NAT „a kötelezõen és alternatíva nélkül megadott szerzõk és mûvek számával mindenfajta gondolkodásra nevelést, az olvasás megszerettetését, kompetenciafejlesztést, szövegértés-fejlesztést lehetetlenné tesz”. Érzékeltetve, mennyire képtelen ez a helyzet, elmondta: e NAT anyagmennyisége úgy sajátítható el, hogy a tanár ötödikben bemegy az osztályba, elkezd beszélni, a 12.-ben abbahagyja, és kijön. A 7-8. osztályban ugyanis 126 szerzõvel és 400-500 mûvel kellene foglalkozni. Ez képtelenség.

Forrás: 168 Óra
Ezt olvassák mások:
Közvagyonból magánvagyon: A felmérés szerint Magyarországot foglyul ejtette a korrupció!
A Transparency International Magyarország (TI) 2019-es felmérése szerint hazánkban számos utcai...
Szijjártó: Eddig 600 ezer maszkkal és 30 ezer védőruhával segítettük a környező országoknak
Szél Bernadett: A kínai kommunista párt kilóra megvette a Fideszt és a KDNP-t
Az új NAT nem gyerekeket, alattvalókat nevel!
A kormány mindenféle egyeztetés nélkül fogadta el az új Nemzeti Alaptantervet, s ezzel megszegte a vonatkozó törvényeket. Ez önmagában is fölháborítja az érintetteket, de ennél sokkal súlyosabb az új NAT tartalma: sokak szerint a cél az, hogy alattvalókat képezzenek a gyerekekbõl. Már ha egyáltalán el tudják sajátítani a belegyömöszölt mérhetetlen tananyagot.

Kevés dolog mutatja jobban, mit gondol a társadalomról a Fidesz, mint ami a Nemzeti Alaptantervvel (NAT) történt: demokráciákban elképzelhetetlen, hogy a tanköteles korú gyerekek oktatását szabályozó alapdokumentum elkészítésébe a kormány nem vonja be sem a pedagógusokat, sem a szakmai szervezeteket. Magyarországon pedig ez történt: Kásler Miklós, az emberi erõforrások minisztere több ponton is megsértette a 2010. évi 131-es törvényt, amely a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételt szabályozza. E törvény kimondja: „Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a törvény, a kormányrendelet, a miniszteri rendelet tervezetét és indokolását”. A társadalmi egyeztetésért a miniszter felelõs. A törvény az egyeztetés formáit is szabályozza. Azt például, hogy a tervezetet, illetve koncepciót közzé kell tenni egy honlapon. Ehhez képest a pedagógus szakszervezetek, illetve a szakmai szervezetek, szülõk, diákok, érdeklõdõk csak a múlt péntek este megjelent Magyar Közlönybõl ismerték meg az új NAT-ot. Szó sem volt semmilyen egyeztetésrõl.

Erre persze a kormány mondhatná azt, hogy volt egyeztetés, hiszen ez a NAT annak a korábbi verziónak a módosítása, amelyet Csépe Valéria, még miniszteri biztosként készített 2018-ban, azt a dokumentumot pedig megismerhette a szélesebb nyilvánosság. Igen ám, de e mostani, a kormány által elfogadott verziónak ahhoz már nem sok köze van – mondja lapunknak Nahalka István oktatáskutató, aki szerint ezért muszáj lett volna egyeztetésre bocsátani. Nahalka István arra is felhívja a figyelmet, hogy történt más mulasztás is: a kormány törvényben rögzített feladata ugyanis, hogy ötévente értékelje a 2012-ben bevezetett új NAT-ot.

– Anélkül készült el a 2018-as, majd e mostani, 2020-as NAT, hogy ezt megtette volna. A most elfogadott verziónak koncepciója sincs – folytatja az oktatáskutató. A koncepció lenne arra hivatott, hogy megjelölje a célokat, honnan hová kíván eljutni, ennek megtámasztására leírja a tudományos hátteret, illetve azokat a kutatási eredményeket, amelyekre alapozva az alaptanterv készül. Nos, ez a Csépe-féle NAT-ból éppúgy hiányzik, mint a jelenlegibõl.

Nahalka István szerint a mostani NAT-nak van egy kifejtõ része – ebbe a Csépe-féle szövegbõl néhány általános mondatot átemeltek -, de azokat az elemeket, amelyek a korszerû pedagógiára vonatkoztak, mind-mind kihagyták. Ráadásul eléje fûztek egy mondatot, amely arról szól, hogy a NAT a magyar kultúra és pedagógia örökségén nyugszik, ami az oktatáskutató szerint ellentmondásos, hiszen megfeledkezik arról, hogy Magyarországnak van európai, sõt, egyetemes kulturális öröksége, amelyre szintén alapoznia kellene egy alaptantervnek. Nahalka István azt mondja, a most elfogadott NAT már csak azért sem tekinthetõ a Csépe-féle verzió módosításának, mert az nem volt ideológiailag elkötelezett.

– Azt, amelyet a kormány most elfogadott, átlengi a nacionalista ideológia, hazaszeretetrõl, honvédelemrõl puffogtat frázisokat, mindezzel céltudatosan befolyásolni akar – t
eszi hozzá. Ez különösen a magyar nyelv és irodalom, illetve a társadalomismeret részeknél jelenik meg. A szakember szerint a NAT-ból egyértelmûen kiolvasható az alattvalóvá nevelés szándéka. Ez szó szerint is megjelenik, amikor a szövegben az olvasható, hogy meg kell tanítani a gyerekeket a normakövetésre. – Van egy norma, amit pártunk és kormányunk meghatározott, s azt követni kell. Az „alapvetõ jogok és kötelességek egyensúlyának” ósdi közhelye is megjelenik a szövegben – folytatja Nahalka, aki rámutat: míg a Csépe-féle NAT még tartalmazta, addig e mostani, véglegesbõl teljesen ki lett irtva a kritikai gondolkodásnak még a kifejezése.

A kutató rendkívül problémásnak tartja, hogy a NAT nem oldja meg a túlterhelés õsi problémáját, sõt inkább fokozza azt. A heti óraszám összességében alig lett kevesebb, de egyes tárgyak esetében a tananyag számottevõen nõtt, azaz a gyerekek idejét teljesen leköti. Miért baj ez? Azért, mert ez a rendszer nem engedi a gyerekeket abban fejlõdni, amiben jók, nem engedi õket szárnyalni, a pedagógusnak lehetetlenné teszi a differenciált oktatást. Az agyonzsúfolt alaptanterv elõre jelzi, hogy a kerettantervek kötöttek, merevek lesznek, azaz: megtaníthatatlanok.

A szakmai szervezetek is azonnal tiltakoztak. A Civil Oktatási Platform a közoktatás tartalmi szabályozására alkalmatlannak tartja a dokumentumot, s a visszavonását javasolja. Egyik fõ kifogásuk, hogy a NAT nem nemzeti, mert kirekeszti a tanulók kétharmadát: nem vonatkozik ugyanis a szakképzõ iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra. „Nem volt szakmai egyeztetés, a dokumentum „illegalitásban” készült” – szögezik le, vagyis õk sem tekintik a Csépe-féle 2018-as NAT módosításának a végül kormány által elfogadott verziót.

A Történelemtanárok Egylete (TE) is elfogadhatatlannak tartja, hogy az anyag a nyilvánosság kizárásával jött létre. „Amíg a jelen anyag elõzményének tekinthetõ NAT-javaslatnak volt érdemi egyeztetése 2018 augusztus-szeptemberében, ezt az érdemben új dokumentumot nem egyeztették a szakmával. Elfogadhatatlan az egyeztetés hiánya, s ez szakmailag és erkölcsileg is illegitimmé teszi az anyagot” – írják. A NAT jelenlegi tartalmát, megfogalmazott céljait is bírálják. Szerintük a dokumentum nem ad választ a digitális kor kihívásaira. Problémásnak tartják az egyoldalú ideológiai normakövetést elõíró, „nemzetvédõ” elvárásokat.

Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke sem fogta vissza magát. A Klubrádiónak elmondta, hogy „nemcsak azért katasztrofális az új NAT, mert ideológiailag problémás szerzõk vannak benne, hanem azért is, mert olyan mennyiséget ír elõ, amellyel elidegeníti a gyerekeket az olvasástól, sõt, még a nemzeti hagyománytól is”. Arató a NAT alapján elõírt irodalomtanítást a libatöméshez hasonlította. Rámutatott: a NAT „a kötelezõen és alternatíva nélkül megadott szerzõk és mûvek számával mindenfajta gondolkodásra nevelést, az olvasás megszerettetését, kompetenciafejlesztést, szövegértés-fejlesztést lehetetlenné tesz”. Érzékeltetve, mennyire képtelen ez a helyzet, elmondta: e NAT anyagmennyisége úgy sajátítható el, hogy a tanár ötödikben bemegy az osztályba, elkezd beszélni, a 12.-ben abbahagyja, és kijön. A 7-8. osztályban ugyanis 126 szerzõvel és 400-500 mûvel kellene foglalkozni. Ez képtelenség.

Forrás: 168 Óra
Ifj. Lomnici: Külső támadás okozta a forint gyengülését
A feltárt jelek azt mutatják, hogy külső támadás okozta a forint gyengülését - jelentette ki ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakér...
Uniós pénzekből finanszírozza a kieső bérek egy részét a kormány, 26 milliárd Ft-ot kap a kormány Brüsszeltől
Bár a fideszes politikusok úton-útfélen hangoztatják, hogy az Európai Uniótól semmi segítség nem érkezik, a 444.hu által megszerzett korm...
Parragh László: Annyi ember ment tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke volt vendég az ATV Egyenes beszéd című műsorában – az országmentő csom...
Parlament: 700 milliárd már a Budapest-Belgrád vasút, de megéri
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes múlt héten nyújtott be egy törvénymódosítást, ami tíz évre titkosítaná Magyarország történetén...
Bod Péter Ákos: a kormány újra akarja indítani, amire már nem lesz szükség és nem ott segít, ahol kellene
Bod Péter Ákost, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorát, az MNB egykori elnökét (1991-1994) kérdeztük a járvány nyomán bontakozó ga...
Szijjártó: A migráció miatt adományoztunk 100 ezer maszkot Észak-Macedóniának (videó)
Miután Orbán Viktor az Országgyűlés előtt jelentette ki, hogy nincs az országban annyi szájmaszk, hogy mindenkinek jusson, és még ő is saj...
Bayer Zsolték ugyanazzal a trükkel két önkormányzati lakást szereztek
Száz méterre attól, amelyik tavaly lepleződött le, Bayer Zsolt fia lakik egy másik, 46 négyzetméteres önkormányzati lakásban. Havonta mind...
Orbán felavatta, majd bezárták, majd eladták, most megvenné az állam
Az izraeli gyökerű multitól egy multivá válni akaró indiai céghez került gödöllői infúziógyár felkeltette a magyar kormány érdeklődé...
A jóval kisebb népességű Szlovéniában is több koronavírus-tesztet végeztek, mint nálunk
Az emelkedő betegszám több tesztet indokolna, de nálunk nem ez történik. A cseheknél négyszer annyi teszt volt, mint Magyarországon. Magyaro...
DK: Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk
"Amit a tegnap miniszterelnöki bejelentésből sejtettünk, az mára sajnos biztossá vált. A kormány láthatóan még mindig nem érti, vagy nem a...
Fidesz: Az ellenzék javaslatai hiteltelenek
Az ellenzék javaslatai hiteltelenek - közölte a Fidesz az ellenzéki pártok nyilatkozataira reagálva szombaton az MTI-vel. Azt írták: az ellen...
Sorra tűnnek el a kórházakból fertőtlenítők és szájmaszkok, több eljárás is megindult
Több büntetőeljárás is folyamatban van ilyen ügyek miatt. Feljelentést tett több kórházvezető amiatt, hogy egészségügyi készletek tűn...
A magyar kormány 200 ezer maszkot küldött Szerbiának, és 100 ezret Horvátországnak
A magyar kormány 200 ezer maszkot küldött Szerbiának, és 100 ezret Horvátországnak a koronavírus elleni harcban. Hétfőn jelentette be Jadr...
HírTV: Soros támadása állhat a forintgyengülés hátterében
Soros György támadása állhat a forintgyengülés hátterében - hangzott el a HírTV Híradójában kedden. A műsorvezető hozzátette: "az...
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
Süli János miniszter szombat délelőtt Bolgár György legendás, betelefonálós műsorformátumát imitálva készített tartalmat saját Faceboo...
Sneider: A kormány inkább a Facebookhoz és nem az idén 85 milliárd Ft-os költségvetésből gazdálkodó közmédiához fordul
A fő cél a hatékonyság - üzente államtitkárja útján a propagandaminiszter. Lesújtó kormányzati értékelés ez az adó-tízmilliárdokból...
Orbán szerint nem segít az EU, bár a vidéki kórházak bonctermeit mégis uniós pénzből korszerűsítik
Uniós pénzből kapnak halottszállító járműveket, laboratóriumi és bonctermi eszközöket a vidéki kórházak, számol be az Átlátszó. Az...
A kormány gazdaságvédelmi alapjának harmada kopizás és nincs meg a fedezete
Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazda...
Orbán: Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat (csak éppen 4 év alatt, részletekben)
Orbán Viktor bejelentése szerint az idősek anyagi védelmének érdekében a kormány visszavezetné a 13. havi nyugdíjat, több részletben. Enne...
Sorra vesztik el munkájukat az Ausztriában dolgozó magyarok
Egyetlen hónap alatt 170 ezren veszítették el a munkájukat Ausztriában – írja a statisztikák alapján a G7. A portál arra is felhívja a fi...
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese átvette kinevezési okmányát Áder jános köztársasági elnöktől a Sán...
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban t...
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
A kormány célja, hogy megtartsa a munkahelyeket a koronavírus-járványban, és azok helyett, amelyek megszűntek, újakat teremtsen - mondta Szent...
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
Az Országgyűlés 13 órakor kezdte meg munkáját, ami a Miniszterelnökséget vezető miniszter napirend előtti felszólalásával indult. Gulyás...
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
A magyar társadalom nagyon rossz mentális állapotban találkozik a jelenlegi kihívásokkal. Hiába hirdet a miniszterelnök összefogást, ez épp...
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
Vasárnap este írtunk az M1 Világ című műsoráról, amiben Bende Balázs észak-koreai tévébemondókat idéző módon, egy kommentelő stílus...
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
A bírói függetlenség nem a 3000 bíróért van, hanem azért a 10 millió emberért, akinek nem mindegy, hogy ki ül ott. Ezt egy járásbírós...
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
A megkérdezettek 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel - olvasható a kormányközeli Nézőpont ...
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
Orbán Viktor szombaton látogatást tett a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, ahol a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szüksé...
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
Elmenekült a hivatalos válaszadás elől Müller Cecília országos tisztifőorvos – ezt állította Ujhelyi István a közösségi oldalán tarto...
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
Nem spórolt a jelzőkkel Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki legutóbbi Facebook-posztjában Orbán Viktort osztotta ki. „Orbán a bosszú embere. A k...
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
Gulyás Gergely szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szük...
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
Az MSZP a kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkít...
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének opti...
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
A teljes gépjárműadó elvonása és a parkolás ingyenessé tétele sok település költségvetését lenullázza. Sorra hozza az önkormányzato...
Különadókat vezet be a kormány
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón ismertette, hogy milyen pénzügyi tartalékok állnak rendelkezésr...
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban azt mondta, hogy a futball olyan, mint a gulyásleves. Teszünk bele, nem akarunk kivenni belőle, és a végé...
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
A jegyzők helyett a kormányhivatalok dönthetnének mostantól arról, hol nyílhasson nagyobb területű kereskedelmi ingatlan Budapesten. Csavaro...
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a horvát kormány a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyo...
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
Az orvos szerint csak rajtunk múlik, hogy elkerüljük-e a nagy problémát, de ehhez mindenkinek komolyan kell vennie az otthonmaradást. Az orvos ...
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
Bárcsak legalább a saját szavait megfogadná Orbán Viktor - reagált Tordai Bence, miután a miniszterelnök a Néppárt főtitkárának azt írta...
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
Az anyósa már az ő miniszteri kinevezése előtt a a Kúria főtitkára lett, ”ami a bírói hivatás egyik csúcsa”. Ha az OBH elnökhelyettes...
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nag...
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
Miközben az országban mindenhol készlethiányra panaszkodnak, a gyógyszertárakban és a boltokban szinte már sehol sem kapni, és még a házior...
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató...
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
Már 623 fertőzött van Magyarországon, és az elmúlt napon 5 idős beteget veszítettünk el, sokféle betegségben szenvedtek - mondta el Müller...
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
Galambos Lajos – avagy Lagzi Lajcsi – nyílt levélben ajánlotta fel 18 szobás mocsai vendégházát a koronavírus-járvány elhárítására k...
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
Orbán Viktor pénteken levelet írt Antonio López-Istúriznak, az Európai Néppárt főtitkárának. A magyar miniszterelnök a Néppárt határoz...
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
A kormány április 10-én dönthet a kijárási korlátozás jövőjéről – ha szükséges, meg is hosszabbíthatják. Orbán felkészült a katon...
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre kórházban, az érsebészeti osztály nem ügyel – derül ki a lapunk bir...
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
Úgy tűnik, végre megvalósul Gazdagréten a tanuszoda, amit elsősorban a közeli általános iskolák diákjai használhatnak majd. Csak a harmadi...
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
Kis híján kétmilliárd forint állami támogatást nyert két balatoni kikötő fejlesztésére a részben Tiborcz István és Mészáros Lőrinc t...
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
A magyar kormány nem kapott korlátlan hatalmat a koronavírus elleni védekezésről szóló friss törvény nyomán, soha nem is vágyott ilyesmire...
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
A forintárfolyam összeomlásának valós gazdasági magyarázata nincs, annak politikai okai vannak - írja blogján Zsiday Viktor befektetési elem...
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
Orbán Viktor focialapítványa, a felcsúti futballakadémiát működtető, illetve az NB I.-es Puskás FC Kft.-t tulajdonló Felcsúti Utánpótlá...
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
- Rég beszéltünk, mi volt ma? - Hát, a hétfőn megszavazott felhatalmazási törvény miatt az elmúlt 24 órában is azzal volt tele a világsa...
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
Jól jelzi, hogy milyen komoly nemzetközi hullámokat sikerült keltenie a Fidesznek a felhatalmazási törvény elfogadásával, hogy még az Egyes...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
Megvan a 13 aláírás, Donald Tusk napirendre tűzheti a Fidesz kizárását az Európai Néppártból - a “felhatalmazási törvény” verte ki a...
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
Nem bánik kesztyűs kézzel a Trouw a populista politikusokkal. Sok kritika érte a magyar kormányt, amiért a koronavírus-járványra hivatkozva ...
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. március 21-én hivatalos levelet küldött a halottvizsgálatot végző ...
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
A nemzetközileg elismert brit üzleti lap szerkesztőségi állásfoglalásban ítélte el a felhatalmazási törvényt. Az EU-n és az Európai Nép...
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
A Semjén Zsolt által benyújtott közigazgatási tárgyú salátatörvény túl azon, hogy elvenné a polgármesterek jogát a veszélyhelyzetben, e...
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem ...
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az ...
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
Magyar kormánytagtól szokatlanul hosszú, több mint 15 perces tévéinterjút adott egy független nemzetközi csatornának Varga Judit igazságüg...
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mára virradó éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetének végén található egy paragrafus, amely...
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
Közös nyilatkozatot tett közzé Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, H...
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden este megjelent törvényjavaslata megerősítené az egyház szerepét a szociális és gyerekvédelmi ...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
A dán Konzervatív Néppárt EP-képviselőjének tudomása van arról, hogy több más tagpárt is hasonló lépést fontolgat, miután a magyar par...
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
A néppárti elnök, Donald Tusk alig burkoltan a koronavírushoz hasonlította Orbán Viktort, Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyński lengyel politik...
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
Budapest főpolgármestere el sem tudja képzelni, „hogyan lenne képes felelősen mérlegelni például egy kerületi szociális helyzet kezelésé...
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
A háztartások pénzügyi követelései 6233 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal nőttek az elmúlt évben, 60 905 milliárd forintos összegük ...
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
A szerződésekben foglaltak ugyanis veszélyezteti Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes...
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált a kormány részéről Soros György alapítványá...
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter. Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a...
Ifj. Lomnici: Külső támadás okozta a forint gyengülését
  
Uniós pénzekből finanszírozza a kieső bérek egy részét a kormány, 26 milliárd Ft-ot kap a kormány Brüsszeltől
  
Parragh László: Annyi ember ment tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni
  
Parlament: 700 milliárd már a Budapest-Belgrád vasút, de megéri
  
Bod Péter Ákos: a kormány újra akarja indítani, amire már nem lesz szükség és nem ott segít, ahol kellene
  
Szijjártó: A migráció miatt adományoztunk 100 ezer maszkot Észak-Macedóniának (videó)
  
Bayer Zsolték ugyanazzal a trükkel két önkormányzati lakást szereztek
  
Orbán felavatta, majd bezárták, majd eladták, most megvenné az állam
  
A jóval kisebb népességű Szlovéniában is több koronavírus-tesztet végeztek, mint nálunk
  
DK: Ha valóban ez az Orbán-kormány válságkezelő csomagja, akkor óriási bajban vagyunk
  
Fidesz: Az ellenzék javaslatai hiteltelenek
  
Sorra tűnnek el a kórházakból fertőtlenítők és szájmaszkok, több eljárás is megindult
  
A magyar kormány 200 ezer maszkot küldött Szerbiának, és 100 ezret Horvátországnak
  
HírTV: Soros támadása állhat a forintgyengülés hátterében
  
Hála isten, büszke vagyok a kormányunkra, meg rátok, miniszter uram - a telefonbeszélgetés amit hallanod kell
  
Sneider: A kormány inkább a Facebookhoz és nem az idén 85 milliárd Ft-os költségvetésből gazdálkodó közmédiához fordul
  
Orbán szerint nem segít az EU, bár a vidéki kórházak bonctermeit mégis uniós pénzből korszerűsítik
  
A kormány gazdaságvédelmi alapjának harmada kopizás és nincs meg a fedezete
  
Orbán: Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat (csak éppen 4 év alatt, részletekben)
  
Sorra vesztik el munkájukat az Ausztriában dolgozó magyarok
  
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
  
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
  
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
  
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
  
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
  
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
  
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
  
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
  
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
  
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
  
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
  
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
  
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
  
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
  
Különadókat vezet be a kormány
  
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
  
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
  
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
  
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
  
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
  
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
  
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
  
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
  
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
  
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
  
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
  
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
  
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
  
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
  
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
  
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
  
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
  
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
  
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
  
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
  
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
  
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
  
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
  
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
  
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
  
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
  
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
  
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
  
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
  
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
  
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
  
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
  
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
  
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
  
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
  
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
  
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
  
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
  
THE TIMES IMPRESSZUM