THE TIMES
Egy budapesti apa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát, a határérték hatszorosát mérték!
Egy budapesti édesapa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenes programjában. A csapnyitáskor 64 mik­ro­gramm/liter értéket mértek, ami a megengedett határérték több mint hatszorosa. Az édesapa szerette volna kideríteni, hogy mi a teendõ ilyen esetben, azonban a hivatalos szervek még nem tudnak megoldást nyújtani a problémára.

Az édesapa Budapest belvárosában, egy V. kerületi társasházban él a családjával. Sosem gondolta volna, hogy valaha félteni fogja a négyéves ikerfiait attól, hogy csapvizet igyanak. Az, hogy a vízvezetékek ólomból vannak, fél évvel ezelõtt derült ki számára: a felsõ szomszédjánál szerelték azokat, és a szomszéd bevizsgáltatta a csapvizet, az eredményekbõl pedig kiderült, hogy vizük erõsen szennyezett a toxikus nehézfémmel.

Ez azért baj, mert az ivóvízbe kerülõ ólomnak káros egészségügyi hatásai vannak. A magas ólomtartalom elsõsorban a várandósok és a három év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészségügyi problémákat, fõként a magzatok és a kisgyermekek szellemi fejlõdésére jelenthet veszélyt.

A férfi, miután tudomást szerzett arról, hogy ólomcsövek futnak a lakásában, jelentkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (az ÁNTSZ utódja) programjába, ahol ingyenesen bevizsgáltathatta a csapvizük ólomtartalmát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „nyitott laboratórium” programját az Európai Unió pénzeli. Az ólomtartalom vizsgálatára 500 millió forint áll rendelkezésre, 2018 óta az NNK évente 1000 mintát tud bevizsgálni, a program 2020. március végéig tart. Tavaly májusig a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2700 csapvízmintát vizsgált meg programban, és ezek egyötödénél állapítottak meg határérték feletti ólomtartalmat. Készült egy térkép is, ami az épületek kora alapján a csapvíz ólomtartalmának kockázatát mutatja. Az édesapa is leadta a csapvízmintát az NNK-nál, három hónap múlva pedig megérkezett az eredmény, ami igencsak ledöbbentette.

A csapnyitáskor 64 mikrogramm/liter értéket mértek, egy perc folyatás után pedig 21 mikrogramm/litert. A csapnyitáskor mért eredmény több mint hatszorosa a megengedett 10 mikrogramm/liter határértéknek.

A gyerekek sokkal érzékenyebbek az ivóvízben elõforduló ólomra, ezért az apa megvizsgáltatta a fiai vérét is. Az ANTSZ ingyenes mérést biztosít, de ez végül mégis egy költségtérítéses magánlaborban fejezõdött be, mert az ANTSZ laborgépe beláthatatlan ideig üzemképtelenné vált.

A vizsgálat a gyerekek vérében 3 mikrogramm/deciliteres ólomszintet mutatott ki. A szülõk azt nem tudták, hogy ez az eredmény magasnak számít-e. A toxikológián dolgozó gyermekorvos arról tájékoztatta õket, hogy a víz ólomtartalmát csak nemrég kezdték vizsgálni itthon, így az egészségre gyakorolt hatásáról majd csak 5-10 év múlva tudnak beszámolni. A szakirodalom 5 mikrogramm/deciliter megengedhetõ értékhatárt nevez meg, amit más toxikológus orvos is megerõsített, és tájékoztatta a szülõket, hogy a gyerekek vérében lévõ körülbelül 3mikrogramm/deciliter érték miatt nem kell aggódni és nincs egyéb teendõ.

Közben az édesapa az ismerõseinek is javasolta, hogy vizsgáltassák be a csapvizüket, és volt, akinél a határérték kilencszeresét mérték. “Most, hogy megvan az eredmény, mindenki csodálkozik, és keresi, hogy mit lehet tenni?” – mondta az apa az Átlátszónak. Az NNK csupán arról tájékoztatta, hogy a víz nem iható, ezért ne fogyasszák, és ne használják fõzéshez sem. A palackos vízen kívül más alternatívával azonban nem tudtak szolgálni, hiszen a vízszûrõk hatékonyságát még vizsgálják, addig pedig nem nyilatkozhatnak ezekrõl az opciókról, amíg nem rendelkeznek pontos eredményekkel.

“Korábban el sem tudtam volna képzelni, de jelenleg PET palackos vizet iszunk, és abból is fõzünk. Nagy segítség lenne a lakosságot minél hamarabb tájékoztatni arról, hogy a lehetséges háztartási szûrõberendezések mûködnek, vagy sem.” – véli az édesapa.
“A függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni”

Az apa szerette volna megtudni, hogy az óvodában szintén ólommal szennyezett-e a csapvíz, amit a gyerekei isznak. A belvárosi intézmény egy régi bérházban található. Az állami óvodában dolgozók tudomása szerint az elmúlt 30 évben biztosan nem volt ilyen mérés, és a szülõk sem jogosultak megvizsgáltatni a vizet – miközben a nemzetközi ajánlások egyértelmûen megfogalmazzák, hogy gyerekek által látogatott intézményekben nincs elfogadható határérték. Az elmúlt néhány hétben már palackos vizet visznek a gyerekei az óvodába, egészen addig, amíg nem derül ki, hogy pontosan milyen minõségû ott a csapvíz.

Az óvodavezetõ azt javasolta az édesapának, hogy írjon egy levelet az önkormányzatnak.

“Nekem úgy tûnik, hogy ebben fontos a civilek közbenjárása, mert a függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni. Remélem, hogy a gyerekeimnek nincs komolyabb egészségkárosodása az ólomtól, szerencsére nincsenek érzékelhetõ tüneteik. Objektív adatok lennének megnyugtatók, és hiányolom, hogy nincs korrekt tájékoztatás a veszélyrõl és a lehetséges megoldásokról sem. Mindenki a homokba dugja a fejét, mondván, hogy évtizedek óta ezt a vizet isszuk. Nekem hónapokba telt a többszörösen szennyezett laboreredmények átvételétõl, mire kiderítettem, hogy milyen lehetõségeink vannak. Nehezen és körülményesen jutottunk sokszor egymásnak ellentmondó információkhoz. A mai napig nem egyértelmû, hogy mekkora problémával állunk szemben.” – mondta az édesapa
lapunknak.

A szakemberek már több mint egy évtizede tisztában vannak azzal a problémával, hogy a régi épületek vízvezetékeibõl ólomszennyezés juthat az ivóvízbe, mely jelentõs egészségügyi kockázatot jelent” – mondja Azari Katalin vegyészmérnök.

A vízmû szakemberei is tudták, hiszen 15 évvel ezelõtt elkezdték kicserélni például a fõvárosban az ólomból készült gerinc- és bekötõvezetékeket. Az ólomszennyezés esetében a vízszolgáltatók felelõssége azonban csak a vízóráig tart, az épületen belüli vízhálózat cseréje már a tulajdonosok feladata. A hivatalos statisztikákban megjelenõ kiváló vízminõség az ólom szempontjából azért nem mérvadó, mert az ólom beoldódása számtalan paraméter függvénye, így az akár egy épületen belül is változhat lakásról-lakásra. Többek között ezért indult az NNK-nál az ólomszennyezés kockázatának felmérésére ingyenes lakossági vizsgálat.

A probléma ennek a térítésmentes monitorozásnak köszönhetõen került a lakosság látókörébe, miután az NNK 2017-ben európai uniós támogatást nyert rá: félmilliárd forintból az ingyenes lakossági vizsgálatokon kívüli megoldási lehetõségeket is vizsgálnak.

“Azonban még mindig vannak szülõk és várandós nõk, akik olyan helyen laknak, ahol ólomszennyezett a víz, és nem tudnak a problémáról. Miközben a hatóság 2017-ben félmilliárd forintot kapott többek között azért, hogy a veszélyeztetettek valós segítséget is kapjanak, több mint két év után a védõnõk még mindig nem hívják fel a várandósok figyelmét a problémára. Még mindig vannak olyan csecsemõk, akiket ólomszennyezett vízbõl készült tápszerrel etetnek” – mondja Azari Katalin.

Az ólommal szennyezett csapvíz nem csak budapesti probléma, Szegeden mértek 700 mikrogramm/literes értéket is. Az Alföldön pl. a lágy víz miatt nem alakul ki vízkõ, amely gátolná a beoldódást, és a víz alacsonyabb pH-ja is az ólomszennyezést növelõ tényezõ.

Végleges megoldást az ólomból készült csövek és szerelvények teljes körû cseréje jelentene, ami viszont hatalmas kiadás például egy társasház esetében. Addig is biztonságos megoldást jelent a tanúsított, ólom eltávolítására bevizsgált víztisztító kisberendezések használata. Az ólom eltávolítása többféle vízkezelési technológiával is lehetséges, az egyes lehetõségek elõnyeinek és hátrányainak mérlegelése szakmai kompetenciát igényel. Így nem ajánlható univerzálisan egy-egy kisberendezés anélkül, hogy annak biztonságos alkalmazási feltételeirõl az NNK ne gyõzõdne meg.

Az EU által támogatott program keretében az NNK éppen ezért víztisztítókat is vizsgál(t), melynek eredménye lesz azon készülékek listája, amik alkalmasak lehetnek (tanúsítottak) ólom eltávolításra. A programnak ez a része hónapokat csúszik az eredeti tervhez képest. Van már NNK vizsgálati eredménnyel is rendelkezõ víztisztító, de azt az NNK még nem ajánlja – valamikor nyár végére ígérik az összefoglaló jegyzõkönyveket.

Az érintett szülõk több mint két évvel a program kezdete óta még mindig csak a problémával szembesülhetnek, nem pedig a lehetséges, biztonságos megoldással. A kérdéseinket elküldtük az NNK-nak, de nem reagáltak megkeresésünkre.

A Magyar Víziközmû Szövetségnél (MaVíz) is rákérdeztünk, hogy állnak országosan az ólomtartalmú bekötõvezetékek cseréjével. A szövetség tájékoztatása szerint az országban közel 93.700 km hosszúságú vezetékhálózat található, melybõl a bekötõvezetékek hossza körülbelül 24.000 km. A bekötõvezetékekbõl az ólom anyagú csõvezeték hossza körülbelül 100 km, ami a hálózatnak csupán 0,4%-a. A MaVíz azt is hozzátette, hogy az 1970-es évek elõtt épített társasházak belsõ hálózatában van jelen nagy számban az ólomvezeték. Ez a közszolgáltatáson kívül esik, ugyanis a belsõ hálózat cseréje a tulajdonosok felelõssége és feladata.

A Fõvárosi Vízmûvek válaszából kiderül, hogy az ólomból készült bekötõvezetékek szisztematikus felszámolása keretében a társaság 1997-2018 között megközelítõleg 30 ezer ólombekötést váltott ki új, korszerû csövekkel, és 3,5 milliárd forintot meghaladó ráfordítással.

“Ennek köszönhetõen a jelenleg üzemeltetett 233 000 bekötõvezetékbõl nyilvántartásunk szerint ma már csak 3 300 darabra tehetõ a részben vagy egészben ólomanyagú vezetékek száma, ami a bekötések 1,4%-a.” – írta a társaság.

Tájékoztatásuk szerint teljes egészében felszámolták azokat a fõvárosi gyermekintézményeket ellátó közcsõhálózaton található bekötéseket, amelyek nyilvántartásuk szerint ólmot tartalmaztak.

Jelenleg a még meglévõ ólom bekötõvezetékek cseréjét csak saját beruházási forrásból tudják fokozatosan megvalósítani. “Várjuk a Budapest területére kiterjedõ KEOP pályázatunk megvalósulását, amelynek része az ólomcsere-program is, 1,5 milliárd Ft értékben. Ezt a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzat használhatja fel a programban ólombekötések cseréjére.”

A Fõvárosi Vízmûvek tehát még mindig arra az uniós forrásra vár, ami a budapesti ivóvízhálózat rendszerének hálózati fejlesztését finanszírozza, melynek része az ólom bekötõvezetékek cseréje is. A teljes projekt támogatási összege eredetileg 27,7 milliárd forint volt, amit idõközben megvágtak 13,73 milliárd forintra. A statisztikák szerint a támogatás valóban nem került még kifizetésre, a projekt megvalósítását a tervek szerint 2020 végéig kell befejezniük.

Zsilák Szilvia

Forrás: Átlátszó
Ezt olvassák mások:
A világon a magyarok aggódnak a legjobban az egészségügy miatt!
Az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató felmérésébõl kiderült, nagyon pesszimistán kezdte ...
Orbán: Visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat (csak éppen 4 év alatt, részletekben)
Sorra vesztik el munkájukat az Ausztriában dolgozó magyarok
Egy budapesti apa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát, a határérték hatszorosát mérték!
Egy budapesti édesapa bevizsgáltatta a csapvizük ólomtartalmát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenes programjában. A csapnyitáskor 64 mik­ro­gramm/liter értéket mértek, ami a megengedett határérték több mint hatszorosa. Az édesapa szerette volna kideríteni, hogy mi a teendõ ilyen esetben, azonban a hivatalos szervek még nem tudnak megoldást nyújtani a problémára.

Az édesapa Budapest belvárosában, egy V. kerületi társasházban él a családjával. Sosem gondolta volna, hogy valaha félteni fogja a négyéves ikerfiait attól, hogy csapvizet igyanak. Az, hogy a vízvezetékek ólomból vannak, fél évvel ezelõtt derült ki számára: a felsõ szomszédjánál szerelték azokat, és a szomszéd bevizsgáltatta a csapvizet, az eredményekbõl pedig kiderült, hogy vizük erõsen szennyezett a toxikus nehézfémmel.

Ez azért baj, mert az ivóvízbe kerülõ ólomnak káros egészségügyi hatásai vannak. A magas ólomtartalom elsõsorban a várandósok és a három év alatti kisgyermekek esetén okozhat egészségügyi problémákat, fõként a magzatok és a kisgyermekek szellemi fejlõdésére jelenthet veszélyt.

A férfi, miután tudomást szerzett arról, hogy ólomcsövek futnak a lakásában, jelentkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (az ÁNTSZ utódja) programjába, ahol ingyenesen bevizsgáltathatta a csapvizük ólomtartalmát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) „nyitott laboratórium” programját az Európai Unió pénzeli. Az ólomtartalom vizsgálatára 500 millió forint áll rendelkezésre, 2018 óta az NNK évente 1000 mintát tud bevizsgálni, a program 2020. március végéig tart. Tavaly májusig a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2700 csapvízmintát vizsgált meg programban, és ezek egyötödénél állapítottak meg határérték feletti ólomtartalmat. Készült egy térkép is, ami az épületek kora alapján a csapvíz ólomtartalmának kockázatát mutatja. Az édesapa is leadta a csapvízmintát az NNK-nál, három hónap múlva pedig megérkezett az eredmény, ami igencsak ledöbbentette.

A csapnyitáskor 64 mikrogramm/liter értéket mértek, egy perc folyatás után pedig 21 mikrogramm/litert. A csapnyitáskor mért eredmény több mint hatszorosa a megengedett 10 mikrogramm/liter határértéknek.

A gyerekek sokkal érzékenyebbek az ivóvízben elõforduló ólomra, ezért az apa megvizsgáltatta a fiai vérét is. Az ANTSZ ingyenes mérést biztosít, de ez végül mégis egy költségtérítéses magánlaborban fejezõdött be, mert az ANTSZ laborgépe beláthatatlan ideig üzemképtelenné vált.

A vizsgálat a gyerekek vérében 3 mikrogramm/deciliteres ólomszintet mutatott ki. A szülõk azt nem tudták, hogy ez az eredmény magasnak számít-e. A toxikológián dolgozó gyermekorvos arról tájékoztatta õket, hogy a víz ólomtartalmát csak nemrég kezdték vizsgálni itthon, így az egészségre gyakorolt hatásáról majd csak 5-10 év múlva tudnak beszámolni. A szakirodalom 5 mikrogramm/deciliter megengedhetõ értékhatárt nevez meg, amit más toxikológus orvos is megerõsített, és tájékoztatta a szülõket, hogy a gyerekek vérében lévõ körülbelül 3mikrogramm/deciliter érték miatt nem kell aggódni és nincs egyéb teendõ.

Közben az édesapa az ismerõseinek is javasolta, hogy vizsgáltassák be a csapvizüket, és volt, akinél a határérték kilencszeresét mérték. “Most, hogy megvan az eredmény, mindenki csodálkozik, és keresi, hogy mit lehet tenni?” – mondta az apa az Átlátszónak. Az NNK csupán arról tájékoztatta, hogy a víz nem iható, ezért ne fogyasszák, és ne használják fõzéshez sem. A palackos vízen kívül más alternatívával azonban nem tudtak szolgálni, hiszen a vízszûrõk hatékonyságát még vizsgálják, addig pedig nem nyilatkozhatnak ezekrõl az opciókról, amíg nem rendelkeznek pontos eredményekkel.

“Korábban el sem tudtam volna képzelni, de jelenleg PET palackos vizet iszunk, és abból is fõzünk. Nagy segítség lenne a lakosságot minél hamarabb tájékoztatni arról, hogy a lehetséges háztartási szûrõberendezések mûködnek, vagy sem.” – véli az édesapa.
“A függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni”

Az apa szerette volna megtudni, hogy az óvodában szintén ólommal szennyezett-e a csapvíz, amit a gyerekei isznak. A belvárosi intézmény egy régi bérházban található. Az állami óvodában dolgozók tudomása szerint az elmúlt 30 évben biztosan nem volt ilyen mérés, és a szülõk sem jogosultak megvizsgáltatni a vizet – miközben a nemzetközi ajánlások egyértelmûen megfogalmazzák, hogy gyerekek által látogatott intézményekben nincs elfogadható határérték. Az elmúlt néhány hétben már palackos vizet visznek a gyerekei az óvodába, egészen addig, amíg nem derül ki, hogy pontosan milyen minõségû ott a csapvíz.

Az óvodavezetõ azt javasolta az édesapának, hogy írjon egy levelet az önkormányzatnak.

“Nekem úgy tûnik, hogy ebben fontos a civilek közbenjárása, mert a függõségi viszonyban mûködõ óvodák nem mernek lépni. Remélem, hogy a gyerekeimnek nincs komolyabb egészségkárosodása az ólomtól, szerencsére nincsenek érzékelhetõ tüneteik. Objektív adatok lennének megnyugtatók, és hiányolom, hogy nincs korrekt tájékoztatás a veszélyrõl és a lehetséges megoldásokról sem. Mindenki a homokba dugja a fejét, mondván, hogy évtizedek óta ezt a vizet isszuk. Nekem hónapokba telt a többszörösen szennyezett laboreredmények átvételétõl, mire kiderítettem, hogy milyen lehetõségeink vannak. Nehezen és körülményesen jutottunk sokszor egymásnak ellentmondó információkhoz. A mai napig nem egyértelmû, hogy mekkora problémával állunk szemben.” – mondta az édesapa
lapunknak.

A szakemberek már több mint egy évtizede tisztában vannak azzal a problémával, hogy a régi épületek vízvezetékeibõl ólomszennyezés juthat az ivóvízbe, mely jelentõs egészségügyi kockázatot jelent” – mondja Azari Katalin vegyészmérnök.

A vízmû szakemberei is tudták, hiszen 15 évvel ezelõtt elkezdték kicserélni például a fõvárosban az ólomból készült gerinc- és bekötõvezetékeket. Az ólomszennyezés esetében a vízszolgáltatók felelõssége azonban csak a vízóráig tart, az épületen belüli vízhálózat cseréje már a tulajdonosok feladata. A hivatalos statisztikákban megjelenõ kiváló vízminõség az ólom szempontjából azért nem mérvadó, mert az ólom beoldódása számtalan paraméter függvénye, így az akár egy épületen belül is változhat lakásról-lakásra. Többek között ezért indult az NNK-nál az ólomszennyezés kockázatának felmérésére ingyenes lakossági vizsgálat.

A probléma ennek a térítésmentes monitorozásnak köszönhetõen került a lakosság látókörébe, miután az NNK 2017-ben európai uniós támogatást nyert rá: félmilliárd forintból az ingyenes lakossági vizsgálatokon kívüli megoldási lehetõségeket is vizsgálnak.

“Azonban még mindig vannak szülõk és várandós nõk, akik olyan helyen laknak, ahol ólomszennyezett a víz, és nem tudnak a problémáról. Miközben a hatóság 2017-ben félmilliárd forintot kapott többek között azért, hogy a veszélyeztetettek valós segítséget is kapjanak, több mint két év után a védõnõk még mindig nem hívják fel a várandósok figyelmét a problémára. Még mindig vannak olyan csecsemõk, akiket ólomszennyezett vízbõl készült tápszerrel etetnek” – mondja Azari Katalin.

Az ólommal szennyezett csapvíz nem csak budapesti probléma, Szegeden mértek 700 mikrogramm/literes értéket is. Az Alföldön pl. a lágy víz miatt nem alakul ki vízkõ, amely gátolná a beoldódást, és a víz alacsonyabb pH-ja is az ólomszennyezést növelõ tényezõ.

Végleges megoldást az ólomból készült csövek és szerelvények teljes körû cseréje jelentene, ami viszont hatalmas kiadás például egy társasház esetében. Addig is biztonságos megoldást jelent a tanúsított, ólom eltávolítására bevizsgált víztisztító kisberendezések használata. Az ólom eltávolítása többféle vízkezelési technológiával is lehetséges, az egyes lehetõségek elõnyeinek és hátrányainak mérlegelése szakmai kompetenciát igényel. Így nem ajánlható univerzálisan egy-egy kisberendezés anélkül, hogy annak biztonságos alkalmazási feltételeirõl az NNK ne gyõzõdne meg.

Az EU által támogatott program keretében az NNK éppen ezért víztisztítókat is vizsgál(t), melynek eredménye lesz azon készülékek listája, amik alkalmasak lehetnek (tanúsítottak) ólom eltávolításra. A programnak ez a része hónapokat csúszik az eredeti tervhez képest. Van már NNK vizsgálati eredménnyel is rendelkezõ víztisztító, de azt az NNK még nem ajánlja – valamikor nyár végére ígérik az összefoglaló jegyzõkönyveket.

Az érintett szülõk több mint két évvel a program kezdete óta még mindig csak a problémával szembesülhetnek, nem pedig a lehetséges, biztonságos megoldással. A kérdéseinket elküldtük az NNK-nak, de nem reagáltak megkeresésünkre.

A Magyar Víziközmû Szövetségnél (MaVíz) is rákérdeztünk, hogy állnak országosan az ólomtartalmú bekötõvezetékek cseréjével. A szövetség tájékoztatása szerint az országban közel 93.700 km hosszúságú vezetékhálózat található, melybõl a bekötõvezetékek hossza körülbelül 24.000 km. A bekötõvezetékekbõl az ólom anyagú csõvezeték hossza körülbelül 100 km, ami a hálózatnak csupán 0,4%-a. A MaVíz azt is hozzátette, hogy az 1970-es évek elõtt épített társasházak belsõ hálózatában van jelen nagy számban az ólomvezeték. Ez a közszolgáltatáson kívül esik, ugyanis a belsõ hálózat cseréje a tulajdonosok felelõssége és feladata.

A Fõvárosi Vízmûvek válaszából kiderül, hogy az ólomból készült bekötõvezetékek szisztematikus felszámolása keretében a társaság 1997-2018 között megközelítõleg 30 ezer ólombekötést váltott ki új, korszerû csövekkel, és 3,5 milliárd forintot meghaladó ráfordítással.

“Ennek köszönhetõen a jelenleg üzemeltetett 233 000 bekötõvezetékbõl nyilvántartásunk szerint ma már csak 3 300 darabra tehetõ a részben vagy egészben ólomanyagú vezetékek száma, ami a bekötések 1,4%-a.” – írta a társaság.

Tájékoztatásuk szerint teljes egészében felszámolták azokat a fõvárosi gyermekintézményeket ellátó közcsõhálózaton található bekötéseket, amelyek nyilvántartásuk szerint ólmot tartalmaztak.

Jelenleg a még meglévõ ólom bekötõvezetékek cseréjét csak saját beruházási forrásból tudják fokozatosan megvalósítani. “Várjuk a Budapest területére kiterjedõ KEOP pályázatunk megvalósulását, amelynek része az ólomcsere-program is, 1,5 milliárd Ft értékben. Ezt a tulajdonos Fõvárosi Önkormányzat használhatja fel a programban ólombekötések cseréjére.”

A Fõvárosi Vízmûvek tehát még mindig arra az uniós forrásra vár, ami a budapesti ivóvízhálózat rendszerének hálózati fejlesztését finanszírozza, melynek része az ólom bekötõvezetékek cseréje is. A teljes projekt támogatási összege eredetileg 27,7 milliárd forint volt, amit idõközben megvágtak 13,73 milliárd forintra. A statisztikák szerint a támogatás valóban nem került még kifizetésre, a projekt megvalósítását a tervek szerint 2020 végéig kell befejezniük.

Zsilák Szilvia

Forrás: Átlátszó
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
Erőss Mónika, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese átvette kinevezési okmányát Áder jános köztársasági elnöktől a Sán...
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
Egészségügyi védőfelszerelést adományozott Magyarország Észak-Macedóniának hétfőn, hogy a nyugat-balkáni ország minél hatékonyabban t...
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
A kormány célja, hogy megtartsa a munkahelyeket a koronavírus-járványban, és azok helyett, amelyek megszűntek, újakat teremtsen - mondta Szent...
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
Az Országgyűlés 13 órakor kezdte meg munkáját, ami a Miniszterelnökséget vezető miniszter napirend előtti felszólalásával indult. Gulyás...
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
A magyar társadalom nagyon rossz mentális állapotban találkozik a jelenlegi kihívásokkal. Hiába hirdet a miniszterelnök összefogást, ez épp...
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
Vasárnap este írtunk az M1 Világ című műsoráról, amiben Bende Balázs észak-koreai tévébemondókat idéző módon, egy kommentelő stílus...
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
A bírói függetlenség nem a 3000 bíróért van, hanem azért a 10 millió emberért, akinek nem mindegy, hogy ki ül ott. Ezt egy járásbírós...
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
A megkérdezettek 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel - olvasható a kormányközeli Nézőpont ...
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
Orbán Viktor szombaton látogatást tett a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben, ahol a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szüksé...
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
Elmenekült a hivatalos válaszadás elől Müller Cecília országos tisztifőorvos – ezt állította Ujhelyi István a közösségi oldalán tarto...
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
Nem spórolt a jelzőkkel Gyurcsány Ferenc DK-elnök, aki legutóbbi Facebook-posztjában Orbán Viktort osztotta ki. „Orbán a bosszú embere. A k...
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
Gulyás Gergely szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szük...
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
Az MSZP a kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkít...
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének opti...
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
A teljes gépjárműadó elvonása és a parkolás ingyenessé tétele sok település költségvetését lenullázza. Sorra hozza az önkormányzato...
Különadókat vezet be a kormány
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a szombati kormányinfón ismertette, hogy milyen pénzügyi tartalékok állnak rendelkezésr...
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
Orbán Viktor miniszterelnök 2013-ban azt mondta, hogy a futball olyan, mint a gulyásleves. Teszünk bele, nem akarunk kivenni belőle, és a végé...
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
A jegyzők helyett a kormányhivatalok dönthetnének mostantól arról, hol nyílhasson nagyobb területű kereskedelmi ingatlan Budapesten. Csavaro...
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
Újabb gazdaságélénkítő csomagot fogadott el csütörtöki ülésén a horvát kormány a koronavírus okozta gazdasági nehézségek ellensúlyo...
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
Az orvos szerint csak rajtunk múlik, hogy elkerüljük-e a nagy problémát, de ehhez mindenkinek komolyan kell vennie az otthonmaradást. Az orvos ...
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
Bárcsak legalább a saját szavait megfogadná Orbán Viktor - reagált Tordai Bence, miután a miniszterelnök a Néppárt főtitkárának azt írta...
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
Az anyósa már az ő miniszteri kinevezése előtt a a Kúria főtitkára lett, ”ami a bírói hivatás egyik csúcsa”. Ha az OBH elnökhelyettes...
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
Ha megnézem a magyar kormánynak, illetve a személyesen nekem adott jogköröket, annak a kiterjedését és súlyát, akkor azt látom, hogy ez nag...
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
Miközben az országban mindenhol készlethiányra panaszkodnak, a gyógyszertárakban és a boltokban szinte már sehol sem kapni, és még a házior...
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
Nemcsak kritizálják Magyarországot a koronavírus elleni törvény miatt, hanem politikai boszorkányüldözés és összehangolt sajtó lejárató...
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
Már 623 fertőzött van Magyarországon, és az elmúlt napon 5 idős beteget veszítettünk el, sokféle betegségben szenvedtek - mondta el Müller...
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
Galambos Lajos – avagy Lagzi Lajcsi – nyílt levélben ajánlotta fel 18 szobás mocsai vendégházát a koronavírus-járvány elhárítására k...
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
Orbán Viktor pénteken levelet írt Antonio López-Istúriznak, az Európai Néppárt főtitkárának. A magyar miniszterelnök a Néppárt határoz...
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
A kormány április 10-én dönthet a kijárási korlátozás jövőjéről – ha szükséges, meg is hosszabbíthatják. Orbán felkészült a katon...
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá a Szent Imre kórházban, az érsebészeti osztály nem ügyel – derül ki a lapunk bir...
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
Úgy tűnik, végre megvalósul Gazdagréten a tanuszoda, amit elsősorban a közeli általános iskolák diákjai használhatnak majd. Csak a harmadi...
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
Kis híján kétmilliárd forint állami támogatást nyert két balatoni kikötő fejlesztésére a részben Tiborcz István és Mészáros Lőrinc t...
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
A magyar kormány nem kapott korlátlan hatalmat a koronavírus elleni védekezésről szóló friss törvény nyomán, soha nem is vágyott ilyesmire...
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
A forintárfolyam összeomlásának valós gazdasági magyarázata nincs, annak politikai okai vannak - írja blogján Zsiday Viktor befektetési elem...
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
Orbán Viktor focialapítványa, a felcsúti futballakadémiát működtető, illetve az NB I.-es Puskás FC Kft.-t tulajdonló Felcsúti Utánpótlá...
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
- Rég beszéltünk, mi volt ma? - Hát, a hétfőn megszavazott felhatalmazási törvény miatt az elmúlt 24 órában is azzal volt tele a világsa...
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
Jól jelzi, hogy milyen komoly nemzetközi hullámokat sikerült keltenie a Fidesznek a felhatalmazási törvény elfogadásával, hogy még az Egyes...
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
Megvan a 13 aláírás, Donald Tusk napirendre tűzheti a Fidesz kizárását az Európai Néppártból - a “felhatalmazási törvény” verte ki a...
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
Nem bánik kesztyűs kézzel a Trouw a populista politikusokkal. Sok kritika érte a magyar kormányt, amiért a koronavírus-járványra hivatkozva ...
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 2020. március 21-én hivatalos levelet küldött a halottvizsgálatot végző ...
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
A nemzetközileg elismert brit üzleti lap szerkesztőségi állásfoglalásban ítélte el a felhatalmazási törvényt. Az EU-n és az Európai Nép...
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
A Semjén Zsolt által benyújtott közigazgatási tárgyú salátatörvény túl azon, hogy elvenné a polgármesterek jogát a veszélyhelyzetben, e...
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
Akkorát esett reggel óta a forint árfolyama, amilyenhez hasonlót utoljára a 2008-as világválság legsötétebb napjaiban láthattunk. Már nem ...
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az ...
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
Magyar kormánytagtól szokatlanul hosszú, több mint 15 perces tévéinterjút adott egy független nemzetközi csatornának Varga Judit igazságüg...
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mára virradó éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetének végén található egy paragrafus, amely...
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
Közös nyilatkozatot tett közzé Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, H...
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden este megjelent törvényjavaslata megerősítené az egyház szerepét a szociális és gyerekvédelmi ...
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
A dán Konzervatív Néppárt EP-képviselőjének tudomása van arról, hogy több más tagpárt is hasonló lépést fontolgat, miután a magyar par...
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
A néppárti elnök, Donald Tusk alig burkoltan a koronavírushoz hasonlította Orbán Viktort, Donald Trumpot és Jaroslaw Kaczyński lengyel politik...
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
Budapest főpolgármestere el sem tudja képzelni, „hogyan lenne képes felelősen mérlegelni például egy kerületi szociális helyzet kezelésé...
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
A háztartások pénzügyi követelései 6233 milliárd forinttal, 11,4 százalékkal nőttek az elmúlt évben, 60 905 milliárd forintos összegük ...
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
A szerződésekben foglaltak ugyanis veszélyezteti Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes...
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár reagált a kormány részéről Soros György alapítványá...
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
Örülnek a magyarok, hogy megjelentek a katonák a városokban - állítja a honvédelmi miniszter. Száznyolc kórházból 51-ben katonák lettek a...
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
Az izocukorgyárba is öntik a pénzt az állami bankok. Jelenleg nincs napirenden a Kall Ingredients Kft. állami megvétele - közölte a DK-s Vada...
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
Ha a munkáltató nem fizeti a tb-t, a dolgozónak kell biztosítania saját ellátását – figyelmeztet az adóhivatal. Ha a munkavállaló fizet...
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
Glattfelder Tamás közgazdász és Török Ákos informatikus már hosszabb ideje foglalkozik egészségügyi problémák megoldásával. Mikrobioló...
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
Hát, szóval ennyi volt az egész, meg lehet nyugodni! Kenneth Copeland amerikai evangéliumi lelkész a segédjével – a Trump elnök ideológiai...
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
Közzé tették a januári és februári (vagyis még a járvány előtti) pénzügyminisztériumi támogatások listáját. A kormány 6,75 milliár...
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
16,9 millió euróért, azaz nagyjából hatmilliárd forintért megvásárolható a máltai bejegyzésű Lady Mrd, amelyen Orbán Viktor kedvenc mill...
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
Az Európai Bizottság megvizsgálja a magyar felhatalmazási törvényt és annak kormányzati végrehajtását – közölte Eric Mamer, az Európai...
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
Bernie Sanders demokrata elnökjelölt, vermonti szenátor Twitter-bejegyzésben ítélte a magyar felhatalmazási törvény elfogadását - vette és...
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
A nemzetközi "liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot" - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter...
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
Januárban a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset 375 ezer 200 forint volt, 9,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál, a közfoglal...
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
Budai Lóránt hétfőn jelentette be, hogy Jászberényben is megjelent a koronavírus. A Szent Erzsébet Kórház igazgatója már hétfőn este re...
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
A rendkívüli helyzet és az annak okán hozott rendkívüli intézkedések összhangban vannak az uniós szerződésekkel, valamint a magyar alkotm...
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
A közösségi oldalon kezdett el terjedni az a fotó, amelyen egy teli kuka látható Angliában. Olyan ételek vannak benne, amelyeket ki sem bontot...
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
A kormány saját maga bizonyította, hogy a négyötödös felhatalmazás igénylése és az ellenzéktől kért álszívesség nem több politikai c...
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhe...
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
A roma diákokat mintegy százmillió forint illetné meg – a kifizetés ellen ódzkodó kormánypárt az összeg hetedét költötte el egy balato...
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
Nincs az a teszt, ami a járvány terjedését meggátolja vagy bármilyen szinten befolyásolja. A járvány terjedésében a tesztelés nem ját...
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
Fél Európa kiakadt a magyar kormánynak adott korlátlan felhatalmazás miatt. "Az Európai Bizottság értékelni fogja a tagállamok által hozot...
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
Az Euronews megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a magyar miniszterelnök felszólította a brüsszeli tes...
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
Összesen 300 millió forintot különített el a kilencedik kerületi önkormányzat azoknak, akik elvesztették a jövedelmüket a koronavírus-jár...
Áder kinevezte Varga Judit anyósát az OBH-hoz
  
Szijjártó: Magyarország százezer maszkot és ötezer védőruházatot adományoz Macedóniának
  
Sajnálja a kormányszóvivő, hogy van párt, amely előnyt akar szerezni a járványból
  
Nekiesett az ellenzék Gulyás Gergelynek: Fizessen Tiborcz és Mészáros
  
Inotai András: a Fidesz és Orbán Viktor nem ért a válságkezeléshez, ebbe fognak belebukni
  
A köztévében sorosozó Bende Balázsról is kiderült, hogy ő is Soros-ösztöndíjjal tanulhatott
  
14 bíró mondta el, hogyan számolják fel az igazságszolgáltatás függetlenségét Magyarországon
  
Nézőpont újabb felmérése: A magyarok többsége elégedett a kormány intézkedéseivel
  
Orbán fegyházban, nehézfiúk között nézte meg a maszkok gyártását (videó)
  
Ujhelyi: A kormány sajátjának fogja hazudni az uniós segítséget
  
Gyurcsány: Orbán egy kicsinyes gazember, egy görcsrángatta útonálló
  
Gulyás: azokat sarcolja meg most a kormány, akik jelentős haszonra tesznek szert
  
Ellenzék: az oligarchák kimaradtak a járványügyi közteherviselésből
  
Csak úgy ontja a kézfertőtlenítéshez szükséges alkoholt Mészáros Viresol nevű cége
  
A védekezésre hivatkozva nullázza le a kormány az önkormányzatokat
  
Különadókat vezet be a kormány
  
Felcsút járt a legjobban az új futballakadémiai támogatással
  
A kiskereskedelem szabályozása is fideszes irányítás alá kerülne
  
190 ezer Ft-os fizetést ad a munkájukat elvesztő embereknek a horvát kormány
  
Zacher Gábor drámai figyelmeztetése: Ez csak a kezdet
  
Tordai: Orbán aljas módon visszaél a járvány okozta felfordulással
  
Varga Judit anyósa jelentkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesének.
  
Orbán: Sokan szeretnék kifosztani Magyarországot
  
Átlátszó: Maszkokat és fertőtlenítőt kínálnak eladásra nagy tételben Szabó Tünde államtitkár rokonságában
  
Kovács Zoltán: politikai boszorkányüldözés folyik Magyarország ellen
  
Müller Cecília: Felesleges letesztelni az egész országot
  
Lagzi Lajcsi nyílt levelet írt Orbán Viktornak
  
Orbán az Európai Néppárt főtitkárának: Nincs időm ilyesmire
  
Ellenzéki javaslatot hasznosított Orbán: félmilliós pluszpénzt ígér minden egészségügyi dolgozónak
  
Népszava: Titkolták a karantént a Szent Imre kórházban
  
Közel 1 milliárd Ft-ért épül meg a tanuszoda Gazdagréten, ami máshol 300 millióból kijött
  
Majdnem kétmilliárdot kapott a közösből balatoni kikötőfejlesztéseire Mészáros és Tiborcz
  
Kovács Zoltán: nevetséges, hogy Magyarország a diktatúra felé haladna
  
Befektetési elemző: A forint gyengülésének politikai okai vannak
  
Csoda a magyar fociban: Felcsúton tavaly 2 milliárdos pluszt hozott a futball
  
Itt egy összesítő mondat arról, hogy mi mindent vitt végbe a kormány 24 óra alatt
  
Még a híres amerikai show-ban is Orbán lett az elrettentő példa a koronavírus-járvány idején (videó)
  
Összegyűlt a Fidesz kizárásának megtárgyalásához szükséges aláírás az Európai Néppártban
  
Fasiszta diktátorként ábrázolja Orbánt a holland lap
  
Nyomoz a rendőrség Kásler meghamisított levele miatt
  
Financial Times: Magyarország már nem demokrácia
  
Már a nemváltás lehetőségét is ellehetetlenítené a kormány
  
A felhatalmazási törvénynek is szerepe volt abban, hogy 1 nap alatt rengeteget zuhant a forint
  
958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben az állam
  
Egy osztrák tévé hatszor kérdezte meg Varga Judittól, miért nincs időbeli korlátja a felhatalmazási törvénynek
  
Schmidt Mária alapítványa két budai ingatlant is megkap ingyen az államtól
  
Közös nyilatkozatban figyelmeztet 13 kormány, hogy vészhelyzetre hivatkozva sem lehet fellépni a jogállamiság és a szabad sajtó ellen
  
29 ingatlant kapnak meg ingyen az államtól az egyházak Semjén Zsolt javaslata szerint
  
A Fidesz azonnali kizárását kezdeményezik a Néppártból
  
Kemény szavak: A koronavírushoz hasonlították Orbánt
  
Karácsony: Emberek élete múlhat a beadott javaslaton
  
Matolcsyék szerint gazdagodtak a családok tavaly
  
Tíz évre titkosítaná a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról szóló szerződéseket
  
Kovács: Sorosék politikai haszonszerzésre használják a veszélyhelyzetet
  
Újabb cégeket választanak ki, ahova kimennek a katonák
  
Falja Mészáros Lőrinc gyára a közpénzt
  
NAV: akkor is fizetni kell az egészségügyi ellátásért, ha fizetés nélküli szabadságra mentünk
  
Egy olcsó és egyszerű rutinmegoldással napok alatt le lehetne tesztelni a teljes magyar népességet
  
Ha ez nem válik be, semmi: Amerikai pásztorok Jézus nevében megsemmisítő ítéletet mondtak a koronavírusra
  
6,75 milliárdot adott a kormány két milliárdosnak egy élménysütödére, az egyikük Tiborcz üzlettársa
  
Hatmilliárd forintért árulják a Lady MRD luxusjachtot, amin Mészárosék járták az Adriát
  
Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felhatalmazási törvényt
  
Bernie Sandersnek sem tetszik a felhatalmazási törvény
  
Szijjártó szerint össztűz alatt van Magyarország
  
KSH: 375 ezret keres egy átlagos magyar
  
Fegyelmi eljárás indul a jászberényi polgármester ellen, mert hírt adott a település koronavírusos lakosáról
  
Kovács Zoltán: Tiszteletben tartjuk a jogállamiságot és a sajtószabadságot
  
Pazarlás, pazarlás és még több pazarlás: Bontatlan ételek tömege landolt kukában a pánikvásárlás miatt (fotók)
  
Orbán kétfrontos háborúja: A koronavírus és a politikai színjáték
  
Gulyás Gergely: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet
  
16 milliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak
  
Müller Cecília: Nincs az a teszt, ami megállítaná a járványt
  
Itt az új kifejezés Orbán felhatalmazási törvényére: koronadiktatúra
  
Brüsszel üzent Orbánnak: Nem akadályozunk, de éberek vagyunk
  
Ferencváros 300 millió forinttal segíti a járvány miatt munkanélkülivé váltakat
  
THE TIMES IMPRESSZUM